SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NS-157B
NS-157B
Atmosfeer oceaan dynamica
Cursus informatieRooster
CursuscodeNS-157B
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. C.H. Tijm-Reijmer
Telefoon+31 30 2533167
E-mailC.H.Tijm-Reijmer@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. H.E. de Swart
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. C.H. Tijm-Reijmer
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.H. Tijm-Reijmer
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 19-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotB: DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-01-2019 t/m 22-01-2019
WachtlijstNee
Cursusdoelen
Na afronding van de cursus is de student
1.  in staat om de belangrijke circulatiepatronen in atmosfeer en oceaan te beschrijven, en de overeenkomsten alsmede verschillen in dynamica van atmosfeer en oceaan te benoemen;
2. vertrouwd met de impulsbalans, vorticiteitsbalans en massabalans voor stromingen in atmosfeer/oceaan, kan de belangrijke termen hierin benoemen en is in staat om eenvoudige vormen van deze balansen op te lossen;
3. in staat om de rol van wrijving op stromingen in atmosfeer en oceaan op kwalitatieve en kwantitatieve wijze te beschrijven, en oplossingen te construeren van eenvoudige balansen.
4. in staat het belang van dichtheidsstratificatie voor atmosfeer-oceaan dynamica te omschrijven, en de bijbehorende basisvergelijkingen en parameters te benoemen.
5. in staat om in groepsverband over een onderwerp gerelateerd aan de inhoud van de cursus een literatuur/internet onderzoek uit te voeren en daarover een zelfstandige bijdrage te leveren in de groepspresentatie.
Inhoud
In dit college worden met behulp van fysische basisprincipes de processen in de atmosfeer en oceaan behandeld. We bekijken eerst de algemene vergelijkingen waarmee we de circulatie in de atmosfeer en oceaan kunnen beschrijven. De verschillende krachten die hierbij een rol spelen worden besproken: corioliskracht, zwaartekracht, drukgradientkracht en (turbulente) wrijvingskracht. Met deze vergelijkingen worden vervolgens diverse verschijnselen geanalyseerd en verklaard, zoals cirkelsymmetrische systemen (depressies, tropische cyclonen en tornado's), de straalstroom in de atmosfeer, de stroming aan het oppervlak van de oceaan en de intense stromingen aan de westkant van oceanen (bijv. de Golfstroom). Vervolgens richten we ons op de invloed van wrijving op de stroming in de atmosfeer en oceaan. Ter afsluiting bespreken we een fenomeen dat bij uitstek de complexe interactie tussen atmosfeer en oceaan weergeeft: El Nino.
 
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Mechanica van puntmassa's
Basiskennis vector velden (grad, div, rot)
In/uitproduct
Complexe getallen
Differentiaal/integraal rekenen
Taylorreeksontwikkeling
Verplicht materiaal
Boek
Atmosphere, Ocean and Climate Dynamics: An introductory text; J. Marshall en R.A. Plumb
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Hoorcolleges 4 uur per week

Werkcollege

Algemeen
Werkcolleges 4 uur per week,
Mondelinge presentatie.

Aanwezigheidsplicht bij werkcollege,
Aanwezigheidsplicht bij excursie,
Aanwezigheidsplicht bij presentaties,
Presentatie is een verplicht onderdeel.

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
tussentoets 40%, eindtoets 40%, presentatie 20%. Tussentoets moet gemiddeld minimaal een 5,0 zijn en eind gemiddelde minimaal een 5,5.

SluitenHelpPrint
Switch to English