SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RGMUPRV001
RGMUPRV001
Het civiele proces
Cursus informatie
CursuscodeRGMUPRV001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Graduateschool REBO; Privaatrecht;
Contactpersoonmr. Y.E.M. Beukers
Telefoon+31 30 2536697
E-mailY.E.M.Beukers@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
mr. Y.E.M. Beukers
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 03-02-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotBD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
 • heeft de student diepgaande kennis van en inzicht in onderwerpen op het gebied van het (Europees) burgerlijk procesrecht, zoals bijvoorbeeld bewijsrecht, verwikkelingen rond de procedure, rechtsmiddelen en voorlopige voorzieningen.
 • heeft de student kennis van en inzicht in onderwerpen op het gebied van het beslag- en executierecht.
 • kan de student zich verplaatsen in de positie van de verschillende actoren in het burgerlijk proces.
 • kan de student een bepaald deelterrein van het burgerlijk procesrecht analyseren en deze analyse schriftelijk weergeven in de vorm van een annotatie of essay.
Inhoud
De cursus bestaat uit onderwerpen op het gebied van burgerlijk procesrecht en het beslag- en executierecht. Deze onderwerpen zijn:
 
 • Verdieping bewijsrecht (o.a. omkering bewijslast, bevrijdend verweer, onrechtmatig verkregen bewijs, niet in wet geregelde bewijsmogelijkheden, bewijskracht proces-verbaal politie en proces-verbaal van constatering gerechtsdeurwaarder)
 • Verwikkelingen rond de procedure: incidenten, deelgeschillen, afbreking van de instantie, excepties
 • Rechtsmiddelen/hoger beroep: devolutieve werking, grievenstelsel, invloed incidenteel appel, uitwerking grenzen van rechtsstrijd en aanvulling rechtsgronden, twee-conclusie-regel, cassatie, verstek/verzet, derdenverzet
 • Voorlopige voorzieningen (bijv. kort geding)
 • Alternatieve wijzen van geschiloplossing: arbitrage, bindend advies (o.a. geschillencommissies), mediation, WCAM, prejudiciĆ«le vragen aan HR
 • Beslag en tenuitvoerlegging van uitspraken in het algemeen; executoriale titels tenuitvoerlegging t.a.v. onroerende zaken: beslag op onroerende zaken (o.a. HR Baarns beslag), onderhandse executoriale verkoop, gedwongen ontruiming; verhaal van geldvorderingen; indirecte executiemiddelen: dwangsom en lijfsdwang; bewijsbeslag.
 
Plaats van de cursus in het curriculum:
 • Verplichte majorcursus in de master Privaatrecht
Ingangseisen
Je moet het bachelor examen behaald hebben
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Het studiemateriaal wordt nog nader bekend gemaakt, zie voor verdere informatie Blackboard
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Zie Blackboard

Voorbereiding bijeenkomsten
Zie Blackboard

Werkgroep

Algemeen
Zie Blackboard

Voorbereiding bijeenkomsten
Zie Blackboard

Toetsen
Paper 1
Weging20
Minimum cijfer1

Beoordeling
Schriftelijke paper; individuele feedback; verdere informatie zie Blackboard

Paper 2
Weging30
Minimum cijfer1

Beoordeling
Schriftelijke paper; individuele feedback; verdere informatie zie Blackboard

Paper 3
Weging50
Minimum cijfer1

Beoordeling
Schriftelijke paper; individuele feedback; verdere informatie zie Blackboard

SluitenHelpPrint
Switch to English