SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TLEMV16003
TLEMV16003
Literatuuronderwijs: concepten en praktijk
Cursus informatieRooster
CursuscodeTLEMV16003
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Utrecht Graduate School of Humanities; Domein Talen;
Contactpersoondr. E.W. van der Knaap
Telefoon+31 30 2534956
E-mailE.W.vanderKnaap@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. E.W. van der Knaap
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.W. van der Knaap
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
dr. E. Mantingh
Overige cursussen docent
Blok
1  (06-09-2021 t/m 05-11-2021)
Aanvangsblok
1
TimeslotB: B (DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-05-2021 09:00 t/m 27-06-2021 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 23-08-2021 09:00 t/m 24-08-2021 23:59
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De  student kent in hoofdlijnen de praktijk en theorie van literatuurdidactiek in het vo. Hij/zij is in staat op basis van vakliteratuur te reflecteren op theorie en praktijk van het literatuuronderwijs, zowel m.b.t. het eigen schoolvak als de andere talen en i.h.b. aangaande de literaire ontwikkeling van leerlingen. De student beheerst de leerstof in mondelinge en schriftelijke communicatie over het schoolvak en kan vanuit zowel aangeboden als zelf vergaarde vakliteratuur beredeneren welke positie zij/hij inneemt. De student is in staat onderzoek naar literatuurdidactiek methodisch te doorgronden en kritisch te gebruiken. De student kent de randvoorwaarden om een relevant onderzoek op te zetten en kan in een onderzoeksverslag methode en resultaten verantwoorden.
Inhoud
In deze collegereeks komen centrale thema’s op het gebied van onderzoek en praktijk van het literatuuronderwijs in het voortgezet onderwijs aan de orde. In het bijzonder wordt het onderwijs aan de bovenbouw van havo en vwo, bij zowel Nederlands als de moderne vreemde talen belicht. De vraagstelling in de cursus wordt gekoppeld aan praktijkgericht onderzoek. Voorop staat de integratie van literatuur in allerlei curriculumonderdelen. Welke ruimte is er voor literatuur, mede gelet op de exameneisen? Hoe kan literatuur aan taalvaardigheid worden gekoppeld? Wat zijn de voor- en nadelen van literatuur per taal of met alle talen gezamenlijk? Welke andere constellaties zijn mogelijk? Aan bod komen de literaire ontwikkeling van leerlingen, literatuurgeschiedenis en literaire begrippen; differentiëren op grond van niveaukenmerken van leerlingen en literaire teksten; discussie over de waarde van een canon; culturele (contextuele) benaderingen; taalvaardige benaderingen; mogelijkheden van media die beeld benutten (film, graphic novel) voor het literatuuronderwijs.
Aanvullende informatie
Kijk voor meer informatie over de cursus vanaf augustus regelmatig op Blackboard.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
    • Mastercursussen Geesteswetenschappen (200501100)
Verplicht materiaal
Boek
enkel voor studenten Nederlands
ISBN:9789054835271
Titel:Literatuur en fictie. Een didactische handreiking voor het voortgezet onderwijs.
Auteur:Bolscher, I., Dirksen, J., Houkes, H. & Van der Kist, S.
Uitgever:Biblion
Kosten materiaal:30,00
Boek
voor studenten MVT en Nederlands!
ISBN:9789046906774
Titel:Literatuur en film in het vreemdetalenonderwijs.
Auteur:Knaap, Ewout van der
Uitgever:Coutinho
Kosten materiaal:29,50
Aanbevolen materiaal
Boek
-
Titel:Teaching Literature in a Second Language
Auteur:Parkinson, B. & Thomas, Helen Reid
Uitgever:Edinburgh UP
Boek
-
ISBN:978-90-5972-246-0
Titel:Het oog van de meester. Een onderzoek naar de literaire ontwikkeling van havo- en vwo-leerlingen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs
Auteur:Witte, Theo
Uitgever:Eburon
Internet pagina's
www.lezen.nl; www.literatuuronderwijs.org; www.lezenvoordelijst.nl; https://litlab.nl/; www.scholieren.com/boekverslagen; www.leelu.eu; https://www.nobelprize.org/prizes/lists/all-nobel-prizes-in-literature/
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
Activerend onderwijs en onderwijsleergesprekken worden afgewisseld met frontale werkvormen.

Voorbereiding bijeenkomsten
Actieve participatie en voor- en nabereiding van collegestof.

Bijdrage aan groepswerk
Een constructieve houding en een coöperatieve opstelling zijn vereisten voor groepswerk. Ieder levert een gelijk deel.

Toetsen
Paper
Weging50
Minimum cijfer5

Portfolio
Weging50
Minimum cijfer5

Beoordeling
Portfolio: analyse en toepassingen van concepten.
Paper: het vermogen om een relevant vraagstuk adequaat te analyseren, interpreteren en valideren.

Deadlines
Deadlines portfolio en paper worden in het 1e college bekend gemaakt.

SluitenHelpPrint
Switch to English