CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: TC1V19001
TC1V19001
Historical and modern imaginations of identities: literature, gender and media
Course infoSchedule
Course codeTC1V19001
ECTS Credits7.5
Category / Level1 (Bachelor Introductory)
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Offered byFaculty of Humanities; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Liberal Arts;
Contact persondr. S.B. Vitse
E-mailS.B.Vitse@uu.nl
Lecturers
Lecturer
R.A. Calis
Other courses by this lecturer
Lecturer
M Trakilovic, MA
Other courses by this lecturer
Lecturer
dr. S.B. Vitse
Feedback and availability
Other courses by this lecturer
Contactperson for the course
dr. S.B. Vitse
Other courses by this lecturer
Teaching period
1  (02/09/2020 to 30/10/2020)
Teaching period in which the course begins
1
Time slotAD: AD
Study mode
Full-time
RemarkJe kunt je voor deze cursus niet inschrijven tijdens de wijzigingsdagen. Recidivist? Meld je bij de studieadviseur.
Enrolment periodfrom 17/08/2020 09:00 up to and including 18/08/2020 23:59
Course application processOsiris
Enrolling through OSIRISNo
Enrolment open to students taking subsidiary coursesNo
Pre-enrolmentNo
Waiting listNo
Course placement process(Sub)school
Course goals
 De student heeft kennis van en inzicht in het geesteswetenschappelijke onderzoek naar de verbeeldingen van identiteiten van individuen en gemeenschappen;
- De student kan identiteitsverbeeldingen analyseren vanuit een geografisch, historisch en mediaal perspectief;
- De student kan verschillende assen van identiteitsvorming (zoals gender, leeftijd, klasse, etniciteit) analyseren, met oog voor de wisselwerkingen tussen die pijlers;
- De student kan een wetenschappelijk artikel doorgronden, daarvan een leesvervangende samenvatting maken (in helder en correct Nederlands) en de gelezen tekst kritisch beoordelen;
- De student kan op professionele wijze samenwerken ter voorbereiding van een presentatie;
- De student is in staat tot het geven van een beknopte, begrijpelijke en boeiende presentatie voor een publiek van 'peers'.      
Content
Met onze verbeelding kunnen we onszelf als individu vormgeven en groepen mensen bij elkaar brengen. Ook het onderscheid tussen individuen die er wel of niet 'bijhoren' is een product van de verbeelding. Geesteswetenschappers willen begrijpen hoe die verbeeldingskracht werkt. Hoe worden identiteitsbeelden in media en cultuur gemaakt, in elke periode en in elke context weer opnieuw? In de cursus bestuderen we verschillende aspecten van identiteitsverbeeldingen: hun geografische ruimte, hun historische omgeving en hun mediale of lichamelijke eigenschappen. We kijken naar verschillende assen die identiteiten van individuen en gemeenschappen vormen – zoals gender, leeftijd, klasse, religie, seksualiteit, nationaliteit en etniciteit – en vooral naar de wisselwerking die er voortdurend tussen die verschillende pijlers plaatsvindt. De Thematisch Oriënterende Cursus Identiteiten biedt jou zo een toegangspoort tot actueel onderzoek naar identiteiten zoals dat wordt verricht in verschillende geesteswetenschappelijke (inter)disciplines, en laat jou kennismaken met een belangrijk uitgangspunt van dat geesteswetenschappelijke onderzoek: identiteiten van individuen en gemeenschappen zijn geen natuurlijke gegevens maar culturele verbeeldingen die mensen actief met elkaar tot stand brengen.
 
Net als de andere TOC’s in blok 1 bevat de cursus een uitgebreide training in academische vaardigheden: je leert een wetenschappelijk artikel lezen en samenvatten, je oefent samenwerken op professionele wijze en een goede presentatie maken en geven.
 
De TOC laat je kennis maken met de volgende hoofdrichtingen:
-           Moderne letterkunde
-           Nieuwe media en digitale cultuur
-           Gender and postcolonial studies
-           Middeleeuwen en Renaissance
-           Moderne talen
Additional information
This course will be offered online. Please note: testing might take place on location.
As of August, please check Blackboard regularly for more information concerning your course(s).
Competencies
-
Entry requirements
You must meet the following requirements
  • Enrolled for a degree programme of faculty Faculty of Humanities
Prerequisite knowledge
Er wordt geen voorkennis verondersteld.
Prerequisite knowledge can be obtained through
n.v.t.
Private study materials
n.v.t.
Required materials
Literature
De literatuur wordt bekend gemaakt via de studiehandleiding en Blackboard; de meeste literatuur is digitaal raadpleegbaar.
Recommended materials
Literature
zie studiehandleiding
Instructional formats
Lecture

Practical

Seminar

General remarks
Hoorcolleges bieden brede introductie op specifieke weekthema's.
Op de werkcolleges wordt gelezen primaire en secundaire literatuur bestudeerd via diverse werkvormen, en worden identiteitsverbeeldingen in verschillende mediale, geografische en historische contexten geanalyseerd.
Het wekelijkse practicum is een voorbereidende workshop waarin academische vaardigheden worden getraind.

Class session preparation
Zelfstandige bestudering van primaire en secundaire literatuur, voorbereiden van werkcollegeopdrachten, bestuderen van casussen, voorbereiden presentatie

Contribution to group work
Actieve inbreng aan discussies tijdens de colleges. Bij de training van academische vaardigheden zal deels in subgroepen worden gewerkt. Dit leidt tot een deelcijfer dat op groepswerk is gebaseerd.

Tests
Assignment
Test weight40
Minimum grade-

Presentation
Test weight20
Minimum grade-

Prelim
Test weight40
Minimum grade-

Deadlines
zie studiehandleiding

Aspects of student academic development
Academic thinking, working and acting
Communication skills
Organisational skills
Knowledge leverage in a wider context
Working with scientific equipment

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal