SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TL2V17003
TL2V17003
Taalonderwijskunde
Cursus informatieRooster
CursuscodeTL2V17003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoonprof. dr. H.C.J. de Graaff
E-mailH.C.J.deGraaff@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. H.C.J. de Graaff
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.F.H. Halsema-Land
Overige cursussen docent
Docent
M.C. Michel
Overige cursussen docent
Blok
2  (13-11-2017 t/m 26-01-2018)
Aanvangsblok
2
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van de minor Talen & Educatie maar kan ook los gevolgd worden.
Cursusinschrijving geopendvanaf 23-10-2017 09:00 t/m 24-10-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
-           Begrijpen welke rol taal speelt in het onderwijs
-           Kunnen uitleggen hoe het onderwijs kan aansluiten bij natuurlijke processen van taalontwikkeling en taalgebruik
-           Voorbeelden kunnen beschrijven en analyseren van meer en minder effectieve vormen van taalontwikkeling en -gebruik in het onderwijs.
Inhoud
Taal is een vak op school: Nederlands, vreemde talen, klassieke talen. Maar taal is ook een middel om kennis mee te verwerven en om mee te communiceren in het onderwijs, bij alle vakken. Zonder taal geen leren, en zonder interactie geen onderwijs. Voor veel leerlingen is de ‘schooltaal’ hun eerste taal, maar vaak ook is die schooltaal een tweede taal voor een deel van de leerlingen. In deze cursus maken we kennis met de belangrijkste ideeën, concepten, theorieën die er zijn ontwikkeld over taalonderwijs aan de ene kant (taal als doel), en over de rol van taal in het onderwijs aan de andere kant (taal als middel). Dit is de studie van de taaldidactiek, of met een brede term taalonderwijskunde.
In het taalonderwijs (Nederlands en vreemde talen) ontwikkelen leerlingen hun taalvaardigheden lezen, schrijven, luisteren, spreken. Maar taalonderwijs is veel meer dan leerlingen vaardig maken in hun eigen taal of nieuwe talen. Het is ze ook bewust maken van het belang van taal bij het denken en leren, bij het functioneren in de samenleving, en bij het begrijpen en vormgeven van cultuur. Iedere student gebruikt taal in zijn opleiding, en heeft zelf meerdere vreemde talen geleerd. Deze leerervaringen gebruiken we als uitgangspunt in de cursus: hoe leer en gebruik jij eigenlijk taal? Hoe sluit het onderwijs daarop aan (of niet?). Welke afwegingen worden daarbij gemaakt?
 
In de cursus zullen de volgende thema’s aan de orde komen:
Leren van moedertaal, tweede taal en vreemde taal: overeenkomsten en verschillen tussen ongestuurde en gestuurde taalverwerving

Arbeidsmarktoriëntatie: 
zicht op het werkveld Taal en Onderwijs: onderwijspraktijk, onderwijsadvies, curriculumontwikkeling
Taal en het leren van schoolse kennis en vaardigheden
Taal en interactie in de klas
Taalonderwijsprocessen: aanbod, interactie, feedback
Taalonderwijs op school en op de universiteit: waarom leren/onderwijzen we eigenlijk zo?
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Artikelen
Grotendeels online beschikbare artikelen en rapporten.
Boek
Evt. handboek wordt nog bekendgemaakt
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
De bijeenkomsten zijn een combinatie van literatuur- en praktijkbesprekingen en interactieve opdrachten

Voorbereiding bijeenkomsten
- lezen van bronnen met gerichte voorbereidingsopdrachten
- plaatsen van voorbereidingsopdrachten op Blackboard, en geven van reacties op de opdrachten van medestudenten

Bijdrage aan groepswerk
gedegen voorbereiding, actieve deelname, effectieve samenwerking en feedback

Toetsen
Eindtoets
Weging60
Minimum cijfer-

Opdracht(en) 1
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
- Begrijpen welke rol taal speelt in het onderwijs
- Kunnen uitleggen hoe het onderwijs kan aansluiten bij natuurlijke processen van taalontwikkeling en taalgebruik
- Voorbeelden kunnen beschrijven en analyseren van meer en minder effectieve vormen van taalontwikkeling en -gebruik in het onderwijs.

Deadlines
Deadline tussentijdse opdrachten is gekoppeld aan de betreffende bijeenkomsten; eindopdracht in laatste blokweek

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context

SluitenHelpPrint
Switch to English