SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TLMV16103
TLMV16103
Nederlands taaladvies en -onderwijs in vergelijkend perspectief
Cursus informatieRooster
CursuscodeTLMV16103
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Utrecht Graduate School of Humanities; Domein Talen, Literatuur en Communicatie AM;
Contactpersoondr. J. Evers-Vermeul
Telefoon+31 30 2538125
E-mailJ.Evers@uu.nl
Docenten
Docent
dr. J. Evers-Vermeul
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J. Evers-Vermeul
Overige cursussen docent
Blok
2  (15-11-2021 t/m 28-01-2022)
Aanvangsblok
2
TimeslotAC: AC
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-05-2021 09:00 t/m 27-06-2021 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 25-10-2021 09:00 t/m 26-10-2021 23:59
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De cursus kent vier leerlijnen:
  1. Inhoudelijk over het onderwijs in de Nederlandse taal: je verwerft kennis over en inzicht in verschillende vormen van taalonderwijs, met speciale aandacht voor het onderwijs in het Nederlands binnen en buiten onze landsgrenzen. Je bestudeert de visies en keuzes die aan de curriculumopbouw ten grondslag liggen.
  2. Inhoudelijk over advisering rondom begrijpelijke taal en bestrijding van laaggeletterdheid: je verwerft kennis over en inzicht in taaladviezen, met name over taaladviezen rond het fenomeen "begrijpelijke taal". Hiermee kun je afwegen hoe haalbaar dan wel wenselijk (beleids)initiatieven rondom begrijpelijke taal en het bestrijden van laaggeletterdheid zijn.
  3. Methodologisch over communicatiekundig onderzoek: je maakt kennis met verschillende methoden van communicatiekundig onderzoek, leert hoe je kwalitatief goede interviews kunt houden en hoe je een materiaalanalyse op een systematische wijze kunt aanpakken.
  4. Methodologisch over dvertaalslag van theorie naar praktijk: je leert hoe je theoretische inzichten kunt gebruiken om praktijksituaties te analyseren, evalueren en optimaliseren, en daarover te communiceren.
De analytische manier van werken die typerend is voor elk van deze vier leerlijnen draagt bij aan de ontwikkeling van een academische attitude.
 
Inhoud
Deze cursus heeft twee belangrijke inhoudelijke componenten: taalonderwijs en taaladvies. Bij taalonderwijs kijken we vanuit historisch en taalvergelijkend perspectief naar de invulling van het onderwijs in de Nederlandse taal. Hierbij stellen we theoretische vragen als: wat houdt ‘taalonderwijs’ in? In hoeverre krijgen/kregen verschillende domeinen (lezen, schrijven, spreken, luisteren, literatuur) een plek in het taalonderwijs in Nederland en daarbuiten? Welke visies zijn er op de plek van grammaticaonderwijs in het curriculum? Deze theoretische bagage helpt bij een praktijkgerichte analyse van bijvoorbeeld NT2-methoden. 

Bij taaladvies richten we ons met name op adviezen rondom begrijpelijke taal en het bestrijden van laaggeletterdheid. We staan stil bij vragen zoals: wat is begrijpelijke taal? Kun je begrijpelijkheid wettelijk verplichten? Kun je literatuur begrijpelijk maken? En hoe wenselijk en haalbaar is het om tekstvereenvoudiging in te zetten in allerlei domeinen van onze samenleving (zoals taal- en literatuuronderwijs, financiën, gezondheidszorg)? In dit deel van de cursus komt er een professional van een communicatieadviesbureau langs en brengen we ook zelf een praktijkadvies uit, op basis van een kleinschalig literatuuronderzoek.

De cursus besteedt daarnaast ruim aandacht aan verschillende methodologische componenten van onderzoek dat gericht is op het ontwikkelen van taaladvies en taalbeleid:
- het houden van onderzoeks-interviews;
- het systematisch aanpakken van een materiaalanalyse;
- het maken van een vertaalslag van theorie naar praktijk: hoe zet je theoretische inzichten in om praktijksituaties te analyseren, evalueren en optimaliseren, en daarover te communiceren?
 
Aanvullende informatie
Arbeidsmarktoriëntatie
Actualiteiten uit de relevante arbeidsmarkt, opdrachten met communicatieve vaardigheden, bijdragen uit het werkveld, interview met professional uit de praktijk.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
    • Mastercursussen Geesteswetenschappen (200501100)
Verplicht materiaal
Artikelen
Literatuurlijst wordt via Blackboard bekend gemaakt en bestaat voornamelijk uit artikelen die online beschikbaar zijn.
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Werkcollege

Algemeen
Tijdens de werkcolleges ga je met verschillende opdrachten dieper op de collegestof in, bespreek je werk-in-uitvoering met je medestudenten, en worden presentaties gehouden.

Voorbereiding bijeenkomsten
We verwachten dat je voorbereid op de bijeenkomsten komt. Dat wil zeggen dat je de betreffende literatuur hebt bestudeerd en eventuele opdrachten hebt gemaakt.

Toetsen
Nota
Weging25
Minimum cijfer-

Beoordeling
De nota is een beschouwing die in educatieve contexten kan worden ingezet. Hiermee wordt getoetst of studenten verschillende visies op taalonderwijs op beknopte, begrijpelijke en gestructureerde wijze kunnen samenvatten en deze visies met elkaar in verband kunnen brengen.

Presentatie
Weging35
Minimum cijfer-

Beoordeling
Met de posterpresentatie wordt getoetst in hoeverre studenten in staat zijn om bevindingen uit de literatuur om te zetten in een concreet, begrijpelijk praktijkgericht advies.

Verslag
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
Met het verslag wordt getoetst of studenten taalonderwijsmaterialen kritisch kunnen typeren en becommentariëren op basis van factoren uit de cursusliteratuur, en of zij hier op een begrijpelijke, publieksgerichte en gestructureerde manier verslag over kunnen uitbrengen.

Deadlines
Zie studiehandleiding

SluitenHelpPrint
Switch to English