SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RGBUSTR004
RGBUSTR004
Criminologisch onderzoek voor juristen
Cursus informatie
CursuscodeRGBUSTR004
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Rechtsgeleerdheid;
ContactpersoonT.J. Jeursen
E-mailt.j.jeursen@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
T.J. Jeursen
Overige cursussen docent
Docent
dr. D. Zaitch
Overige cursussen docent
Blok
4  (22-04-2019 t/m 07-07-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingOnderdeel minor Criminologie. Niet toegankelijk voor FSW-studenten. Niet te combineren met RGBUSTR005.
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 01-04-2019 t/m 02-04-2019
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:
 • heeft de student kennis van en inzicht in de meest gebruikte methoden en technieken van kwantitatief criminologisch onderzoek, met name van het programma SPSS.
 • heeft de student kennis van en inzicht in de meest gebruikte methoden en technieken van kwalitatief criminologisch onderzoek, met name interview en observatie.
 • heeft de student basisvaardigheden opgedaan van kwantitatief onderzoek, zoals het uitvoeren van een statistische analyse.
 • heeft de student basisvaardigheden opgedaan van kwalitatief onderzoek, zoals het houden van een interview of observatie.
 • kan de student verschillende methoden van criminologisch onderzoek kritisch evalueren en daarover rapporteren.
Inhoud
De cursus is bedoeld voor studenten zonder kwantitatieve achtergrond, in het bijzonder vaardigheden met betrekking tot SPSS.
Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan verschillende methoden van kwantitatief en kwalitatief onderzoek in de criminologie. Het accent ligt op het toepassen van specifieke kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden om criminaliteit te bestuderen.
De studenten leren een criminologisch onderzoek op te zetten en uit te voeren. Hierbij worden zaken als onderzoeksontwerp, dataverzameling en data-analyse behandeld. Zowel het beschrijven van data als het toetsen van samenhang tussen variabelen met behulp van statistisch analyseprogramma SPSS komen aan de orde. Eveneens zal kennis worden gemaakt met de beginselen van kwalitatieve onderzoeksmethoden, zoals het houden van een open interview en observatie. Er wordt verwacht dat studenten theoretische  kennis van criminologie toepassen in het onderzoek. Naast het uitvoeren van een statistische analyse en het toepassen van een kwalitatieve onderzoekmethode wordt de student geacht aan het eind van de cursus onderzoeksresultaten kritisch te kunnen beoordelen en in context te plaatsen.
De studenten worden onderverdeeld in groepjes van 2 personen. Elk groepje zal een onderzoek uitvoeren waarbij kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksvaardigheden worden toegepast. In de werkgroepen worden de onderzoeksvaardigheden ontwikkeld en de stof behandeld. De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen.
Aanbevolen wordt om de cursus te volgen met voorkennis uit de cursussen ‘Inleiding criminologie’ en ‘Verdieping criminologie’.  

Niet in het examenprogramma in te brengen naast RGBOC0300 Criminologisch onderzoek.
 
Plaats van de cursus in het curriculum:
 • Verplicht in minor Criminologie
 • Niet-juridische keuzecursus bachelor
Aanvullende eisen per cursus:
Eventuele aanvullende eisen van de cursus staan vermeld in de Leidraad van de betreffende cursus.
 
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
  • Inleiding privaatrecht I (RGBUPRV001)
  • Inleiding privaatrecht II (RGBUPRV002)
  • Grondslagen van recht (RGBUSBR001)
  • Inleiding staats- en bestuursrecht (RGBUSBR002)
  • Inleiding strafrecht (RGBUSTR001)
Voorkennis
Er wordt voorkennis verondersteld van de cursussen op niveau 2 van de opleiding.

De ingangseisen zijn niet van toepassing op studenten sociale wetenschappen.
Verplicht materiaal
Boek
Bijleveld, C.C.J.H. (2015) Methoden en Technieken van Onderzoek in de Criminologie. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
Artikelen
zie Blackboard
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
In beginsel is er een plenaire bijeenkomst per week.

Werkcollege

Toetsen
Paper
Weging40
Minimum cijfer1

Beoordeling
studenten passen interview- en observatietechnieken en SPSS-vaardigheden toe in een te verrichten onderzoek. Tijdens de werkcolleges wordt met de studenten gesproken over hun plannen en de docent volgt/begeleidt het onderzoeksproces van probleemstelling tot rapporteren.In principe wordt per groepje een cijfer gegeven, de docent kan eventueel gedifferentieerde cijfers geven binnen een groep als er aanzienlijke verschillen in kwaliteit zijn m.b.t. de door de studenten geproduceerde onderdelen.

Schriftelijke toets
Weging60
Minimum cijfer1

SluitenHelpPrint
Switch to English