SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: NE1V13001
NE1V13001
Letterkunde Nederlands I: Moderne tijd
Cursus informatieRooster
CursuscodeNE1V13001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Nederlands;
Contactpersoondr. F.R.W. Stolk
Telefoon+31 30 2538183
E-mailF.R.W.Stolk@uu.nl
Docenten
Docent
dr. W.H.M. Smulders
Overige cursussen docent
Docent
dr. F.R.W. Stolk
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.B. Vitse
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
1  (09-09-2013 t/m 09-11-2013)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: MA-middag/namiddag,DI-middag, DO-ochtend
E: MA- t/m VR-avond
Onderwijsvorm
Voltijd/Deeltijd
OpmerkingIn 2013-2014 ook in de deeltijd.
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-08-2013 t/m 20-08-2013
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De succesvolle deelnemer kan
- academisch lezen en de moderne literatuur benaderen volgens wetenschappelijke analyse- en interpretatiemethoden met inachtneming van de literair-historische context.
- stijlanalyse uitvoeren met: systematische aandacht voor de taalhantering in moderne lyriek, essayistiek en verhalend proza uit de literatuur van 1830-heden.
Inhoud

De cursus demonstreert hoe (vijf)  literaire teksten en (tientallen) tekstfragmenten en gedichten zijn in te bedden in een literairhistorische en cultuurhistorische context. Iedere week wordt in een hoorcollege een onderdeel van het chronologisch overzicht geschetst van de voornaamste stromingen, bewegingen, auteurs, genres en werken. Daarna en daarnaast zijn de werkcolleges (gegeven door een vaste werkgroepdocent) gewijd aan de historische positie van de tekst(fragment)en in de ontwikkelingen van de Moderne Nederlandse letterkunde. Bij de selectie van de teksten is niet alleen gestreefd naar spreiding over alle perioden, maar ook over genres.
In week 3 is er een schriftelijke toets over de tot dan toe behandelde collegestof, het handboek en twee van de vijf integrale teksten.
In week 9 wordt de cursus afgesloten met een mondelinge eindtoets van 15 minuten over de stof van de gehele cursus (primaire en secundaire literatuur) alsmede de vijf integraal te lezen literaire teksten. Bovendien moet dan een schriftelijk verslag worden ingediend over de confrontatie van één van de integraal te lezen teksten met twee handboeken literatuurgeschiedenis.

Ingangseisen
Verplicht materiaal
Boek
E. van Boven, M. Kemperink (red.), ' Literatuur van de moderne tijd [...], ', Bussum, 2006 of een latere druk.
Reader
Kosten materiaal
EUR 75,00
Werkvormen (aanwezigheidsplicht)
Hoorcollege (Verplicht)

Werkcollege (Verplicht)

Toetsen
Eindtoets
Weging60
Minimum cijfer-

Toets
Weging30
Minimum cijfer-

Verslag
Weging10
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis van en inzicht in de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde vanaf plm. 1800; vaardigheid in de analyse en interpretatie van literaire werken uit deze periode binnen hun (literair)historische context: het vermogen er mondeling verslag van te doen.

Deadlines
De schriftelijke deeltoets vindt plaats in week 3 van de cursus; de mondelinge eindtoets en een schriftelijk verslag vindt plaats in week 9 van de cursus.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English