SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NS-112B
NS-112B
Elektromagnetisme theorie
Cursus informatieRooster
CursuscodeNS-112B
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. A. Imhof
Telefoon+31 30 2532423
E-maila.imhof@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. A. Imhof
Overige cursussen docent
Docent
dr. A. Imhof
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.W.J.M. Klaassen
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 19-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 29-10-2018 t/m 25-11-2018
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 21-01-2019 t/m 22-01-2019
WachtlijstNee
Cursusdoelen
  1. Na afloop van de cursus kun je het elektrische veld en de elektrische potentiaal berekenen van eenvoudige ladingsverdelingen op isolatoren en geleiders door middel van de wet van Coulomb en superpositie, en door toepassing van de wet van Gauss en symmetrieoverwegingen (ca. 50%).
  2. Na afloop van de cursus kun je het magnetische veld berekenen van een eenvoudige dipoolverdeling door middel van equivalente poolverdelingen en symmetrieoverwegingen (ca. 20%).
  3. Na afloop van de cursus kun je het magnetische veld berekenen van een eenvoudige stroomverdeling door middel van het equivalentieprincipe van Ampère, de wet van Biot-Savart, de wet van Ampère en symmetrieoverwegingen (ca. 25%).
  4. Na afloop van de cursus kun je Lorentzkracht berekenen en hiermee de baan van een geladen deeltje in een homogeen magnetisch veld, eventueel in combinatie met een homogeen elektrisch veld (ca. 5%).
  5. Na afloop van de cursus heb je een kwalitatief begrip van het verschijnsel inductie (0%).
Inhoud
In dit vak worden de onderwerpen electriciteit en magnetisme behandeld. We beginnen bij de wet van Coulomb voor de elektrostatische wisselwerking tussen geladen deeltjes. Hiermee berekenen we ook ingewikkeldere elektrische velden zoals dipoolvelden en het veld van continue ladingsverdelingen. De theorie wordt verbreed met de wet van Gauss en door invoering van de elektrische potentiaal. Vervolgens behandelen we magnetische verschijnselen. Magnetische velden worden berekend uitgaande van magnetische dipoolverdelingen en van verdelingen van elektrische stromen: wetten van Biot-Savart en Ampère. We kunnen hiermee ook de oorsprong van het magnetisme van verschillende soorten magnetische stoffen begrijpen. Tenslotte beschouwen we tijdsafhankelijke effecten, welke worden beschreven door de inductiewet van Faraday. Aan het eind van het college wordt het onderwerp elektromagnetisme samengevat in de beroemde wetten van Maxwell.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
1. Je kunt rekenen met vectoren
2. Vectoranalyse (rotatie, divergentie, gradient)
3. Integreren en differentieren van functies van meerdere variabelen
4. Lijn-, oppervlakte- en volumeintegralen
5. Taylor-reeks
6. Cylindrische en spherische coordinaten, Jacobianen
7. Wetten van Newton
Voorkennis kan worden opgedaan met
Wiskundige technieken 1+2
Klassieke en relativistische mechanica
Verplicht materiaal
Dictaat
“Opgaven bij het werkcollege elektromagnetisme”
Aanbevolen materiaal
Software
Mathematica (beschikbaar in MyWorkPlace)
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Aanwezigheid bij zowel hoorcollege als werkcollege wordt sterk aanbevolen.

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English