SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RGBUSTR009
RGBUSTR009
Inleiding forensische psychiatrie en psychologie
Cursus informatie
CursuscodeRGBUSTR009
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Rechtsgeleerdheid;
Contactpersoonmr. J.M.L. van Mulbregt
E-mailj.vanmulbregt@uu.nl
Docenten
Docent
T. den Boer
Overige cursussen docent
Docent
L. Dalhuisen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
mr. J.M.L. van Mulbregt
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 03-02-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingTevens onderdeel van de minor criminologie. Cursus is ook toegankelijk voor studenten Sociale Wetenschappen.

Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
  • kent de student de psychiatrie en psychologie die optreedt ten behoeve van de rechtspleging.
  • heeft de student inzicht in de wijzen van observatie en rapportage pro justitita.
  • heeft de student inzicht in de wijzen waarop mensen interacties met elkaar aangaan voor zover relevant voor forensische psychiatrie en psychologie.
  • heeft de student kennis van en inzicht in de organisatie en structuur van de Nederlandse forensische geestelijke gezondheidszorg.
  • kent de student de mogelijkheden en moeilijkheden van de behandeling van psychisch gestoorde gedetineerden.
  • kan de student de in de colleges en literatuur opgedane kennis toepassen op concrete voorbeelden uit de forensisch-psychiatrische praktijk.
Inhoud
Achtereenvolgens zullen praktijkgeoriƫnteerde thema's aan de orde komen, zoals de wijze waarop een rapport tot stand komt, de procespositie van de deskundige, de bepaling van de mate van toerekeningsvatbaarheid, de inschatting van gevaar, de terbeschikkingstelling en ten slotte de gedwongen opneming in het psychiatrisch ziekenhuis.
Kennis en inzicht in de organisatie en structuur van de Nederlandse forensische geestelijke gezondheidszorg worden verschaft. Tevens wordt ingegaan op de mogelijkheden en moeilijkheden van de behandeling van psychisch gestoorde gedetineerden.
De cursus is in beginsel bestemd voor degenen die zich toeleggen op het strafrecht. Omdat het steeds gaat over de verhouding tussen psychiatrie en psychologie enerzijds en recht anderzijds zijn ook studenten van andere hoofdrichtingen welkom.
Tijdens de werkgroepen zal worden ingegaan op de praktische toepassing van de forensisch gedragskundige bijdrage aan de strafrechtspleging, onder meer aan de hand van casuĆÆstiek, diagnostiek en jurisprudentie.

Niet in het examenprogramma in te brengen naast RGBOI0700 Inleiding forensische psychiatrie en psychologie.
 
Plaats van de cursus in het curriculum:
  • Gebonden keuze in minor Criminologie
  • Niet-juridische keuzecursus bachelor
Aanvullende eisen per cursus:
Eventuele aanvullende eisen van de cursus staan vermeld in de Leidraad van de betreffende cursus.
 
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Er bestaat voldoende voorkennis van de cursussen op niveau 1 van de opleiding.
Verplicht materiaal
Syllabus
Zie Blackboard
Boek
Raes, B.C.M. & Bakker, F.A.M. (2012). De Psychiatrie in het Nederlands Recht. Deventer, Kluwer, nieuwste druk.
Werkvormen
Hoorcollege

ik ben FSW student

ik ben RGL student

Werkgroep

Voorbereiding bijeenkomsten
Naast deelname aan colleges en werkgroepen alsmede voorbereiding voor de toets, besteed je minimaal 15uur/week aan het lezen van artikelen en het maken van opdrachten.

Toetsen
Opdracht
Weging40
Minimum cijfer1

Beoordeling
Het vermogen de in de colleges en uit de literatuur opgedane kennis toe te passen op concrete voorbeelden uit de forensisch-psychiatrische praktijk. De opgedane kennis uit de colleges en de literatuur dient u actief en kritisch te kunnen gebruiken.

Deadlines
Take home essayvragen, zie voor nadere informatie Blackboard

Schriftelijke toets
Weging60
Minimum cijfer1

Beoordeling
Het vermogen de in de colleges en uit de literatuur opgedane kennis toe te passen op concrete voorbeelden uit de forensisch-psychiatrische praktijk. De opgedane kennis uit de colleges en de literatuur dient u actief en kritisch te kunnen gebruiken.

SluitenHelpPrint
Switch to English