SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TW3V14202
TW3V14202
Experimental Psycholinguistics
Cursus informatieRooster
CursuscodeTW3V14202
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. S. Zuckerman
Telefoon+31 30 2536730
E-mails.zuckerman@uu.nl
Docenten
Docent
S. Alexandropoulou
Overige cursussen docent
Docent
I.C. Grama, MA
Overige cursussen docent
Docent
C. van den Hazelkamp, MA
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S. Zuckerman
Overige cursussen docent
Docent
dr. S. Zuckerman
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
1  (05-09-2018 t/m 02-11-2018)
Aanvangsblok
1
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingMaakt uit van verdiepingspakket Het menselijke taalvermogen van TLW.
Cursusinschrijving geopendvanaf 20-08-2018 09:00 t/m 21-08-2018 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
In deze cursus wordt de student bekend gemaakt met recente ontwikkelingen in de experimentele psycholinguïstiek. De student leert de relevante literatuur kritisch te lezen, samen te vatten en te becommentariëren, resultaten van experimenteel onderzoek op waarde te schatten, onder meer door een goed begrip van mogelijkheden en grenzen van onderzoekstechnieken.
Inhoud
De psycholinguïstiek bestudeert de mentale processen die ten grondslag liggen aan spreken, verstaan, lezen en schrijven, en de manier waarop deze processen door de hersenen vormgegeven worden. In deze cursus concentreren we ons op twee onderwerpen – het mentale lexicon en spraaksegmentatie. Het begrijpen van taaluitingen berust op een complex samenspel van diverse processen, die elk in enige mate aandacht zullen krijgen: Het segmenteren van het spraaksignaal, betekenis toekennen via het  mentale lexicon, woordproductie en woordherkenning. Verder wordt de relatie tussen psycholinguïstiek en theoretische taalkunde besproken worden.  Aan de hand van belangrijke wetenschappelijke studies wordt de student vertrouwd gemaakt met de belangrijkste inzichten en vragen op dit terrein van onderzoek. Er wordt daarbij ruimschoots aandacht geschonken aan de experimentele technieken die door psycholinguïsten gebruikt worden, zowel gedragsgeoriënteerde (bijv. oogbewegingregistratie), als neurocognitieve technieken (ERP, neuro-imaging).

Voor studenten LAS en TCS die deze cursus volgen als deel van het kernpakket van hun hoofdrichting geldt een verplichte voorbereiding. Informatie: https://tcs.sites.uu.nl/

Deze cursus is de eerste cursus in Verdiepingspakket Het menselijke taalvermogen.

Early exit option for international exchange students
 
Students who are required to return to their home university by the end of December, are allowed to choose an early exit option. Students must always make individual arrangements with the course coordinator. In general, there are two options that can be facilitated:
1. Finishing the course before Christmas break, receiving 5 ECTS for the course.
2. Completing the course by 'distance learning' (extra assignments, papers etc) in the month of January, receiving 7.5 ECTS for the course.

Lingua Receptiva (Luistertaal)
This course can be followed in Lingua Receptiva. This course is offered in English. The course is also open to students who only have a receptive understanding of this language (as lingua receptiva). If required, these students can participate in Dutch and take the exam and write assignments in that language. If you want to make use of lingua receptiva, please contact the teacher after enrolment. Please note: if you make use of lingua receptiva, this course will be registered as one of the elective modules of your programme. In this case, the course cannot count as a language-specific course within the major or minor part of your programme. 
Ingangseisen
Voorkennis
(a) Some knowledge of psycholinguistics; (b) knowledge of (general) linguistics (including phonetics) at minimally the introductory level.
Voorkennis kan worden opgedaan met
(a)Psychologie van Taal (b) Een inleiding in de taalwetenschap (Toren van Babel, ACC Van Taal naar Talen, Inleiding Taalwetenschap (CKI), Taal en de menselijke natuur, From Language to Linguistics, Phonetics or comparable courses
Bronnen van zelfstudie
(a) S. Pinker, "The language instinct". (New York: Morrow) J.Aitchison, "The articulate mammal" (Oxford: Routledge) D.W. Carroll, "The psychology of language" (Belmont: Thompson) (b) V. Fromkin, R. Rodman & N. Hyams (2011), "An Introduction to Language". Wadsworth, Language Learning.
A. Radford e.a. (2009) Linguistics: An Introduction. Cambridge, Cambridge University Press.
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
artikelen en boekhoofdstukken
Kosten materiaal:50,00
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Docent en gastdocenten geven colleges over geselecteerde onderwerpen. Studenten bestuderen de verplichte literatuur; stellen vragen en nemen deel aan discussies. Artikelen uit de onderzoeksliteratuur worden door studenten mondeling samengevat en becommentarieerd.

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestuderen van opgegeven literatuur (artikelen, hoofdstukken); maken van samenvattingen van artikelen; formuleren van kritische vragen over de leesstof; voorbereiden van mondelinge presentaties.NB Verwachte prestaties gelden voor alle werkvormen.Data verzamelen (in tweetallen) en analyseren (tijdens werkcollege)

Bijdrage aan groepswerk
Actieve deelname aan klassediscussies; actief en kritisch volgen van presentaties van medecursisten.
NB Verwachte prestaties gelden voor alle werkvormen.

Toetsen
Opdracht(en)
Weging40
Minimum cijfer-

Paper
Weging30
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 1
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kwaliteit van schriftelijke opdrachten; tussentoets; presentatie; eindpaper.
NB Dit geldt voor alle toetsen

Deadlines
huiswerkopdrachten, presentaties: zoals gespecificeerd door de docent; paper: tentamenperiode einde blok.
NB Dit geldt voor alle toetsen

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context

SluitenHelpPrint
Switch to English