SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RGBUSTR010
RGBUSTR010
Forensische psychopathologie
Cursus informatie
CursuscodeRGBUSTR010
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Rechtsgeleerdheid;
ContactpersoonL. Dalhuisen
E-mailL.Dalhuisen@uu.nl
Docenten
Docent
T. den Boer
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
L. Dalhuisen
Overige cursussen docent
Docent
mr. J.M.L. van Mulbregt
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 21-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingMaakt deel uit van minor criminologie.
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
  • kan de student globaal psychopathologische beelden onderscheiden.
  • kan de student globaal de rol, ernst en spreiding van psychopathologische beelden onderkennen.
  • herkent de student de belangrijkste forensisch gedragsdeskundig relevante psychopathologische beelden.
  • heeft de student inzicht in de betekenis van (de cultuur op) psychische aandoeningen voor justitiabelen in de rechtspleging.
  • kan de student de in de colleges en literatuur opgedane kennis toepassen op concrete voorbeelden uit de forensisch-psychiatrische praktijk.
Inhoud
Deze cursus beoogt de cursist bekend te maken met een bijzondere wijze van deviant gedrag: de psychische stoornissen, met andere woorden stoornissen in gedrag en beleven, maar ook met de mogelijke culturele achtergronden daarbij. Gekozen is voor die vormen van psychische stoornis die we in de (straf)rechtspleging vooral ontmoeten. Delicten (zoals agressieve en seksuele delicten) worden immers soms gepleegd op geleide van een psychische stoornis.
Ruim aandacht zal daarbij worden besteed aan persoonlijkheidsstoornissen. Dat het om deviant gedrag gaat, impliceert tevens de gebondenheid van psychische stoornissen behalve aan de persoon ook aan tijd, plaats en cultuur. Daarmee is gegeven dat het bij de psychische stoornis tot op zekere hoogte om een sociale constructie gaat. Van de verschillende stoornissen wordt het verloop, de epidemiologie, de betekenis voor delinquent gedrag besproken.
Gaat het in de bachelorcursus Inleiding in de Forensische Psychiatrie en Psychologie om de rol die de psychische stoornis in de strafrechtspleging inneemt, in de onderhavige cursus gaat het om die psychische stoornis zelf. Wat is de inhoud van de psychische stoornissen die strafrechtelijk relevant zijn?
In deze cursus wordt de forensische psychopathologie in een internationaal en cultureel vergelijkend perspectief geplaatst. Al te vaak heerst de veronderstelling onder professionals dat de Nederlandse strafrechtspleging en forensische gedragskunde vanzelfsprekend universeel functioneren. Het Nederlandse (straf)recht geeft internationaal slechts een beperkt perspectief.

Niet in het examenprogramma in te brengen naast RGBOR0100 Forensische psychopathologie.
 
Plaats van de cursus in het curriculum
  • Gebonden keuze in minor Criminologie
  • Niet-juridische keuzecursus bachelor
Aanvullende eisen per cursus:
Eventuele aanvullende eisen van de cursus staan vermeld in de Leidraad van de betreffende cursus.
 
Competenties
-
Ingangseisen
Er moet voldaan zijn aan de cursussen:
- Inleiding privaatrecht I (RGBUPRV001)
- Inleiding privaatrecht II (RGBUPRV002)
- Grondslagen van recht (RGBUSBR001)
- Inleiding staats- en bestuursrecht (RGBUSBR002)
- Inleiding strafrecht (RGBUSTR001)
Voorkennis
Er wordt voorkennis verondersteld van de cursussen op niveau 2 van de opleiding.

De ingangseisen zijn niet van toepassing op studenten sociale wetenschappen.
Voorkennis kan worden opgedaan met
De stoffen van de inleidingscursus forensische psychiatrie en psychologie wordt bekend verondersteld.
Verplicht materiaal
Boek
Blansjaar, B.A., M.M. Beukers & W.F. van Kordelaar (red.), Stoornis en delict. Handboek psychiatrische en psychologische rapportage in strafzaken. ISBN 9058981428, Utrecht, De Tijdstroom, 2008.
Boek
Nevid, J.S., Rathus, S.A, & Greene, B., Psychiatrie een inleiding (9e herziene ed.). Amsterdam, Pearson Benelux, 2017. ISBN 9789043034661
Werkvormen
Basiscollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Naast deelname aan de colleges alsmede voorbereiding voor de toets besteed je ongeveer 15 uur/week aan het lezen van artikelen en het maken van opdrachten.

Hoor/werkcollege

Werkgroep

Toetsen
Take home tentamen
Weging40
Minimum cijfer1

Schriftelijk tentamen
Weging60
Minimum cijfer1

Beoordeling
Het vermogen de in de colleges en uit de literatuur opgedane kennis toe te passen op concrete voorbeelden uit de forensisch-psychiatrische praktijk. U wordt geacht de kennis uit de colleges en de literatuur ook actief en kritisch te kunnen gebruiken.

SluitenHelpPrint
Switch to English