SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RGBUSTR001
RGBUSTR001
Inleiding strafrecht
Cursus informatie
CursuscodeRGBUSTR001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Rechtsgeleerdheid;
ContactpersoonH.M. van Stein Callenfels
E-mailh.m.vansteincallenfels@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
H.M. van Stein Callenfels
Overige cursussen docent
Blok
2  (09-11-2020 t/m 07-02-2021)
Aanvangsblok
2
TimeslotABCD: ABCD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-06-2020 t/m 28-06-2020
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
1. Kennis, begrip en inzicht
Na afloop van de cursus:
 • heeft de student kennis van en inzicht in de uitgangspunten en beginselen van het strafrecht en het strafprocesrecht.
 • heeft de student kennis van en inzicht in belangrijke leerstukken van straf(proces)recht alsmede in de fasen en de personen in de strafrechtspleging.
 • heeft de student grondige kennis van en inzicht in bepaalde leerstukken van straf(proces)recht, waaronder het legaliteitsbeginsel, het verdenkingsbegrip en het wettelijk sanctiestelsel.
2. Contextuele inbedding
Na afloop van de cursus:
 • heeft de student kennis van en inzicht in aspecten van de wetenschappelijke context van het strafrecht, op de volgende punten: de nationale strafrechtspleging met name het materieelrechtelijk legaliteitsbeginsel, strafvorderlijk legaliteitsbeginsel, onmiddellijkheidsbeginsel en schuldbeginsel en van de straftheorieĆ«n.
 • heeft de student kennis van en inzicht in aspecten van de maatschappelijke context waarin de strafrechtspleging functioneert op de volgende punten: ontwikkelingen rond noodweer(exces), afwegingen bij de vervolgingsbeslissing, mede in het licht van buitengerechtelijke afdoeningswijzen, en de impact van het strafproces en het openbaar terecht staan.
3. Algemene academische en juridische vaardigheden
Na afloop van de cursus:
 • kan de student hoofd- en bijzaken in de studiestof goed van elkaar onderscheiden en verbanden leggen tussen onderdelen uit de studiestof.
 • kan de student strafrechtelijke wetgeving vinden, analyseren en toepassen in concrete gevallen.
 • kan de student strafrechtelijke jurisprudentie analyseren en toepassen in concrete gevallen.
 • kan de student strafrechtelijke casusposities analyseren en oplossen, mede aan de hand van wetgeving en jurisprudentie.
 • kan de student strafrechtelijke kennis en oplossingen met name schriftelijk begrijpelijk, gestructureerd, correct en overtuigend communiceren.
 • kan de student informatie op wetenschappelijk integere wijze verwerken in een schriftelijk verslag en op correcte wijze naar bronnen verwijzen.
 • kan de student effectief in groepsverband samenwerken.

 
Inhoud
De cursus beoogt de student in de eerste plaats basiskennis te geven in leerstukken en onderwerpen van het materieel en het formeel strafrecht alsook in de strafvorderlijke keten en de deelnemers in de strafrechtspleging. In de tweede plaats beoogt de cursus grondige kennis van en inzicht in bepaalde leerstukken te verschaffen; deze leerstukken worden ten principale behandeld en worden bekend verondersteld bij latere strafrechtelijke cursussen. De cursus biedt daarmee de vereiste voorkennis voor de bachelorcursussen Materieel strafrecht en Strafprocesrecht.
 
Plaats van de cursus in het curriculum:
 • Verplichte cursus in bachelor Rechtsgeleerdheid
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
M.J. Kronenberg en B. de Wilde, Grondtrekken van het Nederlandse Strafrecht, Wolters Kluwer 2020, 8e druk
Reader
Jurisprudentiebundel Inleiding Strafrecht, 2020 - 2021
Boek
D. Janssen en L. van der Deijl, Schrijven voor de Wetenschap, Bussum Uitgeverij Coutinho 2019
Werkboek
Werkboek Inleiding Strafrecht, 2020 - 2021 (via Blackboard)
Bundel
Studenteneditie wetteksten 2020-2021: Kluwer collegebundel of Blauwe VNW (Verzameling Nederlandse Wetgeving)
Internet pagina's
Blackboard
Werkvormen
Ik ben herhaler -timeslot C

Hoorcollege in timeslot C

Ik ben minor-/bijvakstudent -timeslot AC

Werkgroep

Workshop

Toetsen
Schriftelijk tentamen
Weging75
Minimum cijfer1

Schriftelijke opdracht
Weging25
Minimum cijfer1

Beoordeling
Studenten ontvangen schriftelijk feedback op de eindversie dmv een beoordelingsformulier.

SluitenHelpPrint
Switch to English