SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TL3V14001
TL3V14001
Methoden van Onderzoek naar Interculturele communicatie
Cursus informatieRooster
CursuscodeTL3V14001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeAcademische contextcursussen
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
ContactpersoonB. Vertommen
E-mailB.Vertommen@uu.nl
Docenten
Docent
dr. M.M. Jongenelen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
B. Vertommen
Overige cursussen docent
Docent
B. Vertommen
Overige cursussen docent
Docent
R. Zendedel
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 05-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingLET OP: cursus is equivalent aan CI2V14004.
Deze AC-cursus is bedoeld voor studenten van het domein TLC en TCS/LAS.
Cursusinschrijving geopendvanaf 21-01-2019 09:00 t/m 22-01-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Studenten krijgen zicht op de relevantie van genoemde benaderingen van ICC ten opzichte van elkaar. Ze leren onderzoek opzetten naar mondelinge of schriftelijke interculturele communicatie. Dat kan een tekstvergelijkend, experimenteel onderzoek zijn of een discoursanalyse van face-to-face communicatie. Studenten hebben weet van de toepassing van onderzoeksresultaten gericht op de verbetering van interculturele contacten.
Inhoud
Binnen het brede gebied van onderzoek naar interculturele communicatie worden vier benaderingen onderscheiden:
(1) Comparatieve  studies hebben als doel categorieën te ontwikkelen om de overeenkomsten en verschillen tussen culturen en hun talen te beschrijven. Een centrale vraag betreft vanuit welke dimensie men discourse of tekst in verschillende talen als (functioneel) equivalent kan onderzoeken.
(2) De xenologische benadering richt zich op de vraag hoe culturele identiteiten in taal uitgedrukt worden en hoe beeldvorming werkt. De aandacht gaat uit naar de wijze waarop in teksten zowel ‘het vreemde’ respectievelijk ‘de vreemdeling’ als ‘het eigene’ wordt geconstrueerd.
(3) De interlanguage-benadering vergelijkt het discourse van natives met dat van non-natives in een tweede of vreemde taal. Er is aandacht o.a. voor interferentie van grammaticale, pragmatische - en discourseverschijnselen.
(4) De interactieve benadering richt zich op het discourse van mensen met een verschillende culturele achtergrond, die met elkaar interageren in een lingua franca, luistertaal of in de taal van één van de betrokkenen. Er is aandacht voor talige structuren, die misverstanden veroorzaken en die succesvolle interculturele interactie kenmerken.
De cursus leert studenten een hypotesetoetsend of hermeneutisch onderzoek opzetten en uitvoeren binnen één van de genoemde benaderingen.
Deze AC-3 cursus binnen domein TLC is met name bedoeld voor studenten van de volgende bacheloropleidingen: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Keltisch, Literatuurwetenschap, Nederlands, Spaans, Taalwetenschap, Taal- en cultuurstudies en Liberal Arts & Sciences.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Kennis op het gebied van taal-, literatuur- en cultuurwetenschap op niveau basispakket.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Cursussen basispakketten van de bacheloropleidingen Duits, Engels, Frans, Italiaans, Keltisch, Literatuurwetenschap, Nederlands, Spaans, Taalwetenschap.
Bronnen van zelfstudie
Clyne, M. 1994: Inter-cultural communication at work; cultural values in discourse, Cambridge: Cambridge University Press.
Scollon, R., Scollon, S., & Jone, R.H. (2012) Intercultural Communication: A Discourse Approach. Berlin: Wiley.
Verplicht materiaal
Boek
Hua, Zhu (2014) Exploring Intercultural Communication: Language in Action. Routledge
Kosten materiaal:35,00
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Hoorcollege: kennismaking met theorieën en methoden van interculturele communicatie; delen van de cursus worden verbonden.

Werkcollege: leren lezen van onderzoeksliteratuur, opdrachten maken, en onderzoek opzetten en uitvoeren.

Voorbereiding bijeenkomsten
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich degelijk voorbereiden op de bijeenkomsten, dwz literatuur bestuderen en opdrachten voorbereiden. Over de aard van de voorbereiding worden nadere afspraken gemaakt.

Bijdrage aan groepswerk
Van deelnemers wordt een proportionele bijdrage aan samenwerking verwacht. Bovendien dienen deelnemers zich professioneel op te stellen (afspraken maken over samenwerking, elkaar aanspreken op afspraken, etc.).

Toetsen
Opdracht
Weging15
Minimum cijfer-

Paper
Weging45
Minimum cijfer-

Schriftelijke toets
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis en inzicht in literatuur, analyseopdracht en paper.

Deadlines
zie cursushandleiding

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Organisatorische vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English