SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TLEMV16004
TLEMV16004
Taalverwerving: gestuurd versus ongestuurd
Cursus informatieRooster
CursuscodeTLEMV16004
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Utrecht Graduate School of Humanities; Domein Talen;
Contactpersoondr. S. Baauw
Telefoon+31 30 2536081
E-mailS.Baauw@uu.nl
Docenten
Docent
dr. S. Baauw
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S. Baauw
Overige cursussen docent
Docent
dr. T.J. Hagar, PhD
Overige cursussen docent
Blok
1  (06-09-2021 t/m 05-11-2021)
Aanvangsblok
1
TimeslotB: B (DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-05-2021 09:00 t/m 27-06-2021 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 23-08-2021 09:00 t/m 24-08-2021 23:59
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De succesvolle student
- is op de hoogte van de belangrijkste (theoretische) begrippen op het gebied van T1- en (gestuurde en ongestuurde) T2-verwerving.
- is in staat om in een werkstuk een van de aan bod gekomen onderwerpen verder uit te diepen en geeft daarmee blijk literatuuronderzoek uit te kunnen voeren naar taalleerprocessen.
- is in staat de literatuur over taalleerprocessen te interpreteren in een onderwijscontext.
Inhoud
 De cursus gaat in op de vraag hoe taalleerprocessen tot stand komen. Specifieker zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:
- Het verschil tussen T1- en T2-verwerving
- Het verschil tussen spontane en gestuurde T2-verwerving
- Verschillen tussen leerders: leerderseigenschappen, tussentaal (interlanguage) en ‘ultimate attainment’
- Tweetaligheid en de invloed daarvan op het leren van een derde taal
- Taalleerstoornissen: hoe gaan bijvoorbeeld dyslectische leerlingen om met de eisen van het Moderne Vreemde Talenonderwijs?
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
    • Mastercursussen Geesteswetenschappen (200501100)
Verplicht materiaal
Literatuur
Kopieerbare materialen zijn beschikbaar tijdens het eerste college .
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Kopieerbare materialen zijn beschikbaar tijdens het eerste college
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
Ongeveer 1 uur van elke bijeenkomst zal besteed worden aan een hoorcollege met actieve participatie van studenten. De overige tijd zal besteed worden aan opdrachten tijdens de les. Tijdens de colleges wordt een actieve participatie van studenten verwacht.

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten worden verwacht:
- de verplichte artikelen aandachtig te lezen;
- wekelijks tentamenvragen over de leesartikelen in te leveren;
- de opdrachten die tijdens de colleges verzorgd moeten worden voor te bereiden.

Bijdrage aan groepswerk
Het referaat en de paper zullen in groepswerk (2 a 3 studenten) uitgevoerd worden en van alle groepsleden wordt verwacht dat zij een gelijk aandeel leveren.

Toetsen
Opdracht(en) 1
Weging20
Minimum cijfer-

Beoordeling
schriftelijke opdracht n.a.v. leesartikelen

Opdracht(en) 2
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
3 minitesten om optimale retentie te bewerkstelligen

Paper
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
Paper: het vermogen van studenten om uit alle onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen een onderwerp te kiezen, daarover een onderzoeksvraag te formuleren, deze vervolgens te beantwoorden door het lezen van literatuur en zelf geselecteerde literatuur, de relevantie van de bevindingen voor het talenonderwijs te formuleren, en tenslotte de bevindingen over te dragen in de vorm van een samenvatting voor denkbeeldige collega-docenten.

Deadlines
Paper: na afloop van de cursus. Hiermee wordt gestart tijdens de laatste weken van de cursus. Geschreven in kleine groepjes (2/3 studenten)

Referaat
Weging10
Minimum cijfer-

Beoordeling
Referaat: Vaardigheid in het overdragen van inzicht en kennis t.a.v. literatuur over (gestuurde) taalverwerving.

Deadlines
Referaat: mondelinge presentatie over eindwerkstuk in kleine groepjes (2/3 studenten).

SluitenHelpPrint
Switch to English