SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: SK-BKATA
SK-BKATA
Katalyse
Cursus informatieRooster
CursuscodeSK-BKATA
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoonprof. B.M. Weckhuysen
Telefoon+31 30 2534328
E-mailb.m.weckhuysen@uu.nl
Docenten
Docent
dr. P.C.A. Bruijnincx
Overige cursussen docent
Docent
prof. B.M. Weckhuysen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. B.M. Weckhuysen
Overige cursussen docent
Blok
1  (03-09-2018 t/m 09-11-2018)
Aanvangsblok
1
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 20-08-2018 t/m 21-08-2018
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
Na afronding van de cursus ben je in staat o m
  • Vragen op het gebied van katalyse te benoemen in moleculaire termen;
  • Een keuze te maken om een bepaald transformatieproces aan te pakken met behulp van biokatalyse, homogene katalyse of heterogene katalyse;
  • Een beschrijving te geven van mechanistische, energetische en kinetische aspecten van een chemisch transformatieproces;
  • Methoden te beschrijven die momenteel gebruikt worden om dergelijke inzichten te verwerven;
  • Essentiële informatie te vervatten in een posterpresentatie en daarmee anderen overtuigen over je opgebouwde kennis over katalyse;
  • Inzicht te bekomen in vraagstukken rond energie, milieu en innovatie.
 
Inhoud
Katalyse is overal! Katalysatoren zijn o.a. te vinden in ons lichaam (enzymen zijn essentieel voor het leven), in auto's (om uitlaatgassen te reinigen), in waspoeders (om voedselresten op je vuile kleren af te breken) en in de chemische, voedings- en procesindustrie (geen benzine, plastic, bier, brood of wijn zonder de juiste katalysator). Deze cursus beoogt om je inzicht te vergroten in chemische omzettingen en stoffen die dergelijke processen kunnen katalyseren. Aandacht gaat hierbij naar de verschillende uitvoeringsvormen van katalyse, meer specifiek de homogene katalyse, heterogene katalyse en biokatalyse, alsook de kinetiek van katalytische processen. Samen met enkele medestudenten ga je een katalytische syntheseroute ontwerpen en een verslag en een een poster hierover maken. De poster ga je presenteren tijdens een excursie naar een groot chemisch bedrijf. Daarnaast gaan we in op de processen die leiden tot innovatie in de katalyse.  
 
Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in deze cursus.
 

 
Ingangseisen
Voorkennis
Aanbevolen: Organische chemie op niveau 2 en Anorganische chemie op niveau 2.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Aanbevolen voor BSc Scheikunde studenten: Organische Chemie 2 (sk-borc13) en Anorganische Chemie 2 (sk-banv13)
Verplicht materiaal
Boek
Catalysis, Concepts and Green Applications, Wiley-VCH, Gadi Rothenberg, 2008
Bundel
Studiehandleiding, dictaten, tekstmateriaal en hand-outs
Aanbevolen materiaal
Software
Geen software nodig
Werkvormen
Excursie

Groepsonderwijs

Hoor/werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Schriftelijk tentamen (65%) en opdracht (35%), Opdracht: 65% voor paper en 35% voor de poster. Deelresultaten min. 5,0, eindresultaat min. 6.

SluitenHelpPrint
Switch to English