SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: LI2V17001
LI2V17001
Eurolit 3: 1789-1914
Cursus informatieRooster
CursuscodeLI2V17001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. P.A.L. Bijl
E-mailP.A.L.Bijl@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. P.A.L. Bijl
Overige cursussen docent
Docent
R.A. Clemens, MA
Overige cursussen docent
Docent
dr. H.D.J. van Dam
Overige cursussen docent
Docent
S.S.M. van den Elzen, MA
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 05-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotAC: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 21-01-2019 09:00 t/m 22-01-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
- The student gains knowledge of and insight in the relationship humans, society and literature in Early Modern Times
- The student is able to use elementary narratological and other literary concepts in the analysis of early modern texts
- The student knows how to read older texts and is able to place them in their historical context
- The student is able to collaborate in a professional way with peers in preparing an oral presentation
- The student is able to make an adequate summary of a scientific article
- The student is able to give a to-the-point, understandable and interesting presentation to peers
 
Courses Eurolit 1-4 provide an overview of European literary history. You will get to know the different periods and the most important genre. We will read key texts and study their historical context. Europe is the main focus area, but from the Early modern period onwards the (literary) world comes into view. The courses prepare you well for both specialisations, World Literature, and Literature in Conflict. Thirty centuries of literary history, including story-telling in other media, cannot be done in four courses without making a number of choices. Sometimes a specific genre (like the tragedy) will take centre stage, sometimes a specific literary movement (like Realism) will be foregrounded, and there are thematic choices as well, as we focus on the material form in which the story is cast (oral tale – manuscript – printed book – novel – new media), and on literature in the city.
 
Inhoud
In Eurolit 3 richten we ons op de literatuur uit de periode tussen 1789 (Franse Revolutie) en 1914 (begin Eerste wereldoorlog). We bestuderen de veranderingen en ontwikkelingen in de literatuur en de maatschappij door drie grote lijnen, die door de cursus heen lopen:
1. Uit een materieel perspectief kijken we naar de veranderingen die de literatuur als medium heeft doorlopen in dit tijdperk (zoals de verandering in de productie en verspreiding van boeken; intermediale wisselwerkingen tussen literatuur en de opkomende andere media (voornamelijk fotografie);
2. Uit een formeel perspectief kijken we naar de verschillende genres en nieuwe vormen van schrijven, die in deze periode zijn ontstaan (bijv. de groeiende hegemonie van de roman als kunstvorm); en
3. Uit een thematisch perspectief analyseren we de sociale veranderingen en hun invloed op literair schrijven in dit tijdperk (bijv. de industrialisering, de verhouding van stad en platteland, het streven naar coloniale macht door Europese machten). De nadere keuze van titels en theoretische kaders worden bepaald door deze drie, aan elkaar gekoppelde, analytische lijnen.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Literatuur
Wordt nader bekendgemaakt (via BB).
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Voor deze cursus is een aanwezigheidsplicht van 90% vereist. NB: dit geldt voor alle werkvormen.
Het hoorcollege biedt een breed historisch overzicht. In de werkcollege worden secundaire en primaire teksten besproken, wordt feedback gegeven op opdrachten.

Voorbereiding bijeenkomsten
Het van te voren lezen van de secundaire en primaire literatuur. Voorbereiden van vragen en discussiepunten.

Bijdrage aan groepswerk
Samenwerken bij de voorbereiding van groepsopdrachten en samenwerken gedurende het college.

Toetsen
Opdracht
Weging20
Minimum cijfer-

Paper
Weging40
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 1
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis van en inzicht in de relatie mens, samenleving, literatuur in de periode 1789-1914 en het vermogen daarover op academische wijze te communiceren.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English