SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RT1V13002
RT1V13002
Islam, een levende traditie
Cursus informatieRooster
CursuscodeRT1V13002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Religiewetenschap en Theologie;
Contactpersoondr. N. Landman
Telefoon+31 30 2536135
E-mailn.landman1@uu.nl
Docenten
Docent
drs. C.A.E.M. Hanssen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. N. Landman
Overige cursussen docent
Docent
dr. N. Landman
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
drs. M.K. Türkmen
Overige cursussen docent
Blok
1  (09-09-2013 t/m 09-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus wordt in blok 1 en in blok 3 aangeboden.
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Studenten hebben kennis van a. de belangrijkste concepten en personen uit de geschiedenis van de islam b. thema's en opbouw van de Koran c. moderne hervormers en hun hermeneutische methoden Daarnaast kunnen studenten zelfstandig actuele discussies over de islam analyseren en daarover een standpunt formuleren.
Inhoud

In deze cursus wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis, de normatieve bronnen, de grondslagen en de verschillende stromingen van de Islam. Ook wordt aandacht besteed aan de moderne ontwikkelingen sinds het einde van de negentiende eeuw, het moderne religieuze denken, de houding ten opzichte van de moderniteit en de Islam in Nederland. Aan de hand van een aantal opdrachten doen studenten zelf onderzoek naar actuele themata in relatie tot islam, zoals positie van vrouwen, beeldvorming over Islam, institutionalisering van de Islam in Europa en islamitisch recht in Europa.

Ingangseisen
Verplicht materiaal
Boek
Rippin, Andrew: Muslims, Their religious beliefs and practices. London: Routledge 2011 (of nieuwere edities)
Aanbevolen materiaal
Boek
Een biografie van Muhammad zoals van Karen Armstrong, Martin Lings, Hans Jansen, Maxime Rodinson etc. H. Driessen (red.), In het huis van de Islam, Nijmegen 1997
Kosten materiaal
EUR 30,00 (Verplichte literatuur)
EUR 60,00 (Aanbevolen literatuur)
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
De cursus bestaat uit 2x2 uur hoorcollege per week en daarnaast volgt elke student een werkgroep van 2 uur per week. Roostering van de werkgroepen wordt bekend gemaakt in week 1 van de cursus.

Voorbereiding bijeenkomsten
Voorafgaand aan de hoorcolleges dienen de op Studion vermeldde gedeelten uit het boek te worden bestudeerd

Bijdrage aan groepswerk
Iedere student wordt geacht (in groepjes van 2) in de werkgroep een presentatie te geven en actief deel te nemen aan de discussies. Aanwezigheid verplicht.

Toetsen
Opdracht(en)
Weging15
Minimum cijfer-

Beoordeling
1) tentamens: kennis en inzicht in de stof en 2) overige toetsmomenten: academische vaardigheden waaronder het zoeken, beoordelen en verwerken van informatie uit wetenschappelijke en niet-wetenschappelijke bronnen, mondeling presenteren en schrijfvaardigheid

Deadlines
De cursus heeft twee tentamens: 1 midterm en een eindtentamen. Halverwege de cursus leveren studenten een boekrecensie of ander werkstuk in. Daarnaast participeren zij gedurende de hele cursus in de werkgroep.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context

Referaat
Weging20
Minimum cijfer-

Toets 1
Weging30
Minimum cijfer-

Toets 2
Weging35
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English