SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NS-350B
NS-350B
Voortgezette mechanica
Cursus informatieRooster
CursuscodeNS-350B
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
ContactpersoonG.A. Blab
E-mailG.A.Blab@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
G.A. Blab
Overige cursussen docent
Docent
G.A. Blab
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.G. Grelli
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. H.E. de Swart
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 17-09-2018 t/m 30-09-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 22-10-2018 t/m 23-10-2018
WachtlijstNee
Cursusdoelen
De leerdoelen worden opgesplitst volgens de onderdelen zo als onder het kopje Inhoud en in de leerdoelen aangegeven. Na afronding van de cursus is de student:
1) Onderdeel Verdieping Klassieke Mechanica, Kinematica van Puntmassa's
•in staat om de wetten van Newton, de behoudwetten en de wetten van Kepler (in hun meest algemene vorm van een probleem van N-lichamen met centrale kracht) toe te passen op complexe translaterende en/of roterende mechanische systemen, inclusief de bewegingen van planeten en satellieten, en inclusief vrije, gedempte en/of gedreven harmonische oscillaties van gekoppelde systemen. 
•in staat om de wetten van Newton toe te passen in een niet-inertiaal-systeem, inclusief een afleiding van de oorsprong van schijnkrachten. 
•bekend met de grenzen van de klassieke mechanica, en weet de concepten uit de klassieke mechanica te herkennen in de relativistische en kwantum-mechanica.

2) Onderdeel Langrange-Hamilton Formalisme
•in staat om het Langrange-Hamilton Formalisme toe te passen op complexe systemen, inclusief het afleiden van de formalisme uit het principe van de kleinste werking, en het vinden van bewegings-vergelijkingen met behulp van de Lagrange of Hamilton functie in juist gekozen gegeneraliseerde coördinaten. 
•bekend met het verband van symmetrieën in het systeem en behoudwetten (Stelling van Noether), en de rol die deze in het Lagrange-Hamilton formalisme spelen. 
•bekend met de methode van Lagrange-multiplicator en constraint- krachten, en de mogelijke toepassing van het Lagrange formalisme in een elektromagnetisch of relativistische context. 
•in staat chaotisch gedrag in een systeem te herkennen en te beschrijven. 
•bekend met het concept van de faseruimte, het theorema van Liouville, en de mogelijke toepassing van het Hamilton formalisme in een kwantummechanische context.

3) Onderdeel Kinematica en Dynamica van Starre Lichamen en Continua
•in staat een traagheidstensor voor een algemene starre lichaam te berekenen, de (hoofd)traagheidsassen te vinden, en de beweging met en zonder invloed van een koppel te beschrijven (precessie, nutatie).
•bekend met de beschrijving van rotaties in 3 dimensies met behulp van de Euler vergelijkingen en het concept van Euler hoeken.
•bekend met de beschrijving van de materiaaleigenschappen van een continuüm, of elastische lichaam of vloeistof, door de elasticiteits-, schuif-, en compressie-modulus, en de spanningstensor; transversale en longitudinale golven en deze media.
 
Inhoud
In de cursus "Voortgezette Mechanica" staat het herkennen van de (mathematische) structuur van problemen uit de klassieke mechanica centraal. De cursus bouwt voort op de cursus Relativistische en Klassieke Mechanica, verdiept kennis uit Stromingsleer en Transportverschijnselen en vormt de achtergrond voor het college Klassieke Veldentheorie. Het doel van de cursus is om de student te trainen in het oplossen van problemen in de Klassieke Mechanica met behulp van het Lagrange-Hamilton formalisme.
Ingangseisen
Voorkennis
Wiskunde B
Verplicht materiaal
Boek
Classical Mechanics, John R. Taylor, Univ.Science Books
Dictaat
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Twee tentamens (30 + 60 pt) en 8 quizzes tijdens de werkcolleges (totaal 16 pt). Eindcijfer: som van punten uit tentamen en quizzes door 10 te delen, waarbij punten boven 100 vervallen. Aan de inspanningsverplichting (OER art 5.5.1) heeft een student voldaan, als hij aan 5 of meer quizzes heeft deelgenomen.
In geval dat een student 4 of meer quizzes niet gedaan heeft, of door omstandigheden niet kon doen, wordt eindcijfer berekend door de som van punten uit tentamen door 9 te delen.

SluitenHelpPrint
Switch to English