SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: SK-BMECH08
SK-BMECH08
Medicinal Chemistry
Cursus informatieRooster
CursuscodeSK-BMECH08
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. ir. D.T.S. Rijkers
Telefoon+316 20260572
E-mailD.T.S.Rijkers@uu.nl
Docenten
Docent
dr. ir. D.T.S. Rijkers
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. ir. D.T.S. Rijkers
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 19-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-01-2019 t/m 22-01-2019
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Na afronding van deze cursus heb je een gedegen inzicht in de organische synthese van een vijftal belangrijke klasse van geneesmiddelen. Hiertoe ben je in staat retrosynthese toe te passen en kun je op basis hiervan een realistische synthese van het geneesmiddel ontwerpen. Daarnaast ben je in bekend met een aantal klassieke ‘MedChem Tools’ ter optimalisatie van geneesmiddel-doelmolecuul interacties.
 
De volgende academische vaardigheden maken onderdeel uit van de cursus (deze worden niet expliciet getoetst maar maken wel geïntegreerd onderdeel uit van de 3 examenonderdelen):
-het kritisch analyseren van probleemstellingen,
-het kritisch lezen van wetenschappelijke literatuur,
-in staat zijn op basis van (werkcollege)opgaven in te schatten in welke mate de leerstof beheerst wordt,
-in staat zijn logische conclusies trekken op basis van inzichten verkregen uit de literatuur,
-in staat zijn wetenschappelijk literatuur samen te vatten en in eigen woorden te herformuleren,
-in staat zijn een presentatie samen te stellen waarbij hoofd- en bijzaken duidelijk gescheiden zijn,
-in staat zijn voor een publiek (derdejaars studenten) een mondelinge presentatie te geven die wetenschappelijk goed onderbouwd is,
-in staat zijn samen te werken in groepsverband en hierin verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot het eindresultaat,
-in staat zijn (kritische) zelfreflectie te tonen met betrekking tot het eigen leerproces en eigen functioneren in de groepsopdracht.
Inhoud
De medische revolutie van de twintigste eeuw is voor een zeer groot deel te danken aan de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen. Medicinal Chemistry is het vakgebied van geneesmiddelontdekking, -design, -identificatie en -synthese, maar ook van de bestudering van de relaties tussen de structuur van het geneesmiddel en hoe het geneesmiddel zich in het lichaam gedraagt. Het vakgebied Medicinal Chemistry is gebaseerd op chemie en maakt gebruik van verschillende andere disciplines zoals biologie, geneeskunde en farmacie. Medicinal Chemistry duwt tegen de grenzen van de wetenschap aan om maar steeds weer met nieuwe en innovatieve geneesmiddelen te komen. Om tot de juiste strategie te komen is inzicht in (patho)fysiologische, farmacologische en biochemische processen nodig. Daarnaast zoekt de medicinal chemist ook naar voorbeeldstructuren (lead compounds) uit de natuur (farmacognosie), uit bestanden van diverse organische moleculen (compound libraries) of met behulp van de computer (computational modeling). Moleculaire herkenning en het sleutel-slot principe bepalen wat het geneesmiddel doet in het lichaam (farmacologisch effect) en hoe het geneesmiddel door het lichaam wordt verwerkt en uitgescheiden. Dit gedrag (absorptie, distributie, metabolisme, excretie en toxiciteit) wordt door de fysisch-chemische eigenschappen van het geneesmiddel bepaald.
Aan de hand van vijf à zes belangrijke ziektebeelden wordt dieper ingegaan op de organische synthese en biologische werking van een aantal medicijnen ter medicatie van deze ziekt en. De nadruk ligt sterk op het verdiepen van de organische chemische kennis: reactiemechanismen, totaal synthese, retrosynthetische analyse en synthese-planning en beschermgroepmanipulaties.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Organische chemie niveau 2
Voorkennis kan worden opgedaan met
Organische chemie 2 (sk-borc13), afgerond met een voldoende. of vergelijkbaar.
Neem contact op met de docent als je geen organische chemie 2 hebt gevolgd.
Verplicht materiaal
Boek
G. L. Patrick 'An Introduction to Drug Synthesis', Oxford University Press, first edition 2015,
ISBN:978-0-19-870843-8
Aanbevolen materiaal
Boek
J. Clayden et al.: Organic Chemistry
Diverse
Het onderwijsmateriaal (slides, artikelen etc.) wordt door de docent ter beschikking gesteld.
Software
ChemBioDraw Ultra (beschikbaar in MyWorkPlace)
Werkvormen
Excursie

Hoor/werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
.het eindcijfer van deze cursus is gebaseerd een individueel schriftelijk tentamen (80%) en de groepspresentatie van de drug monograph (20%). Het pre-tentamen levert bonuspunten op die worden opgeteld bij het eindcijfer: 0,1 punt als je ene 6 halt, 0,2 punt bij een 7, 0,3 punt bij een 8, 0,4 punt bij een 9 en 0,5 punt bij een 10. De minimale score voor ieder onderdeel moet 5,5 zijn. Het eindresultaat moet minimaal 6 zijn om te slagen.

SluitenHelpPrint
Switch to English