SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: SK-BPRAN
SK-BPRAN
Practicum analyse
Cursus informatieRooster
CursuscodeSK-BPRAN
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypePracticum
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. C.A. van Walree
E-mailc.a.vanwalree@uu.nl
Docenten
Docent
dr. C.A. van Walree
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. C.A. van Walree
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2019 t/m 05-07-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingVoor elk experiment moet de beoordeling 5,0 of hoger zijn om een eindcijfer te verkrijgen.
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-01-2019 t/m 24-02-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 01-04-2019 t/m 02-04-2019
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
1.   (Hernieuwde) kennismaking met een aantal chemische analysetechnieken.
      De student moet analyses kunnen uitvoeren met kennis van en inzicht in zowel de theoretische als de praktische aspecten van de gebruikte analysetechnieken.
2.   Kennis maken met een complete analysegang. Na afronding van de cursus is de student in staat een complete chemische analysegang, die meerdere technieken omvat te ontwerpen en uit te voeren, en erover te rapporteren.
3.   Verschillende analysetechnieken onderling vergelijken. Door een analyseprobleem op verschillende manieren aan te pakken wordt inzicht verkregen in de voor- en nadelen van analysetechnieken, en kunnen systematische afwijkingen van de uitkomsten verkregen met de twee technieken aan het licht komen.
4. Het vertalen van ene wetenschappelijk probleem in een onderzoeksplan.
5. Het leren opzoeken en gebruikmaken van wetenschappelijke literatuur.
Inhoud
Het practicum is in twee stukken opgedeeld: het A-deel en het B-deel.
In het A-deel worden twee experimenten uitgevoerd. Een experiment omvat of een scheidingsmethode (GLC of HPLC) of een techniek voor atoom- of molecuulanalyse: coulometrie of een spectrometrische techniek. Hierbij staat het (nader) kennismaken met de techniek en inzicht verkrijgen erin voorop. Er wordt een uitgewerkte opdracht verstrekt, aan de hand waarvan het experiment uitgevoerd wordt.
In het B-deel ontwikkelt de student zelf een complete analysegang. Hierbij is het de bedoeling dat het voorgelegde probleem met behulp van tenminste twee verschillende analysetechnieken opgelost wordt. Hoe daarbij te werk gegaan wordt grotendeels door de student zelf bepaald, door middel van literatuurstudie en eigen inbreng.
Ondanks dat deze cursus als practicum te boek staat bevat het een stevige theoretische component. Gebruikte analysetechnieken en de theorie erachter worden uitgebreid bestudeerd, en komen ruim aan bod tijdens voorbespreking en verslaglegging.
Over een van de A-experimenten wordt een mondelinge presentatie verzorgd, over het andere A-experiment en het B-deel wordt schriftelijk gerapporteerd.
Ingangseisen
Voorkennis
Kennis van analytische technieken en principes, met name chromatografiemethoden, spectrofotometrische technieken, elektrochemische technieken en statistiek (Harristoets jaar 1). Een gedegen kennis van de eigenschappen en gedrag van materie, zoals beschreven door de fysische, anorganische en organische chemie. Op praktisch gebied moet een student vaardig zijn in het gebruik van maatglaswerk, en andere experimentele basistechnieken beheersen.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Alle eerste- en tweedejaars scheikundevakken, in het bijzonder: Spectroscopie en analyse (sk-bspan)
Fysische en anorganische chemie (sk-bfyan13 / sk-b1bifc)
Organische chemie en spectroscopie (sk-borsp / sk-b1bioc)
Verplicht materiaal
Boek
D.C. Harris: Quantitative Chemical Analysis, Freeman, New York, 8e editie 2010 of 9e editie 2016
Aanbevolen materiaal
Handleiding
Handleidingen en dictaten over diverse analysemethoden en apparatuur worden elektronisch ter beschikking gesteld.
Software
Microsoft Excel.
Werkvormen
Practicum

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Beoordeling op: beheersing theorie, voorbereiding experimenten, praktische uitvoering, uitwerking resultaten, en verslaglegging. De eindbeoordeling is voldoende als het gemiddelde gewogen eindcijfer afgerond minimaal 6 is en alle deelresultaten met tenminste 5,0 zijn beoordeeld.

SluitenHelpPrint
Switch to English