SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TLMV16103
TLMV16103
Nederlands taaladvies en -onderwijs in vergelijkend perspectief
Cursus informatieRooster
CursuscodeTLMV16103
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Utrecht Graduate School of Humanities; Domein Talen, Literatuur en Communicatie AM;
Contactpersoondr. J. Evers-Vermeul
Telefoon+31 30 2538125
E-mailJ.Evers@uu.nl
Docenten
Docent
dr. J. Evers-Vermeul
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J. Evers-Vermeul
Overige cursussen docent
Blok
2  (14-11-2016 t/m 03-02-2017)
Aanvangsblok
2
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
B: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-10-2016 09:00 t/m 01-11-2016 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
In deze cursus kijken we vanuit vergelijkend perspectief naar taaladvies en taalonderwijs zoals dat in Nederland georganiseerd is, om te zien welke rol taalbeleid en taalonderzoek daarin spelen.
 
Je verwerft kennis over en inzicht in taaladviezen, met name over taaladviezen rond het fenomeen "begrijpelijke taal". Je verkent criteria waarmee te evalueren is hoe haalbaar dan wel wenselijk (beleids)initatieven rondom begrijpelijke taal zijn.
 
Ook verwerf je kennis over en inzicht in verschillende vormen van moedertaalonderwijs, met speciale aandacht voor het Nederlandse moedertaalonderwijs binnen en buiten onze landsgrenzen. Je bekijkt criteria om de effectiviteit van deze vormen van onderwijs te evalueren.
Inhoud
Deze cursus heeft twee belangrijke componenten. In deel 1 ligt de focus op taaladvies, met name op adviezen rondom begrijpelijke taal. Hierbij staan we stil bij vragen zoals: wat is begrijpelijke taal? Kun je begrijpelijkheid wettelijk verplichten? Kun je literatuur begrijpelijk maken? En welke initiatieven zijn er op (inter)nationaal vlak om begrijpelijke taal in overheidscommunicatie en in educatieve materialen te bevorderen?
 
In deel 2 ligt de nadruk op taalonderwijs, waarbij we vanuit historisch en taalvergelijkend perspectief naar de invulling van moedertaalonderwijs kijken. Hierbij stellen we theoretische vragen als: wat is ‘taal’ en welke functies vervult taal in verschillende contexten? In hoeverre krijgen/kregen deze functies een plek in het moedertaalonderwijs in Nederland en daarbuiten? Maakt het hierbij uit of het Nederlands als moedertaal figureert of als tweede taal? En we stellen praktische vragen als: hoe effectief zijn taalonderwijsmethoden en -middelen? En welke beleidsvisie op de rol van taal in de maatschappij kunnen we afleiden uit moderne NT2-methoden?

Arbeidsmarktoriëntatie:
Actualiteiten op de relevante arbeidsmarkt, opdrachten met communicatieve vaardigheden, bijdragen uit het werkveld.

Early exit option for international exchange students
Students who are required to return to their home university by the end of December, are allowed to complete the course by 'distance learning' (extra assignments, papers etc) in the month of January, receiving 5 ECTS for the course. Students must always make individual arrangements with the course coordinator before the start of the course.
Ingangseisen
Er moet voldaan zijn aan de cursus:
- Mastercursussen Geesteswetenschappen (200501100)
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Wordt nader bekend gemaakt
Werkvormen
Werkcollege

Algemeen
Tijdens de werkcolleges ga je met verschillende opdrachten dieper op de collegestof in, bespreek je werk-in-uitvoering met je medestudenten, en worden presentaties gehouden.

Voorbereiding bijeenkomsten
We verwachten dat je voorbereid op de bijeenkomsten komt. Dat wil zeggen dat je de betreffende literatuur hebt bestudeerd en eventuele opdrachten hebt gemaakt.

Toetsen
Nota
Weging50
Minimum cijfer-

Referaat
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
De nota is een beschouwing die in educatieve contexten kan worden ingezet. Hiermee wordt getoetst of de student een praktijkinitiatief rondom begrijpelijke taal beknopt kan samenvatten en kan relateren aan en evalueren op basis van de cursusiteratuur. Met de presentaties wordt getoetst of de student een vorm van taalonderwijs of taalonderwijsmaterialen kritisch kan typeren en becommentariëren op basis van de cursusliteratuur.

Deadlines
Zie studiehandleiding

SluitenHelpPrint
Switch to English