SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RGBUPRV008
RGBUPRV008
Burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht
Cursus informatie
CursuscodeRGBUPRV008
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Rechtsgeleerdheid;
ContactpersoonG.E. Creijghton-Sluyk
E-mailg.e.creijghton-sluyk@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
G.E. Creijghton-Sluyk
Overige cursussen docent
Docent
C.H.M.A. de Munnik
Overige cursussen docent
Blok
4  (22-04-2019 t/m 07-07-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotABCD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 01-04-2019 t/m 02-04-2019
WachtlijstNee
Cursusdoelen
1. Kennis, begrip en inzicht
 
Na afloop van de cursus:
 • heeft de student kennis, begrip en inzicht in de grondslagen, begrippen, beginselen, systeem, samenhang en de ontwikkelingen in het burgerlijk- en bestuursprocesrecht. Het gaat daarbij zowel om afzonderlijke leerstukken van burgerlijk- en bestuursprocesrecht als om leerstukken die op beide rechtsgebieden spelen. 
2. Contextuele inbedding 
 
Na afloop van de cursus:
 • is de student in staat om over de grenzen van beide rechtsgebieden heen te kijken
 • heeft de student inzicht in de maatschappelijke context van het nationale recht en de beginselen van behoorlijk procesrecht.
 • heeft de student bij leerstukken als ‘zittingsgericht werken’ en procedurele rechtvaardigheid inzicht in de sociaal-psychologische context. 
 
3. Algemene academische en juridische vaardigheden
 
Na afloop van de cursus:
 • is de student in staat om zelfstandig op een te verantwoorden methodische wijze relevante gezaghebbende (buitenlandse) bronnen te selecteren en daarop kritisch te reflecteren. Daarbij zal in eveneens geselecteerd dienen te worden op rechtsvergelijkende bronnen tussen het burgerlijk en bestuursprocesrecht en uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de mens.
 • is de student in staat om de verschillende thema’s en rechtsgebieden met elkaar in verband te brengen
 • kan de student op bepaalde vraagstukken alternatieve verklaringen geven, met aandacht voor een sociaal-psychologische invalshoek van het recht
 • is de student in staat om argumentaties helder op te bouwen en deze zowel schriftelijk als mondeling te presenteren en te komen tot (tussen)conclusies
 • kan de student door anderen aangedragen (tegen)argumenten blootleggen.
 • kan de student schriftelijk zijn eigen ideeën en oplossingen begrijpelijk en gestructureerd aan de docent en aan de medestudent te presenteren.
 • heeft de student geoefend met het geven van heldere peer feedback op de papers van medestudenten.
Inhoud
Inhoud

Met de cursus Burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht wordt als doel gesteld om zowel afzonderlijke leerstukken van burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht te behandelen als leerstukken die op beide rechtsgebieden spelen. In het eerste gedeelte van de cursus worden afzonderlijke leerstukken gescheiden behandeld, zodat een goede en verdiepende basis kan worden gelegd voor beide rechtsgebieden. Dit deel wordt afgesloten met een formatieve toets en een paper die voor 20% meetelt. In het tweede gedeelte van de cursus worden leerstukken behandeld die in beide rechtsgebieden spelen. Afhankelijk van onder meer de actualiteit kan het bij die leerstukken bijvoorbeeld gaan om het bewijsrecht, de regierol van de rechter en de invloed van het Europese Verdrag voor de rechten van de mens. De cursus wordt afgesloten met een gecombineerde toets, die voor 50% bestaat uit toepassings/MC vragen en voor 30% uit een stelling die de studenten schriftelijk dienen te verdedigen.

Context

Wetenschappelijke context
De cursus Burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht is bij uitstek een cursus waarin wordt heen gekeken over de grenzen van het recht in het algemeen en de onderscheiden rechtsgebieden in het bijzonder. Er is in het bijzonder aandacht voor leerstukken die op beide rechtsgebieden spelen.

Maatschappelijke context
De maatschappelijke context wordt met name inzichtelijk gemaakt via de casus/papers/stellingen die studenten worden aangeboden. Deze zullen worden ontleend aan de politieke en rechterlijke actualiteit.
 
Vaardigheden

Wetenschappelijke en juridische informatievergaring en verwerking (niveau 3)
De studenten dienen bij de papers en/of bij het verdedigen van stellingen zelfstandig op een te verantwoorden methodische wijze relevante gezaghebbende (buitenlandse) bronnen te selecteren en daarop kritisch te reflecteren. Daarbij zal ook geselecteerd dienen te worden op rechtsvergelijkende bronnen tussen het burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht.

Algemene academische analytische vaardigheden (niveau 3)
De cursus Burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht is zodanig opgebouwd dat studenten in staat worden geacht de verschillende thema’s en rechtsgebieden met elkaar in verband te brengen.

Juridisch-analytische vaardigheden (niveau 3)
De aangedragen casus zijn complexer dan het geval was bij vergelijkbare casus in het eerste en het tweede jaar. Hierdoor worden studenten in staat gesteld te oefenen met de toepassing van verschillende soorten (soms conflicterende) regelgeving, met het toepassen van rechtsregels uit ( de nationale jurisprudentie en uit de jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens en met het selecteren van relevante gegevens uit een minder gestructureerde en complexe casus. Daarbij zal de wenselijkheid van bepaalde regelgeving en rechtspraak dienen te worden geëvalueerd. Tevens is er, voornamelijk bij de papers/stellingen, aandacht voor alternatieven, waarbij gedacht kan worden aan het ontwerpen van nieuwe regelgeving op het gebied van procesrecht.

Argumentatievaardigheden (niveau 3)
Studenten worden in staat gesteld om argumentaties helder op te bouwen en deze zowel schriftelijk als mondeling, zie hieronder, te presenteren en te komen tot (tussen)conclusies. Dienaangaande dient er in het bijzonder aandacht te zijn voor het blootleggen van de door anderen aangedragen (tegen)argumenten. 

Communicatievaardigheden (niveau 3)
Studenten dienen schriftelijk hun eigen ideeën en oplossingen begrijpelijk en gestructureerd aan de docent en aan de medestudent te presenteren. De papers/stellingen worden besproken en van peer feedback [door de studenten zelf] voorzien. Er wordt aldus aan de studenten gevraagd om op elkaars paper te reageren. De docent geeft hieraan begeleiding en geeft afrondend zijn feedback op de papers/stellingen.
 
Plaats van de cursus in het curriculum:
 • Verplichte cursus in bachelor Rechtsgeleerdheid.
Aanvullende eisen per cursus:
Eventuele aanvullende eisen van de cursus staan vermeld in de Leidraad van de betreffende cursus.
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • afgerond
 • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
  • Introduction to Private Law I (RGBUPRV001)
  • Introduction to Private Law II (RGBUPRV002)
  • Foundations of Law (RGBUSBR001)
  • Intro Constitutional/Administrative Law (RGBUSBR002)
  • Introduction to Criminal Law (RGBUSTR001)
Voorkennis
Er wordt voorkennis verondersteld van de cursussen op niveau 2 van de opleiding.
Verplicht materiaal
Boek
A.S. Rueb e.a., Compendium Burgerlijk Procesrecht. Deventer, Kluwer, 21e druk (november 2018)
ISBN:9789013140538
Werkvormen
Herhalersonderwijs in timeslot C

Hoorcollegeonderwijs in timeslot C

ULC verdiepingsonderwijs

Werkgroep

Werkgroep in timeslot A (niet herhalers)

Werkgroep in timeslot B (niet herhalers)

Werkgroep in timeslot C (niet herhalers)

Werkgroep in timeslot D (niet herhalers)

Toetsen
Paper
Weging30
Minimum cijfer1

Schriftelijke toets
Weging70
Minimum cijfer1

SluitenHelpPrint
Switch to English