SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: SK-BREPB
SK-BREPB
Research Project Bijvoet
Cursus informatieRooster
CursuscodeSK-BREPB
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. H. van Ingen
Telefoon9934
E-mailh.vaningen@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. H. van Ingen
Overige cursussen docent
Docent
dr. E. Mulder
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2019 t/m 05-07-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotABCD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingJe volgt deze cursus in tijdslot AD of in tijdslot BC.
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-01-2019 t/m 24-02-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 01-04-2019 t/m 02-04-2019
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
De leerdoelen van dit project zijn:
  • De student kan in samenwerking met andere studenten een werkplan voor onderzoek opstellen en de voortgang van het onderzoek bewaken met het labjournaal.
  • De student is in staat experimenten te plannen en veilig en verantwoord te werken in een laboratorium.
  • De student is in staat door samenwerking met collega’s een project af te ronden.
  • De student is in staat een zinvolle bijdrage te leveren aan discussies in de projectgroep
  • De student kan schriftelijk rapporteren in het Engels, in een artikel en op een poster.
Inhoud
In het eerste studiejaar heb je kennis gemaakt met projectmatig werken in groepsverband, o.a. tijdens het eerstejaars project “Van mono-ester tot polyester”. In het Researchproject wordt jouw onderzoekstraining voortgezet. Voor dit project heb je keuze uit onderzoek uit tien verschillende onderzoeksgroepen van het departement scheikunde. De studie belasting van deze cursus is 7,5 ECTS. De projecten worden uitgevoerd door groepen van 2 tot 4 studenten. Kenmerk van de projectvorm is dat je, onder begeleiding van de begeleiders van het project, als groep de beslissingen neemt op basis van zelf te verwerven informatie, met name beslissingen over vraagstelling, voorbereiding, uitvoering, resultatenverwerking en rapportage. Deze opzet biedt veel mogelijkheden voor het aanleren van onderzoeksvaardigheden en biedt een goede indruk van het werken in een onderzoeksgroep.
 
N.B. 1. Er zijn voor deze cursus twee cursuscodes, één voor de groepen van het Debye Instituut (SK-BREPD) en een voor de groepen van het Bijvoet Centrum (SK-BREPB).
N.B. 2. Alle inschrijvers worden op een wachtlijst geplaatst. Na sluiting van de inschrijving (26-02-2017) worden de inschrijvers geplaatst. Geplaatste studenten krijgen vervolgens bericht via Blackboard, middels een formulier hun voorkeur voor de aangeboden projecten kenbaar te maken.
N.B. 3. Indien je projectkeuze over beide onderzoeksinstituten wilt kunnen spreiden, mag je voor beide cursussen inschrijven.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
Voorkennis
Geen andere dan dat je een tweedejaars student scheikunde bent of een vergelijkbaar niveau hebt.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Software
Geen software nodig
Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
De examinator beoordeelt:
• De manier waarop je verantwoordelijk en veilig hebt gewerkt,
• Je bijdrage aan het groepswerk en de manier waarop je hebt samengewerkt in de groep,
• De kwaliteit van je praktische werk,
• Indien van toepassing, je computervaardigheden,
• Je labjournaal,
• Je artikel (individueel),
• De poster (als groep).

SluitenHelpPrint
Switch to English