SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TL2V14104
TL2V14104
Tweede-taalontwikkeling
Cursus informatieRooster
CursuscodeTL2V14104
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
ContactpersoonM.J.W. Trapman, MA
E-mailM.J.W.Trapman@uu.nl
Docenten
Docent
M.J.W. Trapman, MA
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
M.J.W. Trapman, MA
Overige cursussen docent
Blok
1  (04-09-2017 t/m 03-11-2017)
Aanvangsblok
1
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingLET OP: deze cursus is equivalent aan EN3V13001.
Cursusinschrijving geopendvanaf 21-08-2017 09:00 t/m 22-08-2017 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
1. Kennis van het proces van tweede-taalontwikkeling en van cognitieve en biologische factoren die dit proces beïnvloeden.
2. Kennis van overeenkomsten en verschillen tussen vroege en late, en naturalistische en gestuurde tweede-taalverwerving.
3. Begrip van de wijze waarop wetenschappelijke vragen op de genoemde terreinen geformuleerd en gemotiveerd worden.
4. Inzicht in de wijze waarop onderzoek op genoemde gebieden het vreemde-talenonderwijs en moedertaalonderwijs kunnen informeren.
Inhoud
LET OP: Deze cursussen (TL2V14104 Tlc-Tweede-taalontwikkeling  en EN3V13001 Eng-Lang. Development acr. Lifespan) kunnen niet beiden deel uitmaken van jouw examenprogramma in verband met een inhoudelijke overlap.

Het proces van tweede-taalverwerving wordt beïnvloed door cognitieve, sociale en biologische factoren. In deze cursus gaan we specifiek in op de relaties tussen (de snelheid en het eindniveau van) tweede-taalverwerving en (1) aanvangs-leeftijd (in relatie tot gevoelige periodes voor taalverwerving en maturatie); (2) taalaanbod (type en hoeveelheid); (3) interferentie (vanuit de moedertaal of vanuit een andere tweede taal); (4) leeromgeving (natuurlijk of gestructureerd); (5) algemene cognitieve processen (geheugen, verwerking, leren, intelligentie). Het samenspel tussen deze factoren kan (mede) opgehelderd worden door paren van condities met elkaar te vergelijken waarbij telkens een factor varieert, terwijl de overige factoren zo veel mogelijk constant worden gehouden (wat niet altijd mogelijk zal blijken.) Vanuit dat perspectief zal in de cursus aandacht besteed worden aan de vergelijking tussen: vroege en late tweede-taalverwerving; naturalistische en gestuurde taalverwerving; leerders van een tweede taal vanuit verschillende moedertalen; leerders van een tweede versus derde taal. De relevantie hiervan voor processen van gestuurde taalverwerving wordt uitdrukkelijk aan de orde gesteld.  Hierbij zal onderzoek op het gebied van de natuurlijke en gestuurde tweede-taalverwerving worden belicht vanuit de consequenties voor het vreemde-talenonderwijs en moedertaalonderwijs (NT2).

Luistertaal
In deze cursus is Luistertaal mogelijk. Deze cursus wordt aangeboden in het Nederlands. De cursus staat ook open voor studenten die deze taal vooral receptief beheersen (als luistertaal). Deze studenten kunnen desgewenst in het Engels deelnemen, en ook toetsonderdelen in die taal afleggen. Als je van luistertaal gebruik wilt maken, neem dan direct na inschrijving contact op met de docent. Let op: als je van luistertaal gebruik maakt, dan wordt deze cursus opgenomen in de profileringsruimte van je opleiding. De cursus kan dan niet gelden als taalspecifieke cursus binnen het major of minor onderdeel van je opleiding.
Ingangseisen
Voorkennis
Bekendheid met de beginselen van de moderne taalwetenschap, en enige vaardigheid in taalkundige analyse.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Een inleiding in de taalwetenschap of (taal)psychologie.
Bronnen van zelfstudie
V. Fromkin, R. Rodman & N. Hyams (2011). An Introduction to Language. Wadsworth, Language Learning. of:
A. Radford e.a. (2009) Linguistics: An Introduction. Cambridge, Cambridge University Press.
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Werkcollege

Algemeen
Tijdens de hoor-/werkcolleges (2 x 2 uur p.w.) biedt de docent een algemene inleiding op een thema, waarna de literatuur wordt besproken op interactieve wijze. Tijdens de werkcolleges (1 x 2 uur p.w.) worden de huiswerkopdrachten besproken en worden (door de docent aangeboden en zelf verzamelde) data geanalyseerd vanuit diverse theoretische invalshoeken.

Voorbereiding bijeenkomsten
per week: 6 uur voor zelfstudie (lezen van literatuur en voorbereiding op tentamens); 8 uur voor opdrachten.

Bijdrage aan groepswerk
geen

Toetsen
Essay tentamen
Weging50
Minimum cijfer-

Nota
Weging25
Minimum cijfer-

Opdracht
Weging25
Minimum cijfer-

Beoordeling
Opdrachten: Toepassen van kennis; verzamelen van gegevens; analyseren en interpreteren van gegevens;
Essay tentamens (2 maal): Kennis van het proces van tweede-taalontwikkeling en van cognitieve en biologische factoren die dit proces beïnvloeden; kennis van overeenkomsten en verschillen tussen vroege en late, en naturalistische en gestuurde tweede-taalverwerving.
Nota: Integratie van het bovenstaande.

Deadlines
Opdrachten: 4 maal: aan het einde van week 2, 4, 6, 8; Essay tentamens: 2 maal: in week 3 en 7; Nota: eind week 9

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English