SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RGMUSBR008
RGMUSBR008
Wetgeving en begroting
Cursus informatie
CursuscodeRGMUSBR008
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Graduateschool REBO; Staats- en bestuursrecht;
Contactpersoonprof. dr. P.M. Langbroek
Telefoon+31 30 2538059
E-mailP.M.Langbroek@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. P.M. Langbroek
Overige cursussen docent
Docent
A. Vleugel
Overige cursussen docent
Blok
1  (03-09-2018 t/m 11-11-2018)
Aanvangsblok
1
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingExclusief voor masterstudenten Staats- en bestuursrecht
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
 • heeft de student kennis en begrip van en inzicht in processen van wetgeving verworven op terreinen als:
  • wetgevingsleer, de vraag naar de functie van de wet (codificeren of modificeren?), en vraagstukken van deregulering (wanneer wel of geen wetgeving?);
  • het wetsbegrip in Nederland;
  • verschillende procedures van wetgeving op nationaal niveau (formele wet, amvb, ministeriële regeling);
  • het proces van EU-wetgeving, alsmede de invloed van lidstaten (en hun organen) op de totstandkoming daarvan;
  • vraagstukken van implementatie van richtlijnen (hoe werkt dat door in het nationale proces etc.?)
  • vraagstukken van implementatie van richtlijnen (hoe werkt dat door in het nationale proces etc.?)
  • gelaagde wetgeving, met de nadruk op delegatieproblematiek (inclusief het verschil tussen delegatie en uitvoering).
 
 • heeft de student kennis en begrip van en inzicht in processen van begroting verworven op terreinen als:
  • de belangrijkste instituties die betrokken zijn bij totstandkoming van begroting en jaarrekening (regering, S-G, Rekenkamer, min. van Financiën, maar ook de Europese Commissie).
  • de wijze waarop hun betrokkenheid gestalte krijgt (aan de hand van een chronologische behandeling van de cyclus van begroting en jaarrekening).
  • de normen die wetten als de Comptabiliteitswet en de Wet houdbare overheidsfinanciën stellen aan begrotingsdiscipline.
  • de invloed van de Europese Unie op nationale begrotingen (waarbij kan worden gedacht aan het Europese semester en (overige) normen uit Europese regelgeving als het 'Six Pack' etc.
  • de financiële verhouding tussen centrale en decentrale overheden.
  • het decentrale belastinggebied.
    
 • heeft de student algemene academische vaardigheden ten aanzien van juridisch- wetenschappelijke kennisverwerking, juridische analyse en toepassing van relevante wet- en regelgeving verder ontwikkeld.
 • heeft de student verdiepte vaardigheid in het hanteren van bronnen die dienen ter ontsluiting van Nederlandse (en Europese) wetgeving en bijbehorende parlementaire geschiedenis.
 • heeft de student zijn schriftelijke vaardigheden verder ontwikkeld.
 • heeft de student zijn vaardigheid in het geven van feedback ontwikkeld.
Inhoud
Vrijwel alles wat in Nederland gebeurt, gebeurt binnen bepaalde juridische kaders. Die kaders kunnen wetgevend van aard zijn, maar ook financieel. Een goed begrip van deze kaders en hun plaats en functie in ons rechtsbestel is onmisbaar voor iedere jurist; zeker voor die jurist die zich verder wil bekwamen in het Staats- en Bestuursrecht. 
Het vak ‘Wetgeving en begroting’ beoogt Masterstudenten Rechtsgeleerdheid (in het bijzonder studenten die zich willen bekwamen in het Staats- en bestuursrecht) verdiepende kennis en verdiepend inzicht te geven in processen van wetgeving en begroting. 
Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de verschillende procedures van wetgeving en begroting die ons land rijk is, maar ook naar de juridische, economische en anderszins maatschappelijke functie die wetten (in formele en in materiële zin) en begrotingen hebben. 
Dat dit niet langer een louter nationale aangelegenheid is, zou iedere masterstudent uit zijn of haar bacheloropleiding gevoeglijk helder moeten zijn. De manier waarop internationale (vooral Europese) invloed op deze procedures gestalte is vaak minder bekend en zal dus in dit vak nader worden bekeken. 

Plaats van de cursus in het curriculum:
 • Verplichte cursus in de specialisatie 'Instrumenten van overheidssturing'
Ingangseisen
Je moet het bachelor examen behaald hebben
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
G.J. Veerman, Over wetgeving, Sdu, derde herziene druk, 2012
Werkvormen
Werkgroep

Algemeen
Werkgroep van 4 uur waarin wordt ingegaan op de hier genoemde onderwerpen t.a.v. wetgeving (min.4, max. 6 wg.) en zelfstudie.

Toetsen
Paper 1
Weging35
Minimum cijfer1

Beoordeling
Individuele paper over het onderwerp wetgeving

Paper 2
Weging35
Minimum cijfer1

Beoordeling
Individuele paper over het onderwerp begroting

Schriftelijke tussentoets
Weging30
Minimum cijfer1

SluitenHelpPrint
Switch to English