SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RGBUSTR011
RGBUSTR011
Verdieping criminologie
Cursus informatie
CursuscodeRGBUSTR011
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Rechtsgeleerdheid;
ContactpersoonT.J. Jeursen
E-mailt.j.jeursen@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
T.J. Jeursen
Overige cursussen docent
Docent
V Nagy
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 03-02-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingTevens onderdeel van minor criminologie.

Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
 • heeft de student inzicht in uiteenlopende criminologische theorieën die worden gebruikt om crimineel en deviant gedrag te verklaren.
 • is de student in staat om diverse theorieën binnen de criminologie kritisch te bekijken en toe te passen op concrete problematiek.
 • heeft de student met een paper aangetoond dat hij in staat is verschillende criminologische theorieën toe te passen op een casus, deze kritisch te benaderen en conclusies te trekken over de houdbaarheid van de verschillende theorieën.
 • heeft de student zijn taalvaardigheid van het Engels verder ontwikkeld door het bestuderen van Engelstalige literatuur en het communiceren hierover.
Inhoud
Inhoudelijk wordt gekeken naar de (verschillen tussen) diverse criminologische theorieën en de toepasbaarheid daarvan bij het verklaren van deviant gedrag.

Niet in het examenprogramma in te brengen naast RGBOV0150 Verdieping criminologie.
 
Plaats van de cursus in het curriculum:
 • Verplichte cursus in minor Criminologie
 • Niet-juridische keuzecursus bachelor
Aanvullende eisen per cursus:
Eventuele aanvullende eisen van de cursus staan vermeld in de Leidraad van de betreffende cursus.
 
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
  • Inleiding criminologie (RGBOC0100)
  • Inleiding privaatrecht I (RGBUPRV001)
  • Inleiding privaatrecht II (RGBUPRV002)
  • Grondslagen van recht (RGBUSBR001)
  • Inleiding staats- en bestuursrecht (RGBUSBR002)
  • Inleiding strafrecht (RGBUSTR001)
Voorkennis
Er wordt voorkennis verondersteld van de cursussen op niveau 2 van de opleiding.

De ingangseisen zijn niet van toepassing op studenten sociale wetenschappen.
Verplicht materiaal
Boek
Essential Criminology van Mark Lanier en Stewart Henry, laatste editie, Uitgeverij: Westview Press te Boulder
Aanbevolen materiaal
Internet pagina's
Blackboard.
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Voorafgaand aan de hoorcolleges dient de wekelijks voorgeschreven literatuur te worden bestudeerd.

Bijdrage aan groepswerk
Zie studiebulletin.

Werkgroep

Algemeen
In werkgroepen wordt via de methode van close reading de literatuur behandeld.

Voorbereiding bijeenkomsten
Voorafgaand aan de werkgroepbijeenkomst wordt de daartoe voorgeschreven literatuur bestudeerd, danwel de werkgroepopdracht uitgevoerd.

Bijdrage aan groepswerk
Zie studiebulletin.

Toetsen
Presentatie
Weging20
Minimum cijfer1

Schriftelijke toets
Weging50
Minimum cijfer1

Schriftelijk werkstuk
Weging30
Minimum cijfer1

SluitenHelpPrint
Switch to English