SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TL3V14004
TL3V14004
Literary Toolbox
Cursus informatieRooster
CursuscodeTL3V14004
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeAcademische contextcursussen
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoonprof. dr. D.A. Pascoe
E-mailD.A.Pascoe@uu.nl
Docenten
Docent
C. Aaftink, PhD
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. D.A. Pascoe
Overige cursussen docent
Docent
dr. F.R.W. Stolk
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 05-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze AC-cursus is bedoeld voor studenten van het domein TLC en voor studenten TCS/LAS.
Cursusinschrijving geopendvanaf 21-01-2019 09:00 t/m 22-01-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Studenten die deze cursus volgen verdiepen hun vaardigheden in stilistische en kritische analyse (met name door close reading, maar ook distant reading komt aan de orde). Tegelijkertijd leren ze ook om hun methodologische repertoire uit te breiden in de richting van bibliografische beschrijving, het verzamelen van gegevens met behulp van digitale archieven, en kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden.
Inhoud
Deze contextcursus is ontworpen om een pakket van conceptuele en methodologische vaardigheden aan te bieden aan studenten die overwegen om hun studie op het gebied van Letterkunde en Culturele Studies op MA-niveau te vervolgen. De nadruk ligt op de manieren waarop nieuwe kennis kan worden geproduceerd over en door middel van literatuur: wat voor soort kennis zijn dat? Ook wordt meer op metaniveau de vraag gesteld wat de studie van literatuur gemeen heeft  met andere (mens)wetenschappen? De nadruk van de cursus ligt op de (re)productie van een klein aantal belangrijke Europese teksten (hun ontstaan, publicatie en circulatie in verschillende media) aan de hand waarvan onderzoeksvragen worden geformuleerd met betrekking tot de verschillende methodologische en conceptuele kwesties.
 
Deze academische contextcursus binnen het domein TLC is met name bedoeld voor studenten van de volgende bacheloropleidingen: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Keltisch, Literatuurwetenschap, Nederlands, Spaans, Taal- en cultuurstudies en Liberal Arts & Sciences.
Ingangseisen
Voorkennis
Kennis op het gebied van literatuur- en cultuurwetenschap op niveau basispakket.
Verplicht materiaal
Boek
Wordt nog bekend gemaakt.
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
De cursus bestaat uit 2 uur hoorcollege en 2 x 2 uur werkcollege. De voertaal van het hoorcollege is Engels, de voertaal van het werkcollege is afhankelijk van docent Nederlands of Engels.

Voorbereiding bijeenkomsten
Van studenten wordt verwacht dat zij zelfstandig de literatuur lezen die ter voorbereiding van hoor- en werkcolleges wordt aangeboden, en dat ze op basis van deze bestudering deel kunnen nemen aan groepdiscussies en het schriftelijk tentamen. Tevens wordt van hen verwacht dat ze zich op basis van de feedback van de docent bekwamen in de schrijf- en leesvaardigheden die in de colleges worden geoefend, om die vaardigheden te gebruiken bij het uitvoeren van
de (eind)opdrachten.

Bijdrage aan groepswerk
Studenten dragen bij aan groepsdiscussies in de
werkcolleges.

Toetsen
Opdracht(en) 1
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
Opdracht 1: Close reading (15 %).
Studenten schrijven een verslag waarin ze een close reading uitvoeren van de primaire tekst.

Opdracht 2: Research review (15 %).
Studenten schrijven een verslag waarin ze secundaire werken citeren, becommenteren en evalueren.

Deadlines
Close reading week 4, Research review week 6.

Paper
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
Paper: (50 %).
Studenten integreren de eerdere twee opdrachten in een thesis, voorzien van een inleiding van een inleiding, conclusie, en bronnenlijst in MLA format.

Deadlines
Week 9.

Referaat
Weging20
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context

SluitenHelpPrint
Switch to English