SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NS-267B
NS-267B
Onderzoeksstage
Cursus informatieRooster
CursuscodeNS-267B
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypePracticum
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. ir. M.A. van Huis
Telefoon0651645014
E-mailm.a.vanhuis@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
G.A. Blab
Overige cursussen docent
Docent
dr. L.C. Filion
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.G. Grelli
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. ir. M.A. van Huis
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. M.A. van Huis
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
2/  3/  4
TimeslotA: MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 17-09-2018 t/m 30-09-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 22-10-2018 t/m 23-10-2018
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Een belangrijk doel van deze stage is dat de student inzicht krijgt in de verschillende experimentele technieken en/of simulatiemethodes die in wetenschappelijke onderzoeksgroepen worden gebruikt, en een gevoel krijgt voor wat ‘echt’ onderzoek inhoudt. De cursus is een ideale voorbereiding op een experimenteel bacheloronderzoek. De cursusdoelen zijn:
- ontwikkeling van experimentele of simulatie-vaardigheden
- inzicht verkrijgen in de beperkingen van experimentele en simulatie-methodes
- goede samenwerking met de praktikumpartner
- goede communicatie met begeleidende medewerkers en technici
- schrijven van een verslag van een 4-wekelijks onderzoek (stage 1)
- presenteren van een 4-wekelijks onderzoek (stage 2)
We vermelden hierbij dat er geen afgerond onderzoek wordt verwacht, de ervaring met de onderzoeksomgeving en methodes en technieken is het belangrijkst.
Inhoud
In deze cursus zal de student onder begeleiding van onderzoekers experimenten uitvoeren in twee onderzoeksgroepen. De stages kunnen een experimenteel, simulatie- of dataverwerkings-karakter hebben. De studenten passen de vaardigheden uit het verplichte eerstejaars practicum toe in uitdagende experimenten die qua niveau en inhoud dichtbij de onderzoeksonderwerpen binnen het departement Natuurkunde liggen. Omdat het aantal beschikbare plaatsen per groep beperkt is, is het raadzaam je belangstelling en voorkeur vroeg kenbaar te maken bij de coördinerend docent. Er zal rekening worden gehouden met de opgegeven voorkeuren, maar omdat sommige proeven populairder zijn dan andere en bijna alle proeven bezet worden, is er geen enkele garantie dat de studenten ook de proef krijgen toegewezen die ze als voorkeur hebben opgegeven.
 
Ingangseisen
Voorkennis
1e jaars practicum
Verplicht materiaal
Software
MS-Office
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Er zijn maar twee gezamenlijke bijeenkomsten: een kick-off meeting waarin de groepjes worden gevormd en de stages worden verdeeld, en een afsluitende bijeenkomst waarin presentaties worden gegeven. De rest van de tijd wordt doorgebracht in de wetenschappelijke onderzoeksgroepen.

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Er geldt een aanwezigheidsplicht, aangezien het om praktisch werk gaat. Over de eerste proef/stage moeten de studenten een verslag schrijven, over de tweede proef/stage moeten de studenten een presentatie geven op een gezamenlijke bijeenkomst.Het eindcijfer bestaat uit de volgende onderdelen:
25%: Stage 1: Schriftelijk verslag
25%: Stage 1: Inzet en getoonde experimentele vaardigheden
25%: Stage 2: Mondelinge presentatie
25%: Stage 2: Inzet en getoonde experimentele vaardigheden

SluitenHelpPrint
Switch to English