SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RGBUIER001
RGBUIER001
Inleiding Europees recht
Cursus informatie
CursuscodeRGBUIER001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie; Undergraduateschool REBO; Bachelor Rechtsgeleerdheid;
ContactpersoonP.Y.Y. Reyniers
E-mailp.y.y.reyniers@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
H. van Eijken
Overige cursussen docent
Docent
mr. W.A. Janssen
Overige cursussen docent
Docent
H.H.C. Kroeze, LLM
Overige cursussen docent
Docent
R. Lokin-Möhrlein
Overige cursussen docent
Docent
N.A. Meershoek
Overige cursussen docent
Blok
4  (22-04-2019 t/m 07-07-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotABCD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 01-04-2019 t/m 02-04-2019
WachtlijstNee
Cursusdoelen
1. Kennis, begrip en inzicht
Na afloop van de cursus:
  • kent de student de belangrijkste algemene leerstukken van het Europees recht.
  • heeft de student begrip van het Europees recht als een eigen rechtssysteem, met zijn eigen begrippenkader en dynamiek.
2. Contextuele inbedding
Na afloop van de cursus:
  • heeft de student inzicht in de historische, maatschappelijke, economische en politieke context in welke EU recht speelt en tot stand komt.
3. Algemene, academische en juridische vaardigheden
Na afloop van de cursus:
  • kan de student primair recht, secundair recht en andere relevante rechtsbronnen raadplegen, op waarde schatten, en jurisprudentie toepassen (wetenschappelijke informatievergaring, waardering, en toepassing).
  • kan de student regelgeving en rechtspraak toepassen in concrete gevallen, analyseren en evalueren.
  • kan de student juridische argumentatie opbouwen en deze schriftelijk vastleggen in een pleitnota of een ontwerpvonnis (met behulp van een oefenrechtbank) en hiermee een casus oplossen.
  • kan de student zijn argumentatie mondeling en schriftelijk helder naar voren brengen in de oefenrechtbank.
Inhoud
De cursus Inleiding Europees Recht is erop gericht om de student kennis te laten verwerven van de belangrijkste algemene leerstukken van het Europese recht, inzicht te bieden in de maatschappelijke en politieke context waarin deze leerstukken zich hebben ontwikkeld en de student te leren deze leerstukken toe te passen op concrete juridische vraagstukken.
De volgende leerstukken van Europees recht komen aan bod tijdens de cursus: de hoofdstructuur van de Europese Unie, de wetgeving en het bestuur van de Europese Unie, Europees recht in de nationale rechtsorde en doorwerking van Europees recht, de interne markt, het Europees mededingsrecht, fundamentele rechten, het burgerschap van de Europese Unie, Europese en nationale rechtsgangen.
Daarnaast is de cursus gericht op verwerven van verschillende academische en juridische vaardigheden, waaronder het leren opzoeken, verzamelen, lezen, beoordelen en analyseren van jurisprudentie, verdragen en andere relevante rechtsbronnen, het oplossen van casus, mondeling presenteren van de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de EU, het schrijven van een pleitnota of een ontwerpvonnis evenals het houden van een mondeling pleidooi in de oefenrechtbanken die onderdeel uitmaken van de cursus.
 
Plaats van de cursus in het curriculum:
  • Verplichte cursus in bachelor Rechtsgeleerdheid
Aanvullende eisen per cursus:
Eventuele aanvullende eisen van de cursus staan vermeld in de Leidraad van de betreffende cursus.
 
Ingangseisen
Voorkennis
Er bestaat voldoende voorkennis van de cursussen op niveau 1 van de opleiding.
Verplicht materiaal
Boek
W.T. Eijsbouts, J.H. Jans, A. Prechal, L.A.J. Senden, Europees recht: Algemeen Deel, Europa Law Publishing, Groningen, vijfde druk.
Werkvormen
Herhalersonderwijs in timeslot A

Hoorcollegeonderwijs in timeslot C

Ik ben minor-/bijvakstudent -timeslot AC

Werkgroep

Workshop

Toetsen
Digitale toets
Weging70
Minimum cijfer1

Oefenrechtbank
Weging30
Minimum cijfer1

Beoordeling
(concept en finale) versies van paper worden per groep beoordeeld + het pleiten tijdens de oefenrechtbank zelf wordt individueel beoordeeld

SluitenHelpPrint
Switch to English