SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TLMV16512
TLMV16512
Meertaligheid binnen het Nederlands: Informatieoverdracht en expressiviteit
Cursus informatieRooster
CursuscodeTLMV16512
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Utrecht Graduate School of Humanities; Domein Talen, Literatuur en Communicatie AM;
Contactpersoonprof. dr. N.F.M. Corver
Telefoon+31 30 2538240
E-mailN.F.M.Corver@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. N.F.M. Corver
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. N.F.M. Corver
Overige cursussen docent
Blok
1  (06-09-2021 t/m 05-11-2021)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: C (MA-mid/namiddag,DI-middag, DO-ocht)
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingIngangseis is in ieder geval: kennis van het NL op C1 niveau (over de hele linie)
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-05-2021 09:00 t/m 27-06-2021 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 23-08-2021 09:00 t/m 24-08-2021 23:59
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
- heeft de student kennis van dimensies van meertaligheid binnen het Nederlands, o.a. dialectvariatie, discourse-gerelateerde variatie, expressieve taalvariatie;
- kan de student vormen van meertaligheid binnen het Nederlands identificeren en theoretisch analyseren;
- is de student in staat kennis en analyse te verwoorden, mondeling en schriftelijk.  
 
Inhoud
Meertaligheid treffen we aan binnen een samenleving en binnen een individu. We denken bij meertaligheid dan typisch aan de aanwezigheid/beheersing van verschillende talen, zoals bijv. Nederlands + Engels, Turks + Nederlands, of Engels + Spaans. Meertaligheid komt echter ook voor binnen een taal, bijvoorbeeld binnen het Nederlands. Eén vorm van 'binnentaalse' meertaligheid bestaat in de vorm van dialectvariatie. Naast het Standaardnederlands worden er tal van dialecten gesproken binnen Nederland (en Vlaanderen). Een spreker die zowel de Standaardvariëiteit als de dialectvariëiteit beheerst, is feitelijk tweetalig; hij of zij beheerst twee taalsystemen. Een tweede vorm van 'binnentaalse' meertaligheid bestaat in 'vormen van taalgebruik': informatie kan in verschillende talige 'verpakkingen' ('information packaging') worden overgedragen met het doel om de afstemming en informatieoverdracht van spreker op hoorder te optimaliseren. De 'neutrale' zin 'Jan heeft een dikke buik' kan vormelijk (bijv. syntactisch, morfologisch, lexicaal, prosodisch) worden aangepast om een bepaald type informatie toe te voegen, die nuttig is voor de hoorder. Zo drukt de zin 'JAN die heeft een dikke buik (, niet PIET)' contrast uit. En de zin 'Die kluns van een Jan heeft me een dikke pens!' heeft een zwaar emotionele lading. We spreken in dit laatste geval van expressief taalgebruik. Dit talig afstemmen op de hoorder (of lezer) en het talig weergeven van je gevoelens is overigens iets wat we ook aantreffen in poëzie of andere vormen van creatief taalgebruik (bv. kinderrijmpjes).

In deze cursus raak je dus bekend met verschillende dimensies van meertaligheid binnen het Nederlands: dialectvariatie, discourse-gerelateerde taalvariatie ('information packaging') en expressieve taalvariatie (vormvariatie als gevolg van emotie). We doen dat onder meer aan de hand van twee centrale digitale databronnen over de Nederlandse taal en de Nederlandse dialecten: het Taalportaal en Mimore. Daarnaast zullen we uitstapjes maken naar de taalverwerving: Waarom, bijvoorbeeld, krijg je als tweede-taal-leerder expressief taalgebruik zo moeilijk onder de knie? En waarom is dialectonderzoek nuttig voor onderzoek op het gebied van kindertaalverwerving?
Aanvullende informatie
.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
    • Mastercursussen Geesteswetenschappen (200501100)
Voorkennis
Taalkunde/syntaxis.
Student beheerst de Nederlandse taal op ERK-niveau:
Gespreksvaardigheid C1
Schrijfvaardigheid C1
Luistervaardigheid C1
Leesvaardigheid C1
Verplicht materiaal
Diverse
Nader te bepalen.
Aanbevolen materiaal
Diverse
Nader te bepalen.
Werkvormen
Werkcollege

Algemeen
De cursus is gebouwd rondom een aantal thema's, waaronder dialectvariatie; discourse-gerelateerde taalvariatie; expressieve taalvariatie. De colleges hebben de vorm van hoor- & werkcolleges. Deel 1 van het college zal bestaan uit bespreking en discussie van de stof. In deel 2 geven de studenten presentaties over extra literatuur. Vanaf week 5 zal er ook toegewerkt worden naar het afsluitende paper.

Voorbereiding bijeenkomsten
Lezen literatuur, voorbereiden vragen over literatuur, schrijven reflectieverslagen.

Toetsen
Paper
Weging60
Minimum cijfer-

Portfolio
Weging40
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English