SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: USG4030
USG4030
Interculturele communicatie
Cursus informatieRooster
CursuscodeUSG4030
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Bestuurs- en Organisatiewetenschap;
Contactpersoondr. P.A.H. Hörmann
Telefoon+31 30 2539294
E-mailP.A.H.Hormann@uu.nl
Docenten
Docent
dr. P.A.H. Hörmann
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. P.A.H. Hörmann
Overige cursussen docent
Blok
2  (21-10-2019 t/m 02-02-2020)
Aanvangsblok
2
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingSTATUS: Keuzecursus
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2019 t/m 30-06-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-10-2019 t/m 22-10-2019
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Na afloop van deze cursus heeft de student:
  • oog gekregen voor mogelijke interculturele problemen bij communicatieprocessen tussen mensen met een verschillende culturele achtergrond;
  • deze problemen vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken geanalyseerd;
  • geleerd de meest uiteenlopende vraagstukken in een theoretisch kader te plaatsen, hier oplossingen voor aan te dragen en deze te beargumenteren.
Inhoud

Interculturele communicatie wordt doorgaans gedefinieerd als het contact tussen personen met een verschillend cultureel referentiekader. Aan de hand van karikaturen, filmfragmenten en teksten onderzoeken we vanuit diverse wetenschappelijke invalshoeken hoe mensen met een uiteenlopende culturele achtergrond precies met elkaar communiceren. Kunnen we überhaupt stellen dat er bij communicatie door mensen in een multiculturele context ook direct sprake is van interculturele communicatie?

In de eerste colleges wordt ingegaan op de begrippen 'cultuur' en 'communicatie'. De relatie tussen 'taal' en 'cultuur' komt aan bod en het vakgebied interculturele communicatie wordt afgebakend. We bestuderen enkele toonaangevende linguïstische, sociaalwetenschappelijke, psychologische, economische en organisatiekundige theorieën die inzicht verschaffen in de dynamiek van interculturele communicatieprocessen. We analyseren dimensies als ruimte, tijd, hiërarchie, onzekerheidsvermijding en macht met voorbeelden uit de praktijk en uit wetenschappelijk onderzoek. We vragen ons af welke rol zij spelen bij onbegrip en irritatie, maar ook bijvoorbeeld bij een afwijzing in een sollicitatieprocedure of bij positieve discriminatie.

Interculturele ‘key words’ als wereldbeeld, stereotype, vooroordeel en vijandbeeld komen nadrukkelijk aan bod. We stellen ons de vraag hoe dergelijke beelden ontstaan, welke functies ze kunnen vervullen, hoe ze in een cultuur in woord en beeld tot uiting worden gebracht, hoe ze in stand worden gehouden of juist waarom ze na verloop van tijd weer verdwijnen. Uiteenlopende ‘case studies’ verbinden theorie en praktijk van interculturele communicatie met elkaar; evenals games en workshops die je als student deels zelf invult.

De laatste colleges zijn gewijd aan interculturele communicatie in de praktijk van alledag, in Nederland op de multiculturele werkvloer en bij werk in het buitenland en hoe mensen hierop voor te bereiden. Welke competenties, vaardigheden, kennis en motivatie hebben mensen nodig om goed te kunnen functioneren in een multiculturele setting? Hoe kunnen deze worden aangeleerd? Zijn competenties te toetsen? Uiteraard mag een nadere analyse naar een alledaags fenomeen als ‘inburgeren’ bij onze zoektocht naar antwoorden niet ontbreken: hoe bereiden wij anderen voor om in Nederland te kunnen leven, wonen en werken?


Voor verdieping van het inzicht in theorie en praktijk van interculturele communicatie, werk je in subgroepen aan een onderzoeksopdracht. Je kiest een thema en zoekt een actueel vraagstuk (casus) dat je onderwerpt aan een analyse. Je verdiept je met nieuwe literatuur op theoretisch vlak en voert een empirisch onderzoek uit. Van dit onderzoek breng je verslag uit in de vorm van een onderzoeksrapport en je presenteert de belangrijkste bevindingen op het afsluitende congres.
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Liu, S., Volcic, Z. & Gallois, C. (2014) Introducing Intercultural Communication. Global Cultures and Contexts. London / Thousand Oaks: SAGE ISBN: 9781446285916 (via Bol of Studystore te koop voor ca.35 euro)
Werkvormen
Werkgroep

Toetsen
Tentamen
Weging50
Minimum cijfer5

Case Study
Weging50
Minimum cijfer5

SluitenHelpPrint
Switch to English