SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: SK-BWIS3
SK-BWIS3
Wiskunde 3
Cursus informatieRooster
CursuscodeSK-BWIS3
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. C.C. Kreisbeck
E-mailC.Kreisbeck@uu.nl
Docenten
Docent
dr. C.C. Kreisbeck
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. C.C. Kreisbeck
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 19-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-01-2019 t/m 22-01-2019
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
De student
1.    kent de theorie van eigenwaarden en eigenvectoren in 2 en 3 dimensies en kan daarmee (stelsels) lineaire differentiaalvergelijkingen met constante coëfficiënten oplossen
2.    begrijpt resonantie en filtering bij golven en trillingen vanuit de benadering via eigenwaarden en eigenvectoren
3.    kan partiële differentiaalvergelijkingen zoals de warmtevergelijking oplossen
4.    kent de basistheorie van Fourierreeksen en Fourierintegralen en kan daarbij berekeningen uitvoeren m.b.v. complexe e-machten
5.    kent de basisbegrippen van de theorie van lineaire ruimten met een inproduct en kan deze toepassen in de klassieke 2- en 3-dimensionale Euclidische meetkunde
6.    kent de basisbegrippen van de theorie van lineaire ruimten van functies inclusief eigenwaarden en eigenfuncties van lineaire operatoren en inproducten, en begrijpt hoe deze concreet worden gebruikt bij Fourierexpansies en het oplossen van de warmtevergelijking.
7.    kan werken met de Dirac delta distributie
8.    kan werken met het convolutieproduct, als oplosmethode voor differentiaalvergelijkingen
9.    begrijpt verstrooiing (van bijvoorbeeld Röntgenstraling in kristallen) als Fouriertransformatie

Academische vaardigheden:
- analytische probleemoplossende technieken (problemen formuleren en categoriseren, passende methoden kiezen
- mondelingen en schriftelijke ocmmuncatie van complexe materie (reflecteren, structureren, presenteren, beargumenteren)
- academische werk- en leerstrategieen (individueel en groep) 
- wiskundige basiskennis toepassen en logisch denken (notatie, wiskundig redeneren, concept en relevatie van bewijzen) 
Inhoud
In de cursus worden enkele aan Fouriertheorie verwante onderwerpen behandeld. Onderwerpen die aan bod komen zijn: oplosmethoden voor differentiaalvergelijkingen, verstrooiing, eigenwaarden/eigenvectoren, Fourierreeksen en Fourierintegralen, convolutie, basis van distributie theorie.
 
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Voorkennis kan worden opgedaan met: Wiskunde 2 (sk-bws2-13), of vergelijkbaar niveau.
Verplicht materiaal
Dictaat
"Wiskundige Technieken 3" (September 2014) van Jan Stienstra
Aanbevolen materiaal
Boek
E. Steiner, The Chemistry Maths Book, als achtergrondmateriaal en om je voorkennis op te halen
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Interactieve voordracht door de docent.

Werkcollege

Algemeen
Individueel en groepswerk o.b.v. studentassistent; student presentaties.

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
85% eindtoets
15% inleveroefeningen

De eindbeoordeling is voldoende als het gemiddelde gewogen eindcijfer afgerond 6 is en alle deelresultaten met tenminste 5,0 zijn beoordeeld.

SluitenHelpPrint
Switch to English