SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TL3V17001
TL3V17001
Taalonderwijs aan nieuwkomers
Cursus informatie
CursuscodeTL3V17001
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
De student(e)
  • Kan verschillende vormen van meertaligheid herkennen en beschrijven
  • Kan verschillende vormen van meertalig onderwijs herkennen en beschrijven
  • Is op de hoogte van de actuele Nederlandse situatie wat betreft praktijk en beleid rondom taalonderwijs aan nieuwkomers
  • Kan, aan de hand van data en literatuur, reflecteren op praktijk en beleid rondom taalonderwijs aan nieuwkomers
  • Kan zelfstandig data verzamelen over praktijk en beleid rondom taalonderwijs aan nieuwkomers
Inhoud
De afgelopen jaren lieten een stijging zien van het aantal nieuwkomers in Nederland. In het verleden lag de nadruk in NT2 onderwijs op nakomelingen van arbeidsmigranten en in mindere mate op vluchtelingen en andere nieuwkomers. Inmiddels is het zo dat de situatie min of meer omgekeerd is en vormen nakomelingen van arbeidsmigranten een minderheid. De definitie van nieuwkomers wordt in deze cursus breed gehanteerd: alle leerders die het Nederlands niet machtig zijn, zoals (kinderen van) arbeidsmigranten, vluchtelingen, alleenstaande minderjarige vluchtelingen, wel/niet-statushouders of leerders met een Nederlandstalige ouder/partner. Kenmerkend voor eerdere groepen nieuwkomers was een relatief laag opleidingsniveau. Daarnaast was de mobiliteit van nieuwkomers in het verleden veel lager dan nu. Dit alles heeft zijn weerklank in de onderwijspraktijk aan kinderen èn volwassenen.
In deze cursus kijken we naar de veranderende populatie in het NT2-onderwijs, en hoe daar in de onderwijspraktijk en in het taalbeleid van scholen en landen mee om wordt gegaan. De meeste aandacht zal uitgaan naar onderwijs aan kinderen, maar onderwijs aan volwassenen komt ook aan bod. Naast de hiervoor reeds genoemde verschillen tussen nakomelingen van arbeidsmigranten en vluchtelingen moet bij de laatstgenoemde groep ook worden gedacht aan een sterke motivatie om in Nederland te integreren en Nederlands of (een) andere ta(a)l(en) te leren, gekoppeld aan een beter toekomstperspectief in Nederland of daarbuiten, en de onzekerheid omtrent lengte en plaats van verblijf in of buiten Nederland. Dit alles heeft grote consequenties voor de inrichting van het NT2-onderwijs.
In deze cursus kijken we ook naar (opvattingen over) meertaligheid, en praktijken en opvattingen over de rol van de eigen taal in het onderwijs.
Aanvullende informatie
Deze cursus maakt deel uit van de minor Nederlands als tweede taal.
SluitenHelpPrint
Switch to English