SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NS-220B
NS-220B
Wiskundige technieken 3
Cursus informatieRooster
CursuscodeNS-220B
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. C.C. Kreisbeck
E-mailC.Kreisbeck@uu.nl
Docenten
Docent
dr. C.C. Kreisbeck
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. C.C. Kreisbeck
Overige cursussen docent
Blok
1  (03-09-2018 t/m 09-11-2018)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 28-05-2018 t/m 24-06-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 20-08-2018 t/m 21-08-2018
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
  1. kent de theorie van eigenwaarden en eigenvectoren in 2 en 3 dimensies en kan daarmee  (stelsels) lineaire differentiaalvergelijkingen met constante coëfficiënten oplossen.
  2. begrijpt resonantie en filtering bij golven en trillingen vanuit de benadering via eigenwaarden en eigenvectoren.
  3. kent de basisbegrippen van de theorie van lineaire ruimten van functies inclusief eigenwaarden en eigenfuncties voor lineaire operatoren. Hij/Zij kan dat concreet toepassen in het kader van de warmtevergelijking uit de Fouriertheorie en  Schrödinger vergelijkingen uit de Quantum Mechanica.
  4. kan oplosmethoden voor de warmtevergelijking uit de Fouriertheorie toepassen, alsmede enkele Schrödinger vergelijkingen uit de Quantum Mechanica.
  5. kent de basisbegrippen van de theorie van lineaire ruimten met een inproduct zowel in klassieke 2- en 3-dimensionale Euclidische meetkunde als bij Fourierexpansies, en kan deze toepassen.
  6. kent de basistheorie van Fourierreeksen en Fourierintegraal en kan daarbij de berekeningen uitvoeren m.b.v complexe e-machten
  7. kan werken met de Dirac delta functie.
Inhoud
In de cursus worden enkele aan Fouriertheorie verwante onderwerpen behandeld. Onderwerpen die aan bod komen zijn: oplosmethoden voor differentiaalvergelijkingen, verstrooiing, eigenwaarden/eigenvectoren, Fourierreeksen en Fourierintegralen, convolutie, basis van distributie theorie. 
Ingangseisen
Voorkennis
Elementaire kennis van vectoren, functies en differentiaal- en
integraalrekening
Voorkennis kan worden opgedaan met
Wiskundige technieken 1 (kennis uit Wiskundige technieken 2 kan behulpzaam zijn maar is niet noodzakelijk)
Verplicht materiaal
Dictaat
Dictaat Wiskundige technieken door J. Stienstra (te verkrijgen bij A-Eskwadraat of te downloaden in Blackboard)
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Interactieve voordracht door de docent

Werkcollege

Algemeen
Individueel en samenwerking in groepen onder supervisie van TA
Studentpresentaties

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Het eindresultaat is een gewogen gemiddelde van het eindtentamen (85%) en de inleveropdrachten (15%)

SluitenHelpPrint
Switch to English