SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TLMV14011
TLMV14011
Achtergronden van Nederlands als tweede taal
Cursus informatieRooster
CursuscodeTLMV14011
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Utrecht Graduate School of Humanities; Domein Talen, Literatuur en Communicatie AM;
Contactpersoondr. J.M. Nortier
Telefoon+31 30 2536075
E-mailj.m.nortier@uu.nl
Docenten
Docent
dr. J.M. Nortier
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.M. Nortier
Overige cursussen docent
Blok
2  (15-11-2021 t/m 28-01-2022)
Aanvangsblok
2
TimeslotC: C (MA-mid/namiddag,DI-middag, DO-ocht)
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingCursus is open voor studenten Neerlandistiek, Meertaligheid en Taalverwerving, Educatie en Communicatie.
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-05-2021 09:00 t/m 27-06-2021 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 25-10-2021 09:00 t/m 26-10-2021 23:59
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De succesvolle student heeft kennis en verdere verdieping opgedaan over grammaticale en sociolinguïstische aspecten van het leren van het Nederlands als tweede taal, kan zelfstandig aan de hand van gesproken of getranscribeerde tekst bepalen hoe ver een NT2-er is gevorderd en kan probleemgebieden signaleren.
Inhoud
In de cursus Nederlands als tweede taal is de aandacht in de eerste plaats gericht op het eigenlijke proces van tweedetaalverwerving en pas in latere instantie op de lessituatie of leermiddelen. Studenten krijgen de gelegenheid om vanuit verschillende taalkundige en sociolinguïstische invalshoeken de verwerving van het Nederlands als Tweede Taal te bestuderen. In het eerste deel van de cursus worden door middel van hoorcollege en intensieve (jigsaw) werkcolleges deelaspecten van de verwerving belicht waarbij veel aandacht zal zijn voor de vraag in hoeverre transfer een rol speelt in tweede-taalverwerving. In het tweede deel van de cursus gaan studenten aan de hand van geluidsfragmenten en transcripten taaldiagnoses stellen met behulp van de kennis die ze in deel 1 hebben opgedaan.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
    • Mastercursussen Geesteswetenschappen (200501100)
Voorkennis
Student beheerst de Nederlandse taal bij voorkeur op C2 niveau en ten minste op ERK-niveau C1.
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Wordt nader bekend gemaakt.
Kosten materiaal:50,00
Werkvormen
Hoor/werkcollege 1

Hoor/werkcollege 2

Voorbereiding bijeenkomsten
Opgegeven literatuur bestuderen en eventuele opdrachten voorbereiden.

Toetsen
Opdracht
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
Studenten maken samenvattingen van artikelen die voor het jigsaw college via BB worden ingeleverd, in totaal drie maal. Verder maken ze een specifieke opdracht en bezoeken ze een lezing of promotie waarvan een verslag wordt ingeleverd. Deze vijf opdrachten leveren samen de helft van het maximaal te behalen aantal cursuspunten op.

Paper
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
In het afsluitende paper doen studenten verslag van een onderzoek naar het niveau van een of meer NT2ers met gebruikmaking van in de cursus opgedane kennis.

Vorm:
uiterlijk
niveau Nederlands
indeling in paragrafen
verwijzingen en bibliografie

Inhoud:
wetenschappelijke inbedding
aanpak analyse
aansluiting theorie-onderzoeksvraag

Deadlines
Zie studiehandleiding.

SluitenHelpPrint
Switch to English