SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NS-121B
NS-121B
Wiskundige technieken 2
Cursus informatieRooster
CursuscodeNS-121B
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. J.W. van de Leur
Telefoon+31 30 2533833
E-mailJ.W.vandeLeur@uu.nl
Docenten
Docent
dr. J.W. van de Leur
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.W. van de Leur
Overige cursussen docent
Blok
2  (12-11-2018 t/m 01-02-2019)
Aanvangsblok
2
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 17-09-2018 t/m 30-09-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 22-10-2018 t/m 23-10-2018
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Cursusdoelen
 
De student:
 1. kan basisberekeningen met matrices en vectoren uitvoeren, zoals matrix-vectorproduct, transponeren, inverse, determinant, en Gausseliminatie;
 2. kan de meetkundige betekenis van zulke operaties gebruiken;
 3. kan het verband tussen matrices, stelsels vergelijkingen en de meetkunde van vlakkenen lijnen in de ruimte gebruiken;
 4. Kan van laagdimensionale matrices de eigenwaarden en eigenvectoren uitrekenen en, indien mogelijk, zulke matrices diagonaliseren;
 5. kan een ruimtekromme zoals bijv. de doorsnede van twee ruimtelijke gekromdeoppervlakken parametriseren;
 6. kan vectorwaardige functies van een scalaire variabele differentiëren (incl. in- enuitproducten van tijdafhankelijke vectoren);
 7. kan van zulke functies een padintegraal (bijv. booglengte) opstellen en uitrekenen;
 8. kan een eenvoudige functie R2 → R grafisch voorstellen met contourlijnen;
 9. kan functies Rn → R partieel differentiëren;
 10. weet onder welke voorwaarden gemengde partiële afgeleiden aan elkaar gelijk zijn;
 11. kan richtingsafgeleide, gradiënt en totale afgeleide van een functie uitrekenen;
 12. kan de hogerdimensionale varianten van de kettingregel hanteren;
 13. kan afgeleiden gebruiken om raakvlakken en normaalvectoren te bepalen, en kritiekeen singuliere punten te vinden en classificeren;
 14. kan van functies Rn → Rm de Jacobimatrix en (indien n = m) de Jacobiaanberekenen;
 15. kan een scalairwaardige functie van een (2- of 3d) vectorvariabele integreren overeen gebied;
 16. beheerst, in R3, rechthoeks-, bol- en cylinder coördinaten en kan de hierboven opgesomde technieken naar believen uitvoeren in en/of transformeren naar elk vandeze systemen;
 17. herkent een partiële differentiaalvergelijking en in het bijzonder de Laplace- engolfvergelijking;
 18. kan de begrippen vectorveld, veldlijn, (vector)potentiaal, conservatief en flux hanteren;
 19. kan gradiënt interpreteren als een vectorveld;
 20. kan werken met de operatoren grad, div, curl en heeft enige intuïtieve notie vanhun betekenis;
 21. kan pad-, oppervlakte- volume- en fluxintegralen in vectorvelden berekenen;
 22. kan bij dergelijke integralen gebruik maken van de stellingen van Gauss, Green enStokes.
 
Algemeen. De student:
 1. is in staat om daartoe ontworpen problemen over bovenstaande onderwerpen zonder electronische hulpmiddelen of naslagwerken op te lossen;
 2. kan de geleerde technieken met enige sturing toepassen in nieuwe contexten;
 3. is in staat zijn/haar uitwerking begrijpelijk, netjes en in correcte notaties op te schrijven, zodanig dat de redenering die leidde tot de oplossing goed te volgen is (een verzameling formules zonder begeleidende tekst voldoet hier niet aan);
 4. geeft blijk van een kritische houding ten aanzien van eigen wiskundig werk; begrijpt dat het slaafs navolgen van leerdoelen geen vervanging kan zijn van academische leergierigheid.
Inhoud
Deze cursus is het vervolg van Wiskundige Technieken 1 (WISN101). De volgende onderwerpen komen aan bod: matrixrekening, vectorvelden, differentieren en integreren in meer dimensies met toepassingen (booglengte, volume, flux e.d.), klassieke integraalstellingen.


 
Ingangseisen
Voorkennis
Wiskundige technieken 1
Verplicht materiaal
Boek
Calculus: a complete course Pearson, Toronto, 8th edition, ISBN 9780321781079
Dictaat
Kleine handout: Vectorrekening voor Wiskundige Technieken I & II, hierin is ook een leeswijzer opgenomen voor Wiskundige Technieken 1
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
100% tentamen, waarbij geldt dat het eindcijfer minimaal 4,0 is indien de tweewekelijkse toetsen gemiddeld positief gemaakt zijn (dit geldt uitsluitend voor de eerste gelegenheid en niet voor het hertentamen).

SluitenHelpPrint
Switch to English