SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NS-353B
NS-353B
Geofysische stromingsleer
Cursus informatieRooster
CursuscodeNS-353B
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. A.S. von der Heydt
Telefoon+31 30 2535963
E-maila.s.vonderheydt@uu.nl
Docenten
Docent
dr. A.S. von der Heydt
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
1  (02-09-2013 t/m 08-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 03-06-2013 t/m 13-09-2013
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Cursusdoelen
De student moet basiskennis opdoen van de geofysische stromingsleer, en met behulp hiervan de grootschalige circulaties in atmosfeer en oceaan kunnen begrijpen. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in deze cursus.
Inhoud

Het doel van het college is om een inleiding te geven in het modelleren en analyseren van (in werkelijkheid complexe) stromingen in atmosfeer en oceaan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van relatief eenvoudige wiskundige technieken. Eerst zullen de balansen voor massa, impuls en energie worden afgeleid. Vervolgens worden deze vergelijkingen dimensieloos gemaakt met relevante (lengte, tijd en snelheid) schalen, en dimensieloze kentallen geïntroduceerd die de stroming karakteriseren. Aan de hand hiervan zullen basis begrippen, zoals hydrostatisch- en geostrofisch evenwicht worden besproken. Na dit fundamentele gedeelte zullen de effecten van aardrotatie en dichtheidsstratificatie op de stromingen worden onderzocht. Hierbij komen de volgende begrip pen aan de orde: vorticiteit, Ekman grenslaag, barotrope golven en -instabiliteit, interne golven, turbulentie, quasi-geostrofische benadering en barocliene instabiliteit.

 

Ingangseisen
Voorkennis
a. Complex numbers, methods to solve linear inhomogeneous ordinary differential equations, basic knowledge of linear partial differential equations (wave equation, diffusion equation, Laplace equation).
b. Basic knowledge of wave dynamics: dispersion relation, phase velocity, group velocity.
c. Know the basic equations of motion for a mechanical system in the continuum limit.
d. Know the concepts of surface/volume forces, stress tensor, stress-strain relations for a Newtonian fluid

Voorkennis kan worden opgedaan met
Hydrodynamica
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Boek
Cushman Roisin & Becker: Geophysical Fluid Dynamics.
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege (Verplicht)

Werkcollege (Verplicht)

Toetsen
Tentamen
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
- 2 deeltentamens, weging van elk deeltentamen 50%, minimum cijfer voor elk deeltentamen >=5
- mogelijkheid tot inleveren van uitwerkingen van 4 reeksen opgaven. Indien elke uitwerking >=5, dan
tentamencijfer=(gemiddelde van uitwerkingen + deeltentamen 1 + deeltentamen 3)/3

SluitenHelpPrint
Switch to English