SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: SK-B2PHAR
SK-B2PHAR
Biochemical Pharmaceutics
Cursus informatieRooster
CursuscodeSK-B2PHAR
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. G.E. Folkers
E-mailg.e.folkers@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. G.E. Folkers
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 19-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotBC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingSK-B2PHAR vervangt de MLS-cursus FA-200: Geneesmiddel binding en werking.
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-01-2019 t/m 22-01-2019
WachtlijstJa
PlaatsingsprocedureStudiepunt/Student desk
Cursusdoelen
De student
 
  1. kan de interactie tussen laagmoleculaire liganden en macromoleculaire bindingsplaatsen (enzymen, receptoren) beschrijven.
  2. kan de chemische eigenschappen van een farmacon die relevant zijn voor binding, adsorptie, distributie, metabolisme en uitscheiding beschrijven van
  3. doorgrondt de moleculaire processen die bijdragen aan de binding van een farmacon en de door binding geïnduceerde verandering in de werking van receptor of enzym
  4. kan de effecten die een farmacon kan hebben op de werking van receptoren en  enzymen beschrijven, gebruik makend van de voor het desbetreffende vakgebied gebruikelijke grafische voorstellingen
  5. kan uit de grafische voorstellingen conclusies trekken over affiniteit, specificiteit en selectiviteit van de verschillende liganden en daarbij onderscheid kunnen maken tussen agonisme en antagonisme
  6. kan gebruik makend van experimentele data correcte conclusies trekken over de affiniteit en specificiteit van een medicijn
  7. maakt kennis met de verschillende facetten die een rol spelen bij de ontwikkeling van medicijnen

Academische vaardigheden
1.       samenwerken in groepsverband (practicum, receptordossier)
2.       het vinden, lezen, beoordelen van wetenschappelijke literatuur over de werking van medicijnen
3.       mondelinge en schriftelijke presenteren over bevindingen uit de literatuur
4.       uitvoeren van eenvoudige biochemische experimenten en analyseren van de verkregen resultaten
5.       schriftelijk rapporteren over verkregen onderzoeksresultaten
 
Inhoud
In de cursus zal kennis gemaakt worden met de processen die een rol spelen bij de werking van geneesmiddelen. Hierbij zal de nadruk liggen op receptor-ligand interacties (pharmacodynamiek) maar er zal ook aandacht besteedt worden aan andere processen die relevant zijn voor de werking van een medicijn in het lichaam zoals opname, distributie en secretie (pharmacokinetiek). Op een moleculair-farmacologische wijze zullen de chemische processen die relevant zijn voor de binding van een geneesmiddel aan een receptor worden uitgelegd. Deze processen zullen worden verduidelijkt door de chemische eigenschappen, de bindingskarakteristieken en de werkingsmechanisme van niet steroïdale anti-ontstekingsmedicijnen zoals aspirine, diclofenac en ibuprofen te bespreken. In een aantal hoorcolleges zullen de biochemische eigenschappen van geneesmiddel in relatie tot de moleculaire binding uitgelegd worden. In de daaraan gekoppelde werkcolleges ligt het accent op de verwerking van experimentele data en de mathematische analyses die uitgevoerd worden om de werking van het medicijn correct te beschrijven. Hierbij worden experimentele data geanalyseerd met behulp van simulatie, calculatie en grafische methoden om processen als binding, enzymkinetiek en farmacologische respons te beschrijven.
 
Daarnaast zal een bindingsexperiment en een enzym-kinetiek experiment uitgevoerd worden, waarbij de student aan de hand van verkregen data conclusies moet trekken over de werking van een medicijn. Hierbij dient de theoretische kennis verkregen uit de werk en hoorcolleges in praktijk te worden gebracht, waarbij de nadruk ligt op correcte data analyses.
 
Tenslotte zal in groepsverband gewerkt worden aan een receptordossier dat de chemische eigenschappen, de binding en de werking van een zelf gekozen medicijn beschrijft. De nadruk ligt daarbij op de correcte analyse en beschrijving van de wetenschappelijke farmacologische literatuur. De resultaten van de bevindingen zullen gepresenteerd worden op een minisymposium.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Wiskunde (VWO-Wi-B), algemene en organische chemie, celbiologie.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Moleculaire celbiologie (b-b1mol14), Biofysische chemie (sk-b1bifc), Bio-organische chemie (sk-b1bioc).
Verplicht materiaal
Boek
Kuriyan J, Konforti B, Wemmer D: The molecules of life. Physical and chemical principles, 1st ed., Garland Science, 2012
Boek
Alberts et al Molecular Biology of the Cell, 6th ed., Pearson 2014 (of vergelijkbaar)
Aanbevolen materiaal
Boek
Pandit, NK, Soltis, RP, Introduction to the Pharmaceutical Sciences. 2nd ed. 2011
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Hoor/werkcollege 1

Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
• Deeltoets 1: 30%
• Deeltoets 2: 45%
• Receptordossier: 15%
• Practica: 10%
De eindbeoordeling is voldoende als het gemiddelde gewogen eindcijfer afgerond 6 is en het receptordossier, het practicum en het gemiddelde van de de twee deeltoetsen met tenminste een 5,0 zijn beoordeeld.

SluitenHelpPrint
Switch to English