SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RGBUPRV004
RGBUPRV004
Verbintenissenrecht
Cursus informatie
CursuscodeRGBUPRV004
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Rechtsgeleerdheid;
Contactpersoonmr. Y.E.M. Beukers
Telefoon+31 30 2536697
E-mailY.E.M.Beukers@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
mr. H. Beemster
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
mr. Y.E.M. Beukers
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
mr. S.M. van den Braak
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
E.G.D. van Dongen
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
mr. P.B. Emaus
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
1  (03-09-2018 t/m 11-11-2018)
Aanvangsblok
1
TimeslotABCD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
1. Kennis, begrip en inzicht
Na afloop van de cursus:
 • heeft de student kennis van en inzicht in een aantal verbintenisrechtelijke leerstukken en het bijbehorende begrippenkader, zoals:
 • Totstandkoming rechtshandeling en overeenkomst
 • Gronden van nietigheid/vernietiging
 • Algemene voorwaarden
 • Acties bij niet-nakoming
 • Koop (in het bijzonder consumentenkoop)
 • Gevaltypen van onrechtmatige daad
 • Kwalitatieve aansprakelijkheden
 • Toerekening
 • Schadevergoedingsrecht.
 
2. Contextuele inbedding
Na afloop van de cursus:
 • heeft de student kennis van en inzicht in de maatschappelijk context van het recht, met name van de Europeesrechtelijke context van het verbintenissenrecht
 
3. Algemene academische en juridische vaardigheden
Na afloop van de cursus:
 • kan de student de verschillende in de cursus behandelde rechtsfiguren met elkaar verbinden (juridisch analytische vaardigheden, niveau 2)
 • is de student in staat om oplossingen voor complexe casus helder te beargumenteren (argumentatievaardigheden, niveau 2)
 • heeft de student zijn mondelinge en schriftelijke vaardigheden verder ontwikkeld (communicatievaardigheden, niveau 2)
 • is de student zich bewust van de maatschappelijke werkelijkheid waarbinnen het recht zich afspeelt (reflectieve en professionele vaardigheden, niveau 2)
Inhoud
Studenten ontvangen – voortbouwend op de cursus Inleiding Privaatrecht I - een verdiepende studie in het Nederlandse verbintenissenrecht. Zij verkrijgen verdiepende kennis van (en inzicht in) essentiële rechtsfiguren van het contractenrecht; het onrechtmatige daadsrecht en het schadevergoedingsrecht.
 
Plaats van de cursus in het curriculum:
 • Verplichte cursus in bachelor Rechtsgeleerdheid
Aanvullende eisen per cursus:
Eventuele aanvullende eisen van de cursus staan vermeld in de Leidraad van de betreffende cursus.
 
Ingangseisen
Voorkennis
Er bestaat voldoende voorkennis van de cursussen op niveau 1 van de opleiding.
Verplicht materiaal
Boek
Studiereeks burgerlijk recht deel 3 (rechtshandeling en overeenkomst; Hijma e.a.; 8e druk 2016
ISBN:9789013137293
Boek
Studiereeks burgerlijk recht deel 5 (verbintenissen uit de wet en schadevergoeding; Spier e.a.; 8e druk) aangekondigd
Werkvormen
Herhalersonderwijs in timeslot A

Algemeen
Onderwijs herhalers: hoorcollege en basiscollege. Herhalers: zij die in een eerder studiejaar ingeschreven hebben gestaan voor het vak Verbintenissenrecht of studenten die vanwege onvoldoende resultaat het vak Verbintenissenrecht alsnog moeten volgen. Op de basiscolleges worden de opdrachten uit het werkboek behandeld.

Voorbereiding bijeenkomsten
De studenten dienen de bijeenkomsten voor te bereiden, de opgegeven leerstof te bestuderen en de opdrachten te maken.

Bijdrage aan groepswerk
Met betrekking tot het groepswerk wordt er van de studenten verwacht dat er voldoende communicatieve vaardigheden en actieve participatie aanwezig is.

Hoorcollege in timeslot C

Algemeen
De hoorcolleges zijn zowel instructief als verdiepend van karakter

Voorbereiding bijeenkomsten
Voor alle colleges is het noodzakelijk dat studenten de stof hebben bestudeerd.

Verdiepende werkgroep ULC

Algemeen
Verdiepend werkgroep bijeenkomst, zie informatie Blackboard

Voorbereiding bijeenkomsten
Zie informatie Blackboard

Werkgroep

Voorbereiding bijeenkomsten
De studenten dienen de bijeenkomsten voor te bereiden, de opgegeven leerstof te bestuderen en de opdrachten te maken.

Bijdrage aan groepswerk
Met betrekking tot het groepswerk wordt er van de studenten verwacht dat er voldoende communicatieve vaardigheden en actieve participatie aanwezig is.

Toetsen
Digitale eindtoets
Weging70
Minimum cijfer1

Beoordeling
Een digitale eindtoets met open vragen/casusoplossing over de voorgeschreven stof, zie voor verdere informatie de reader en Blackboard

Paper
Weging30
Minimum cijfer1

Beoordeling
Studenten krijgen individueel feedback op de paper. Zie voor verdere informatie de reader en Blackboard over de inhoud en de vormgeving van de paper.

SluitenHelpPrint
Switch to English