SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TLEMV16012
TLEMV16012
Complexiteit van educatieve teksten
Cursus informatieRooster
CursuscodeTLEMV16012
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Utrecht Graduate School of Humanities; Domein Talen;
Contactpersoondr. J. Evers-Vermeul
Telefoon+31 30 2538125
E-mailJ.Evers@uu.nl
Docenten
Docent
dr. J. Evers-Vermeul
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J. Evers-Vermeul
Overige cursussen docent
Blok
1  (06-09-2021 t/m 05-11-2021)
Aanvangsblok
1
TimeslotD: D (WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-05-2021 09:00 t/m 27-06-2021 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 23-08-2021 09:00 t/m 24-08-2021 23:59
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
In deze cursus
  • verwerf je kennis over en inzicht in tekstcomplexiteit in relatie tot tekstbegrip;
  • verwerf je kennis over en inzicht in de rol die specifieke tekstkenmerken (waaronder woord- en zinsmoeilijkheid, tekststructuur en lay-out) daarin spelen;
  • leer je wetenschappelijke inzichten uit empirische literatuur te vertalen naar evidence-based schrijfadviezen;
  • leer je op basis van die wetenschappelijke inzichten de begrijpelijkheid van educatieve teksten en van toetsvragen te analyseren, te evalueren en te optimaliseren.
Inhoud
Educatieve teksten verschillen in moeilijkheid. Kinderen in groep 4 lezen korte teksten met korte zinnen, veel hoogfrequente woorden en alledaagse onderwerpen. Studenten lezen lange teksten met langere zinnen, moeilijkere woorden en abstractere onderwerpen. In deze cursus bekijken we welke factoren de complexiteit van educatieve teksten beïnvloeden, leren we evidence-based schrijfadviezen te formuleren, en gaan we educatieve teksten optimaliseren.

Eerst staan we stil bij het belang van geletterdheid, de grote rol die teksten spelen in het onderwijs en de noodzaak om leerlingen te leren omgaan met steeds complexere teksten. Daarna bekijken we de waarde van leesbaarheidsformules, die vaak woord- en zinslengte en het percentage hoogfrequente woorden meewegen. Anderson en Davison (1988) hebben laten zien dat dergelijke leesbaarheidsformules niet optimaal zijn. Vervolgens bestuderen we teksten uit de middelbareschoolpraktijk, waar uitgevers per richting (vmbo, havo, vwo) andere tekstversies uitgeven. We lezen werk van o.a. Van Silfhout en collega’s (2014), die hebben aangetoond dat uitgeversintuïties om teksten te vereenvoudigen niet altijd het gewenste effect sorteren.

Tot slot kijken we hoe we kunnen komen tot evidence-based schrijfadviezen voor leerteksten en toetsvragen. Via studentpresentaties komt een variëteit aan concrete tekstkenmerken aan bod, op het gebied van woordkeuze, zinsbouw, tekststructuur en het gebruik van afbeeldingen. We bestuderen hun (positieve of negatieve) effecten op het tekstverwerkingsproces en/of het uiteindelijke tekstbegrip. De verworven inzichten worden vervolgens toegepast tijdens een evaluatie van de begrijpelijkheid van educatieve materialen (van de middelbare school of een andere educatieve praktijk).

 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
    • Mastercursussen Geesteswetenschappen (200501100)
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
De literatuurlijst bestaat grotendeels uit artikelen die via internet toegankelijk zijn.
Werkvormen
Werkcollege

Algemeen
Tijdens het werkcollege gaan we met verschillende opdrachten dieper op de collegestof in, bespreek je werk-in-uitvoering met je medestudenten, en worden presentaties gehouden.

Voorbereiding bijeenkomsten
We verwachten dat je voorbereid op de bijeenkomsten komt. Dat wil zeggen dat je de betreffende literatuur bestudeerd hebt en eventuele opdrachten gemaakt.

Toetsen
Presentatie
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
Met de presentaties wordt getoetst of de student empirische studies beknopt kan samenvatten en er evidence-based schrijfadviezen uit kan afleiden.

Verslag
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
Met het verslag wordt getoetst of de student aan de hand van de behandelde literatuur de begrijpelijkheid van educatieve teksten kritisch kan analyseren en of de student in staat is om deze teksten te optimaliseren.

SluitenHelpPrint
Switch to English