SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RGMUPRV010
RGMUPRV010
Communicatie- en mediarecht
Cursus informatie
CursuscodeRGMUPRV010
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Graduateschool REBO; Privaatrecht;
ContactpersoonR.W. de Bruin
E-mailr.w.debruin@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
R.W. de Bruin
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
mr. drs. M. de Cock Buning
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
mr. A.H.H. Wouters
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
1  (03-09-2018 t/m 11-11-2018)
Aanvangsblok
1
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingExclusief toegankelijk voor masterstudenten Privaatrecht.
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:​
  • heeft de student diepgaande kennis van en inzicht in de diverse aspecten van het communicatie- en mediarecht evenals het maatschappelijk functioneren daarvan.
  • kan de student regelgeving en jurisprudentie toepassen, casus oplossen en juridisch argumenteren op het gebied van het communicatie- en mediarecht.
  • heeft de student actief gewerkt aan het ontwikkelen van zijn competenties om op wetenschappelijk niveau: a) bevindingen schriftelijk presenteren in de vorm van een paper; en b) casusposities mondeling te presenteren en te bepleiten;
  • heeft de student met betrekking tot zowel het paper, het tentamen als de presentatie persoonlijke feedback op gekregen van de docent(en).
Inhoud
De docenten van het vak Communicatie- en mediarecht nemen de student mee in de actualiteit; er gaat geen week voorbij of de media berichten over voor dit vak relevante onderwerpen. Die actualiteiten worden besproken en in de context geplaatst van het geheel van rechtsregels met betrekking tot de communicatievrijheid, privacy en auteursrecht en (digitale) massacommunicatie. Het communicatie- en mediarecht bestrijkt aldus een breed terrein. Van dit gebied zullen in ieder geval aan de orde komen de functies van de massamedia in de democratische samenleving, de regulering van (on-demand) massamedia, de (voorwaardelijke) toegang tot massamedia van mediabedrijven en van informatieconsumenten, het reclamerecht, het auteursrecht, het portretrecht en de onrechtmatige publicaties; van het recht om vergeten te worden door Google, naar Carolina van Monaco en Bananasplit bij de publieke omroep.

Plaats van de cursus in het curriculum:
  • Verplichte cursus in de specialisatie 'Intellectueel eigendomsrecht'
Ingangseisen
Je moet het bachelor examen behaald hebben
Verplicht materiaal
Literatuur
De voorgeschreven verplichte literatuur zal via Blackboard bekend worden gemaakt.
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Actieve deelname betekent dat je de voorgeschreven stof hebt bestudeerd, aanwezig bent en deelneemt aan de discussies tijdens de hoor- en werkcolleges (verdiepingscolleges). De op de hoor- en werkcolleges (verdiepingscolleges) behandelde stof maakt deel uit van het tentamen.

Voorbereiding bijeenkomsten
Zie Blackboard Communicatie- en mediarecht.

Bijdrage aan groepswerk
Naast het reguliere cursusaanbod en de voornoemde werkvormen, worden de studenten actief betrokken bij het dynamische vakgebied van het communicatie- en mediarecht, en kunnen ze zelf bijdragen aan discussie en debat. Dat kan bijvoorbeeld door te participeren in een op communicatie- en mediarecht toegespitst discussieforum en andere sociale media, waaronder een whatsapp-groep en een facebook-pagina.

Werkgroep

Algemeen
Actieve deelname betekent dat je de voorgeschreven stof hebt bestudeerd, aanwezig bent en deelneemt aan de discussies tijdens de hoor- en werkcolleges (verdiepingscolleges). De op de hoor- en werkcolleges (verdiepingscolleges) behandelde stof maakt deel uit van het tentamen.

Voorbereiding bijeenkomsten
Zie Blackboard Communicatie- en mediarecht.

Bijdrage aan groepswerk
Naast het reguliere cursusaanbod en de voornoemde werkvormen, worden de studenten actief betrokken bij het dynamische vakgebied van het communicatie- en mediarecht, en kunnen ze zelf bijdragen aan discussie en debat. Dat kan bijvoorbeeld door te participeren in een op communicatie- en mediarecht toegespitst discussieforum en andere sociale media, waaronder een whatsapp-groep en een facebook-pagina.

Toetsen
Schriftelijke eindtoets
Weging70
Minimum cijfer1

Beoordeling
Het verwerven van kennis m.b.t. regelgeving en jurisprudentie van de massamedia waardoor inzicht in de functie en regulering van de media op de diverse maatschappelijke gebieden wordt gegeven. Schriftelijke eindtoets is een toets met open vragen, zie voor verdere informatie de reader en Blackboard.

Paper
Weging30
Minimum cijfer1

Beoordeling
Het verwerven van kennis m.b.t. regelgeving en jurisprudentie van de massamedia waardoor inzicht in de functie en regulering van de media op de diverse maatschappelijke gebieden wordt gegeven. De paper dient te worden gemaakt vóór het vastgestelde tijdstip. Studenten krijgen feedback op de zelfgemaakte paper, zie voor verdere informatie de reader en Blackboard.

SluitenHelpPrint
Switch to English