SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KU3V18009
KU3V18009
Omgaan met erfgoed: het verzamelen, selecteren en presenteren van kunst en architectuur
Cursus informatieRooster
CursuscodeKU3V18009
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeAcademische contextcursussen
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
ContactpersoonA.M.E.L. Hoogenboom
E-mailA.Hoogenboom@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
A.M.E.L. Hoogenboom
Overige cursussen docent
Docent
A.M.E.L. Hoogenboom
Overige cursussen docent
Docent
dr. E. Roell
Overige cursussen docent
Blok
3  (04-02-2019 t/m 05-04-2019)
Aanvangsblok
3
TimeslotAD: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 21-01-2019 09:00 t/m 22-01-2019 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Kennis van en inzicht in de geschiedenis en theorie van het verzamelen, selecteren en presenteren van kunst en architectuur.
Het ontwikkelen van het vermogen om actuele tendensen op het terrein musea en monumentenzorg in een historisch perspectief te kunnen plaatsen en daarop kritisch te reflecteren.
Vaardigheid in het doen van onderzoek en het rapporteren daarover.
Inhoud
Kunsthistorici bestuderen de kunst zoals die in de loop der eeuwen overgeleverd is. Daarbij gaat het om schilderijen, tekeningen, beelden, om gebouwen, stedenbouwkundige structuren en andere monumenten. Maar wie heeft die gebouwen en schilderijen bewaard? Wat waren de motieven voor selectie? Hoe werd die kunst geconserveerd en gepresenteerd?
In de cursus zal aan de orde komen dat de ordening en inrichting van collecties altijd een weerspiegeling is van het dominante wereldbeeld. We zullen ook zien dat veel van wat wij vanzelfsprekend vinden aan monumentenzorg en musea pas in de 19e eeuw is ontstaan.
 
Vanaf de Verlichting, de periode die we beschouwen als het begin van de moderne tijd, groeide met het idee van de technologische en maatschappelijke vooruitgang, ook het besef dat de verleden tijd voltooid is en dus onbereikbaar achter ons ligt. Het conserveren van cultuurschatten moest dat verleden tastbaar houden. Die cultuurschatten werden bovendien steeds meer verbonden met ideeën over nationale culturen, en daarnaast uiteraard om hun esthetische kwaliteiten gewaardeerd.
Maar hoe gaan we daar nu mee om, in de relativerende postmoderne tijd, nu zekerheden over nationale cultuur plaats gemaakt hebben voor internationale perspectieven, en de esthetische en ethische betekenis van kunst geen vanzelfsprekendheid meer is?
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Minimaal 45 ECTS voor de categorie Bachelor Inleiding behaald
Voorkennis
Algemene kennis van de geschiedenis van de kunst en de architectuur. Basiskennis over de museumwereld. Onderzoeksvaardigheden
Voorkennis kan worden opgedaan met
Kennis: KU1V17001;KU1V7003; KU2V17001; KU2V17004; KU2V17002.
Onderzoeksvaardigheden: KU2V17002
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
wordt nader bekend gemaakt
Werkvormen
Excursie

Algemeen
De cursus heeft enkele (binnenlandse) excursies die zo veel mogelijk binnen het timeslot geroosterd worden.
Inhoudelijk en wat betreft de roostering wordt de cursus afgestemd op de cursus Excursie Buitenland.

Hoorcollege

Werkcollege 1

Voorbereiding bijeenkomsten
Van de studenten wordt verwacht dat zij de opdrachten bij de werkcolleges hebben voorbereid.

Bijdrage aan groepswerk
Van de studenten wordt verwacht dat zij deelnemen aan de discussies tijdens de werkcolleges om zichzelf en elkaar te bekwamen in het denken en discussiëren over erfgoed.

Werkcollege 2

Voorbereiding bijeenkomsten
Van de studenten wordt verwacht dat zij de opdrachten bij de werkcolleges hebben voorbereid.

Bijdrage aan groepswerk
Van de studenten wordt verwacht dat zij deelnemen aan de discussies tijdens de werkcolleges om zichzelf en elkaar te bekwamen in het denken en discussiëren over erfgoed.

Toetsen
Paper
Weging40
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
In de paper wordt beoordeeld of een student in staat is zelfstandig een onderzoeksvraag op het gebied van het verzamelen en/of behouden en/of presenteren van kunst of architectuur te ontwikkelen, daarnaar op academisch niveau onderzoek te doen en de resultaten op academisch niveau schriftelijk te presenteren.
In het tentamen wordt getoetst of de student kennis en inzicht heeft op het gebied van musea en monumentenzorg.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Toets
Weging60
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English