SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: SK-BFYAN13
SK-BFYAN13
Fysische en anorganische chemie
Cursus informatieRooster
CursuscodeSK-BFYAN13
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoonprof. dr. A.P. Philipse
Telefoon+31 30 2533518
E-maila.p.philipse@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. ir. K.P. de Jong
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.A. Jonker
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. A.P. Philipse
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. A.P. Philipse
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.A. van Walree
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 17-09-2018 t/m 30-09-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Na het volgen van deze cursus kun je:
-      met de thermodynamische basisconcepten voorspellen hoe processen, zoals chemische en fysische evenwichten, verlopen.
-       allerlei niet-evenwichtsverschijnselen, zoals thermische beweging van moleculen in gassen en vloeistoffen en kinetiek van chemische reacties beschrijven.
-       allerlei niet-evenwichtsverschijnselen, zoals thermische beweging van moleculen in gassen en vloeistoffen en kinetiek van chemische reacties beschrijven.      
-       met je wiskundige vaardigheden in verschillende contexten (anorganisch of biochemisch) de ligging van die evenwichten berekenen.
-       begrijpen en gebruik maken van Ellingham- en E-pH-diagrammen om evenwichten te beschrijven.
-           evenwichtsberekeningen maken m.b.v. ‘HSC Chemistry for Windows’ voor gas-vast reacties en voor redoxreacties in water; uitkomsten van de berekeningen begrijpen,   analyseren en toepassen.      
-       experimenten op basis van een voorschrift correct uitvoeren.
-       adequaat schriftelijk rapporteren over de experimenten die je op het practicum hebt uitgevoerd (labjournaal en verslag).        
-       In je verslag een verbinding leggen tussende uitkomsten van je experimenten en de theorie van de colleges
Inhoud
Na een inleiding over de historische ontwikkeling van kennis rond het energie en materie en de manier waarop deze grootheden met elkaar verband houden, maak je eerst kennis met diverse vormen van ervan. Aansluitend leer je de basisbegrippen van de thermodynamica en oefen je die in nauw op elkaar aansluitende hoor- en werkcolleges Fysische Chemie. Deze basiskennis ga je vervolgens toepassen in de Anorganische chemie, op de reducties van oxides om elementen vrij te maken en op reductie-oxidatie-chemie in waterig milieu. Daarvoor leer je omgaan met een aantal gereedschappen voor het maken van kwantitatieve berekeningen, zoals Ellingham-diagrammen, E-pH diagrammen en het computerprogramma ‘HSC Chemistry for Windows 7.1’.

Het practicum en theorie zijn nauw aan elkaar gekoppeld en ondersteunen elkaar wederzijds. In het eerste deel van het Practicum maken en meten worden diverse synthese experimenten uitgevoerd. Ter ondersteuning wordt een college fasenleer gegeven, waarin de theorie van faseovergangen van materie wordt uitgelegd. Daarnaast gebruik je ‘HSC Chemistry for Windows’ voor thermodynamische berekeningen. In het tweede deel van het practicum staan een aantal experimenten op het programma, die aansluiten op of ondersteund worden door colleges Fysische Chemie, waarin o.a. aandacht wordt besteed aan de Nernst vergelijking. Tevens zal in het kader van foutenleer een begin gemaakt worden met het verantwoord leren omgaan met meetgegevens, waarbij het gebruik van software zoals Excel en Powerfit aan bod komt.

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in deze cursus.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
Voorkennis
Organische chemie en spectroscopie niveau 1
Voorkennis kan worden opgedaan met
Organische chemie en spectroscopie (sk-borsp) of vergelijkbaar.
Verplicht materiaal
Boek
M. Weller et al., “Inorganic Chemistry”, 7th Edition, Oxford University Press (2018)
Boek
D.C. Harris, "Qualitative Chemical Analysis", Freeman, New York, 8e Ed. 2010
Studiewijzer
Studiehandleiding Energie & Materie, zie http://www.chem.uu.nl/edu/energieenmaterie/
Diverse
Computerprogramma 'HSC Chemistry for Windows 7.1', PV-calculator, Excel-spreadsheets voor het berekenen van energetische terugverdientijd van zonnecellen.
Software
HSC Chemistry 9
Dictaat
A. Philipse, Lecture Notes Physical Chemistry , ed. 2018-2019
Onderzoeksrapportage
Professioneel labjournaal Breedfolio Atlanta 2104212600 96 blz
Boek
J.R. Dean et al.: Practical Skills in Chemistry, Prentice Hall, Pearson Education Ltd., UK, 2nd edition 2011
Handleiding
Dictaten en handleiding: "Meten en maken", departement Scheikunde U.U. (zie ook http://practicum//chem.uu.nl/
Werkvormen
Hoorcollege

Hoorcollege 1

Hoorcollege 2

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
De eindbeoordeling is voldoende als het gemiddelde gewogen eindcijfer afgerond tenminste 6.0 is en alle deelresultaten met tenminste 5,0 zijn beoordeeld.Zie voor aanvullende eisen de studiehandleiding.

SluitenHelpPrint
Switch to English