SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RGBUPRV001
RGBUPRV001
Inleiding privaatrecht I: Verbintenissenrecht
Cursus informatie
CursuscodeRGBUPRV001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Rechtsgeleerdheid;
ContactpersoonE.G.D. van Dongen
E-mailE.G.D.vanDongen@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Contactpersoon van de cursus
E.G.D. van Dongen
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
mr. N.H.M. Ebbs
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
mr. P.B. Emaus
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
R. Fluit
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
mr. M.J. Joseph
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
2  (09-11-2020 t/m 07-02-2021)
Aanvangsblok
2
TimeslotABCD: ABCD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-06-2020 t/m 28-06-2020
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
1. Kennis, begrip en inzicht
Na afloop van de cursus:
  • heeft de student inzicht in het belang/ de positie van het Nederlandse vermogensrecht binnen de Nederlandse rechtsorde.
  • heeft de student kennis van en inzicht in de belangrijkste verbintenisrechtelijke leerstukken en het bijhorende begrippenkader.
 
2. Contextuele inbedding
Na afloop van de cursus:
  • is de student in staat enkele leerstukken binnen een rechtshistorische ontwikkelingslijn te plaatsen.
  • is de student in staat om met kennis en inzicht in aspecten van de (rechts)historische context te reflecteren op hedendaagse leerstukken
 
3. Algemene academische en juridische vaardigheden
Na afloop van de cursus:
  • heeft de student gewerkt aan de ontwikkeling van vaardigheden m.b.t. het lezen (en verwerken) van juridische bronnen (literatuur/jurisprudentie)
  • is de student in staat om wetsteksten te analyseren en te ontleden.
  • is de student in staat juridische casus op te lossen en kan hij zijn argumentatie helder naar voren brengen.
  • kan de student relevante feiten selecteren voor de oplossing van een juridisch geschil.
Inhoud
In de twee cursussen Inleiding privaatrecht staan de belangrijkste thema‚Äôs en basisbeginselen van het privaatrecht centraal. In deze eerste cursus worden met name  leerstukken uit het verbintenissenrecht behandeld: rechtshandeling en overeenkomst, (niet)-nakoming van verbintenissen, onrechtmatige daad en de inhoud en omvang van de schadevergoedingsverplichting.
Een aantal van deze onderwerpen zal in een historische context worden geplaatst om inzichtelijk te maken dat het huidige recht niet op zichzelf staat, maar de uitkomst is van een historische ontwikkeling.
De studenten zullen zich bovenstaande onderwerpen eigen maken door bestudering van literatuur. Tijdens de hoorcolleges wordt aandacht besteed aan actualiteiten en praktijkvoorbeelden en zullen de hoofdlijnen van de stof aan bod komen. Tijdens de werkgroepen en workshops wordt door middel van opdrachten geoefend met de verworven kennis. Toepassing van wetgeving, analyse van jurisprudentie en historische en rechtsvergelijkende context zullen hierbij de nadruk krijgen.
 
Plaats van de cursus in het curriculum:
  • Verplichte cursus in bachelor Rechtsgeleerdheid.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
W.H.M. Reehuis: Zwaartepunten van het vermogensrecht, Deventer: Kluwer, 11 druk 2020
ISBN:9789013148596
Boek
E.G.D. van Dongen (ed.), Jurisprudentie Inleiding Privaatrecht 1905-2019, Nijmegen: Ars Aequi Libri
ISBN:9789492766632
Boek
J. Tigchelaar (red.), Grondslagen van het recht 3, Vaardigheden, Den Haag: Boom Juridische, 6e druk. NB: via digitale leeromgeving
ISBN:9789462901896
Werkvormen
Hoorcollege in timeslot C

Algemeen
De hoorcolleges zijn zowel instructief als verdiepend van karakter

Voorbereiding bijeenkomsten
Voor alle colleges is het noodzakelijk dat studenten de stof hebben bestudeerd.

Ik ben herhaler -timeslot A

Algemeen
Tijdens de herhalers werkgroep worden de voorbereide opdrachten gepresenteerd en/of besproken

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten dienen literatuur en jurisprudentie te bestuderen en opdrachten voor te bereiden en uit te werken.

Ik ben minor-/bijvakstudent -timeslot BD

Responsiecollege

Werkgroep

Algemeen
Tijdens de werkgroep worden de voorbereide opdrachten gepresenteerd en/of besproken.

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten dienen literatuur en jurisprudentie te bestuderen en opdrachten voor te bereiden en uit te werken.

Workshop

Algemeen
Verdiepend werkgroep bijeenkomst, zie verdere informatie Blackboard

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten dienen literatuur en jurisprudentie te bestuderen en opdrachten voor te bereiden en uit te werken.

Toetsen
Digitale eindtoets
Weging70
Minimum cijfer1

Beoordeling
Een digitale eindtoets met open vragen/casusoplossing over de voorgeschreven stof, zie voor verdere informatie de reader en Blackboard.

Digitale tussentoets
Weging30
Minimum cijfer1

Beoordeling
Een digitale tussentoets met open vragen/casusoplossing over de voorgeschreven stof, zie voor verdere informatie de reader en Blackboard.

SluitenHelpPrint
Switch to English