SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TLEMV16011
TLEMV16011
Academisch perspectief op historische literatuur voor het voortgezet onderwijs
Cursus informatieRooster
CursuscodeTLEMV16011
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Utrecht Graduate School of Humanities; Domein Talen;
Contactpersoondr. F.M. Dietz
E-mailF.M.Dietz@uu.nl
Docenten
Docent
dr. F.M. Dietz
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. F.M. Dietz
Overige cursussen docent
Blok
4  (26-04-2021 t/m 02-07-2021)
Aanvangsblok
4
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-11-2020 t/m 29-11-2020
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
In deze cursus krijgen studenten inzicht in de didactische problematiek van oudere literatuur in het voortgezet onderwijs, en ontwerpen ze zelf een educatief product voor de behandeling van historische teksten in de klas.
Leerdoelen:
1 Kennis verwerven over en kritisch reflecteren op: - de huidige situatie van het historische letterkundeonderwijs binnen het schoolvak Nederlands (examenprogramma, literatuurmethodes e.d.); - het onderzoek naar historische letterkundeonderwijs; - de vertaalslag van (de academische bestudering van) historische teksten naar het middelbaar onderwijs en de wereld van vandaag.
2 Kritisch reflecteren naar aanleiding van: - observeren van lessen historische letterkunde; - beoordelen en analyseren van literatuurmethodes en lesmateriaal; - ontwerpen van lesmateriaal met academische verantwoording.
Inhoud
Werken uit de Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd worden niet of nauwelijks gelezen buiten de muren van de universiteit, onder meer vanwege hun vermeende ontoegankelijkheid. In deze cursus stellen we ons de vraag: Hoe brengen we oude literatuur naar de wereld van vandaag? Hoe houden we historische teksten levend; welk nieuw leven kunnen we ze eigenlijk inblazen?
In deze cursus staat het historische-letterkunde-onderwijs op de middelbare school centraal, als deel van de grotere maatschappelijke uitdaging waarmee bijvoorbeeld ook musea en erfgoedinstellingen worstelen: het levend houden en actualiseren van de historische culturele producten. Gedurende de cursus zullen we diepgaand reflecteren op de situatie in het historische-letterkunde-onderwijs, met aandacht voor zowel het (internationale) onderzoek dat daarnaar wordt verricht als de maatschappelijke discussies die gevoerd worden over de inhoud van het schoolvak Nederlands. Daarnaast verdiepen we ons in de recente studie van de historische Nederlandse letterkunde, om te zien welke perspectieven, vragen en thema’s we kunnen benutten in het middelbaar onderwijs. De didactische en theoretische verkenningen en reflecties helpen ons bij het ontwerpen van een eigen lesmaterialen met didactische verantwoording.
Daartoe wordt nauw samengewerkt met het digitaal laboratorium voor literatuuronderwijs LitLab dat aan de UU wordt ontwikkeld (www.litlab.nl). (Zie hier een voorbeeld van lesmateriaal ontwikkeld door LitLab en studenten uit deze cursus: https://litlab.nl/proef/gekleurde-taal/.)


 
NB: ‘historische letterkunde’ wordt in deze cursus zeer ruim opgevat als categorie. In het middelbaar onderwijs geldt alle literatuur van vóór 1880 als historisch, maar twintigste-eeuwse teksten kampen met vergelijkbare didactische uitdagingen: hoe maken we ze begrijpelijk en levend? Dat kader zal in de cursus zeker worden meegenomen, en kan studenten zelfs uitdagen om zich specifiek toe te leggen op literatuur van ná 1880.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
    • Mastercursussen Geesteswetenschappen (200501100)
Voorkennis
Basiskennis van de historische letterkunde van het Nederlands
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Kosten materiaal:50,00
Werkvormen
Tutorial

Toetsen
Opdracht(en) 1
Weging70
Minimum cijfer-

Opdracht(en) 2
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
Mate waarin de student beschikt over kennis op het terrein van de historische literatuur; mate waarin die kennis toegepast wordt in een didactische omgeving; mate waarin student kritisch kan reflecteren op lesmateriaal.

Deadlines
Wordt vermeld in studiehandleiding

SluitenHelpPrint
Switch to English