SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: ME3V15025
ME3V15025
Televisiegeschiedenis online
Cursus informatieRooster
CursuscodeME3V15025
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Media en Cultuurwetenschappen;
Contactpersoondr. J. van Gorp
E-mailj.vangorp@uu.nl
Docenten
Docent
dr. J. van Gorp
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J. van Gorp
Overige cursussen docent
Blok
4  (23-04-2019 t/m 31-08-2019)
Aanvangsblok
4
TimeslotBC: BC
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van het verdiepingspakket Televisie- en mediacultuur.
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-04-2019 09:00 t/m 02-04-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus heeft de student:
•        kennis opgedaan van theorieën en discussies op het gebied van televisiehistoriografie en de Digital Humanities.
•        kennis gemaakt met vraagstukken binnen televisie-archivering en digitalisering van televisie-erfgoed
•        kennis gemaakt met de methode van online historiografisch onderzoek
•        een wetenschappelijk onderbouwde bijdrage geleverd aan Nederlandse televisiegeschiedschrijving
•        kennis gemaakt en geoefend met vaardigheden die relevant zijn voor de beroepspraktijk van beeldredactie en televisie-archivering
 
Na afronding van de cursus kan de student:
•        televisiearchiefmateriaal selecteren
•        verschillende videoplatformen kritisch inzetten voor de bepaling van een corpus
•        de rol van videoplatformen in televisiehistoriografie analyseren
•        schriftelijk reflecteren op het resultaat van een dergelijke analyse
Inhoud
Het voorgaande decennium hebben vele nationale televisie-archieven hun content online geplaatst. Onder meer oude televisieprogramma’s, omroepgidsen en persfoto’s werden gedigitaliseerd en ‘digital born’ programma’s en ander materiaal stromen rechtstreeks de archieven binnen. Voor televisie-historici geeft deze online beschikbaarheid tal van nieuwe mogelijkheden.

Aan het online ter beschikking stellen van materiaal liggen echter vele keuzes ten grondslag: het archief moet bepalen wat zij digitaliseren, wat zij ter beschikking stellen, aan wie zij het beschikbaar stellen en hoe de programma’s doorzoekbaar worden gemaakt. Voor de onderzoeker betekent dit dat hij/zij niet ‘zomaar’ een archief kan doorzoeken, maar steeds een kritische houding dient aan te nemen tijdens het zoeken van beeldmateriaal en de ‘corpusbepaling’. Het zoeken vormt een ingewikkeld samenspel tussen de macht van het archief, de voorkennis van de onderzoeker en de onderzoeksvraag.

Het is dit samenspel tussen met name televisie-archieven en televisie-historici dat we gaan uitdiepen in deze cursus. Centrale concepten zijn televisie-erfgoed, canonvorming, archivering en digitalisering, en dit met betrekking tot de geschiedschrijving van de Nederlandse televisie. Studenten gaan aan de slag met theorie, verdiepen zich in de theoretische benadering van Media Archeologie, gaan zelf archieven doorzoeken met verschillende gevestigde en experimentele videoplatformen en krijgen een workshop en rondleiding in het archief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Studenten leren kritisch om te gaan met digitale zoeksystemen voor televisie-erfgoed, leren aan online televisiegeschiedschrijving te doen en werken aan hun vermogen om verzamelmethodes te beschrijven.

Deze cursus is het vierde vak in het Verdiepingspakket Televisie en mediacultuur en het vierde vak in de minor Media, Data and Platform Studies.

Voor studenten LAS en TCS die deze cursus volgen als deel van het kernpakket van hun hoofdrichting geldt een verplichte voorbereiding. Informatie: https://tcs.sites.uu.nl/
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
"Basale kennis hebt van de geschiedenis en theorie van televisie en op inleidend niveau bekend bent met de methode van audiovisuele tekstanalyse en historisch bronnenonderzoek. Daarnaast wordt verondersteld dat je bekend bent met het Chicago of MLA systeem voor het verwijzen naar en annoteren van literatuur; dat je in staat bent om gericht bronnen/literatuur te zoeken en te vinden in de online database van de universiteitsbibliotheek; dat je in staat bent wetenschappelijke teksten te lezen
Voorkennis kan worden opgedaan met
Vervolg veronderstelde voorkennis: en te verwerken; dat je een goed gestructureerde middellange tekst kunt schrijven met inzet van wetenschappelijk idioom; dat je weet hoe je een onderzoeksopzet maakt en welke eisen hieraan worden gesteld. De cursus vereist een geïnteresseerde en zelfstandige studiehouding.

Deze kennis en vaardigheden kunnen worden opgedaan in de cursus Inleiding televisie, Inleiding film, en Onderzoeksmethoden media en cultuur (of gelijkaardige methodecursus).
Bronnen van zelfstudie
Schijf van Vijf; Allen. Robert C. And Annette Hill, eds. The Television Studies Reader. London: Routledge, 2003; Ellis, J. Seeing Things. Television in the Age of Uncertainty. London: Tauris, 2000; Williams, R. Elevision. Technology and Cultural Form. London, New York: Routledge, 2003
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Kennismaking met mogelijkheden van digitale televisie archieven en met discussies op het gebied van online televisiegeschiedschrijving.

Bijdrage aan groepswerk
Van deelnemers wordt een proportionele bijdrage aan het groepswerk verwacht. Bovendien dienen deelnemers zich binnen de groepen professioneel op te stellen (afspraken maken over samenwerking, elkaar aanspreken op afspraken, etc.).

Werkcollege

Algemeen
Leren lezen van onderzoeksliteratuur over archieven, leren gebruik maken en analyseren van online videoplatformen en digitale tools voor televisie-erfgoed

Voorbereiding bijeenkomsten
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich degelijk voorbereiden op de bijeenkomsten, dwz literatuur bestuderen en opdrachten voorbereiden. Over de aard van de voorbereiding worden nadere afspraken gemaakt.

Bijdrage aan groepswerk
Van deelnemers wordt een proportionele bijdrage aan het groepswerk verwacht. Bovendien dienen deelnemers zich binnen de groepen professioneel op te stellen (afspraken maken over samenwerking, elkaar aanspreken op afspraken, etc.).

Toetsen
Opdracht(en) 1
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
Het vermogen om aan de hand van een onderzoeksvraag materiaal te selecteren, de selectie kritisch te beargumenteren, deze online te presenteren en hierover te rapporteren

Deadlines
Zie toelichting in de cursushandleiding.

Opdracht(en) 2
Weging60
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Het vermogen om corpusmateriaal te analyseren volgens zelf opgesteld theoretisch-methodisch kader, hierop kritisch te reflecteren en hierover te rapporteren

Deadlines
Zie toelichting cursushandleiding

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Organisatorische vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English