SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TL2V14112
TL2V14112
Hoogtepunten klassieke literatuur
Cursus informatieRooster
CursuscodeTL2V14112
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. S.P. van Bommel
E-mails.p.vanBommel@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. S.P. van Bommel
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.P. van Bommel
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
dr. F. van den Eijnde
Overige cursussen docent
Docent
dr. R. Flierman
Overige cursussen docent
Blok
2  (13-11-2017 t/m 26-01-2018)
Aanvangsblok
2
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 23-10-2017 09:00 t/m 24-10-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
- De student maakt kennis met hoogtepunten uit de klassieke literatuur en leert deze in hun historische context interpreteren.
- de student vergaart kennis van belangrijke grondslagen van de antieke beschaving.
- de student ontwikkelt een besef van het belang van de klassieke traditie voor de West-Europese (literatuur)geschiedenis
Inhoud
Voor studenten LAS en TCS die deze cursus  volgen als deel van het kernpakket van hun hoofdrichting geldt een verplichte voorbereiding

De Griekse en Romeinse oudheid speelt een cruciale rol in de geschiedenis van de Westerse beschaving. Literatuur, filosofie, wetenschap, politiek, democratie, burgerschap, en nog veel meer basisfuncties van het beschaafde leven werden uitgevonden of ontwikkeld door de Grieken en Romeinen en overgeleverd aan de moderne tijd. De basis van deze overlevering is de klassieke literatuur, die door literatoren van alle tijden intensief bestudeerd en tot voorbeeld is genomen. Op dit college worden enkele hoogtepunten van de klassiek-Griekse en Romeinse literatuur behandeld, gekozen om hun intrinsieke en representatieve waarde. Leidraad hierbij zijn een aantal typisch klassieke kernthema’s, zoals ‘heldendom,’ het ‘goede leven,’ en ‘retorica.’ Ook wordt aandacht besteed aan de opkomst van het Christendom en het belang van de klassieke traditie voor de Europese cultuur. De behandeling van deze onderwerpen kan ons iets vertellen over ons zelf, over onze geschiedenis, en misschien wel over onze toekomst.
Ingangseisen
Voorkennis
Enige basiskennis van de klassieke oudheid is gewenst.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Klassieke Mythologie, 200900044
Verplicht materiaal
Boek
Homerus, Ilias en Odyssee, vert. door M.A. Schwartz, Athenaeum-Polak & van Gennep, 2008
Kosten materiaal:15,00
Boek
Vergilius, Aeneis, vert. door M.A. Schwartz, Athenaeum-Polak & van Gennep, 2002
Kosten materiaal:15,00
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
Op de colleges wordt een overzicht van de klassieke literatuur en haar historische achtergrond gegeven. Ook wordt de door de studenten gelezen stof in detail geanalyseerd. Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht van 90%.

Voorbereiding bijeenkomsten
Van de studenten wordt verwacht dat zij de leesstof voor de colleges grondig voorbereiden.

Bijdrage aan groepswerk
Van de studenten wordt verwacht dat zij grondige schriftelijke aantekeningen maken van de colleges. Deze schriftelijke aantekeningen zijn een belangrijk deel van de leerstof voor de eindtoets. Tevens wordt van de studenten verwacht dat zij actief aan de besprekingen tijdens de werkcolleges deelnemen.

Toetsen
Paper
Weging30
Minimum cijfer-

Paper
Weging20
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen
Weging50
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English