SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NS-251B
NS-251B
Electrodynamica
Cursus informatieRooster
CursuscodeNS-251B
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoonprof. dr. T. Peitzmann
Telefoon+31 30 2532512
E-mailt.peitzmann@uu.nl
Docenten
Docent
T.W. Grimm
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. T. Peitzmann
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. T. Peitzmann
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2019 t/m 05-07-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotD: WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-01-2019 t/m 24-02-2019
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 01-04-2019 t/m 02-04-2019
WachtlijstNee
Cursusdoelen
  1. Na afloop van de cursus kun je problemen in de electro- en magnetostatica oplossen door onder andere gebruik te maken van de methode van spiegelladingen.
  2. Na afloop van de cursus weet je wat het D veld is en hoe het samenhangt met het electrische veld E en de polarisatie van het medium. Je weet welke rol de electrische susceptibiliteit en de dielectrische permitiviteit daarbij spelen.
  3. Na afloop van de cursus weet je wat het H veld is en hoe het samenhangt met het magnetische veld B en de magnetisatie van het medium. Je weet welke rol de magnetische susceptibiliteit en de magnetische permeabiliteit daarbij spelen. Je kent de fysische oorsprong van magnetische hysterese.
  4. Na afloop van de cursus kun je uit de Maxwell vergelijkingen in een medium het theorema van Poynting afleiden. Je kunt hieruit de energiedichtheid, de energieflux en de demping van het electromagnetische veld bepalen.
  5. Na afloop van de cursus kun je de golfvergelijking in een medium afleiden uit de Maxwell vergelijkingen. Je kunt de fasesnelheid van een electromagnetische golf in een dielectrisch medium afleiden. Ook kun je indringdiepte van electromagnetische golven in een geleider afleiden.
  6. Na afloop van de cursus ken je de multipool ontwikkeling van de (vector) potentiaal en kun je deze toepassen op verstrooiingsproblemen (bv. Rayleigh en/of Mie).
  7. Na afloop van de cursus ken je toepassingen van verstrooiing in wetenschap en technologie.
  8. Na afloop van de cursus kun je de coefficienten afleiden voor reflectie en transmissie aan een grensvlak tussen twee materialen (de Fresnel coefficienten). Je kunt aan de hand hiervan de  egrippen s en p polarisatie en Brewsterhoek uitleggen.
     
Inhoud
Het college bouwt voort op het eerstejaarscollege over electromagnetisme. Het grootste deel van het boek van Griffiths zal besproken worden. De onderwerpen die al aan bod zijn geweest zullen kort maar op een verdiepend niveau worden behandeld. De belangrijkste onderwerpen zijn: electrostatica in vacuĆ¼m en in dielectrica; magnetostatica en magnetisme; electrodynamica; Maxwell vergelijkingen (in differentiĆ«le vorm); electromagnetische golven; straling. Aandacht wordt besteed aan praktische toepassingen van het vak.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
1. Je kent de Maxwell vergelijkingen in vacuum.
2. Je weet wat de E en B velden zijn en hoe ze samenhangen met ladings- en
stroomverdelingen.
3. Je bent bedreven met het rekenen met complexe getallen en functies van complexe
getallen.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Verplichte cursussen op niveau 1
Verplicht materiaal
Boek
D.J.Griffiths, Introduction to Electrodynamics, Prentice-Hall (3rd edition, ISBN 0 13 805326-X) of latere edities.
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Inleveropgaven; kort essay schrijven

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English