SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: SK-BORSP
SK-BORSP
Organische chemie en spectroscopie incl. project
Cursus informatieRooster
CursuscodeSK-BORSP
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoonprof. dr. A. Meijerink
Telefoon+31 30 2532202
E-maila.meijerink@uu.nl
Docenten
Docent
dr. S.A. Jonker
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. R.J.M. Klein Gebbink
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. A. Meijerink
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. A. Meijerink
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.A. van Walree
Overige cursussen docent
Blok
1  (03-09-2018 t/m 09-11-2018)
Aanvangsblok
1
TimeslotABCD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 20-08-2018 t/m 21-08-2018
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Na het volgen van deze cursus kun je
·         organische moleculen herkennen en indelen in categorieën,
·         in de molecuulbouw, reacties en interacties van organische moleculen beschrijven,
·         syntheseroutes ontwerpen voor eenvoudige organische moleculen,
·         adequaat eenvoudige organische literatuur interpreteren,
·         veilig werken in een practicum,
·         in samenwerking met medestudenten eenvoudige syntheses en analyses, voorbereiden, uitvoeren en daarover verslag doen in een labjournaal,
·         mondeling rapporteren aan medestudenten en hierop reflecteren,
·         eenvoudige IR-, Massa- en NMR-spectra interpreteren en voorspellen.
Inhoud
In dit blok maak je voor het eerst kennis met de organische chemie en de spectroscopie. In deze cursus wordt direct aangesloten bij de kennis over de chemie van koolwaterstoffen die je hebt opgedaan in het VWO. In het onderdeel Organische chemie zul je allereerst vertrouwd raken met chemische basisconcepten: atomen en moleculen, chemische binding, stereochemie, structuur en reactiviteit, reactiemechanismen, synthese, etc. Deze concepten kun je vervolgens toepassen in het Esterproject. In dit project worden veel van de aangeboden concepten in de praktijk getoetst aan het ontwerp, de synthese en de karakterisering van een relatief eenvoudig molecuul (mono-ester) en vervolgens een complex molecuul (polyester). Je leert hierin een verscheidenheid aan experimentele vaardigheden, (spectroscopische) technieken en methoden die karakteristiek zijn voor organisch chemisch onderzoek en je leert hierover aan elkaar rapporteren. In de colleges Spectroscopie leer je over de achtergronden en toepassingen van analysetechnieken waarmee je in het project de structuur van organische moleculen opheldert.
 
Ingangseisen
Verplicht materiaal
Boek
John McMurry, Organic Chemistry, 8th edition, 2011
Boek
D.C. Harris, "Qualitative Chemical Analysis", Freeman, New York, 8e Ed. 2010
Onderzoeksrapportage
Professioneel labjournaal Breedfolio Atlanta 2104212600 96 blz
Boek
J.R. Dean et al.: Practical Skills in Chemistry, Prentice Hall, Pearson Education Ltd., UK, 2nd edition 2011
Handleiding
Dictaten en handleiding: "Meten en maken", departement Scheikunde U.U. (zie ook http://practicum//chem.uu.nl/
Boek
David W. Ball, 2nd Edition, “Physical Chemistry”
Werkvormen
Hoorcollege

Practicumproject

Presentatie

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
De eindbeoordeling is voldoende als het gemiddelde gewogen eindcijfer afgerond 6 is en alle deelresultaten met tenminste 5,0 zijn beoordeeld.

SluitenHelpPrint
Switch to English